Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commentaar: Schiphol-strategen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 879 
|
 NHD.nl 
Commentaar: Schiphol-strategen

Vindplaats: NHD.nl (U kunt ook daar uw reactie geven)

Gepubliceerd op 03 april 2007, 06:45

IJMOND -  door BART VUIJK
Je kunt het goed aan de overheid overlaten. Noem een probleem, en er worden meteen dikke nota’s over geschreven. Dus dat doen ook de IJmondgemeenten als het gaat om de vliegtuigherrie. Wat dit betreft hebben Heemskerk, Castricum, Beverwijk, Uitgeest en Velsen zichzelf weer eens overtroffen. Ze hebben nu een ‘strategische nota’ gemaakt waarin zij bewijzen dat ze totaal los van de werkelijkheid zijn geraakt: ze pleiten voor een groei van het aantal vluchten boven deze regio.

Geheel terecht vraagt voorzitter Erwin von der Meer van het 1403 betalende leden tellende Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) zich af of de gemeenten wel goed snik zijn. Jarenlang protesteren tegen de beoogde groei van Schiphol dreigde net enig succes op te leveren, maar hoe ironisch: juist de vertegenwoordigers van deze burgers, de gemeenten, steken met hun ‘strategie’ een stok in de wielen.
Zijn de IJmondgemeenten helemaal van God los? Het was al bijzonder vreemd dat Castricum een andere ‘bewonersvertegenwoordiger’ voor de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (Cros) naar voren schoof dan de bewoners zelf: een ex-politicus die zich vroeger nooit echt druk maakte over vliegtuigen. Het is ook raar om wethouder Henk Eilert van Uitgeest, de regionaal vertegenwoordiger van de IJmondgemeenten in de Cros, te horen spreken over experimenten die ‘wij’ (hij bedoelt de luchtvaartsector, niet de Uitgeesters) hebben bedacht om de herrie te verminderen. Het is vreemd om wethouder Christel Portegies van Castricum te horen zeggen dat ze samen wil optrekken met de PVRC, om zich vervolgens zeer ‘bestuurlijk’ op te stellen.
Zijn dit volksvertegenwoordigers of overlopers? De lokale bestuurders dienen zich rap te realiseren dat zij niet op de loonlijst van Schiphol staan, maar op die van de burgers. Handel daar dan ook naar.

Bekijk bericht op "NHD.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Zou de echte en integere volksvertegenwoordiger eens durven opstaan?
Eén, die het op durft te nemen tegen de duistere macht van het bolwerk Schiphol?
En het op wil nemen voor de mensen, die met onmacht over zoveel onrecht moeten leven?
Voor diegene zal ik de hele dag de vlag uithangen als ik hem of haar ontdek! Dat doe ik. geloof me! Want voor zo'n iemand heb ik pas respect!
Maar tevens heb ik respect voor het platform in Castricum en Erwin van der Meer, die durft te zeggen zoals het is! En ook voor Bart Vuyk, die dit goede artikel heeft geschreven. Dank jullie wel!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

STRATEGISCHE NOTA SCHIPHOL 2007 IS JUIST ZORGVULDIG

De reacties van de heer VUIJK raken kant nog wal en de verbazing van de Heer von der Meer berust op evident gebrek aan kennis terzake.

De op 11 april door vertegenwoordigers van betrokken gemeenteraden te bespreken Strategische Nota IJmond is sedert 28 april beschikbaar.
Uitgangspunt van de nota is dezelfde als het uitgangspunt van deze website: "De hinder moet minder" en niet de groei van Schiphol.

Net als mij hier ook al opviel, heeft het ook daar verbazing en verontrusting gewekt dat de sector de neiging heeft zich, met door haar uitgekozen kennisinstituten op te stellen als enige wettelijk aanvaardbare gesprekspartner voor de overheid (zie: Strategische Innovatie Agenda Luchtvaart). Zelfs voor de CROS ziet het geen rol! De Strategische nota Schiphol doet er daarom alles aan om een structuur tot stand te brengen die de gemeenten namens de bewoners een onafhankelijke en wettelijk verankerde plaats geeft binnen het overleg met de Overheid.
Ik stel voor dat eenieder die hier belangstelling voor heeft de moeite doet het zelf te lezen.

Ik wil benadrukken dat hier geen sprake is van geheime agenda's of van minder transparante strategie. Je kunt op punten een andere kijk hebben, maar de nota probeert recht te doen aan alle ideeën die in de omgeving naar voren komen. Duidelijk wordt ook aangegeven wie wat doet. Ik moet zeggen dat de IJmond helderder en meer dan transparant ageert dan de platforms wanneer zij - ik haal de heer Griese aan - "natuurlijk niet al hun strategieën hier en plein publique uiteen zetten."

MAAR GEEFT OOK AANLEIDING TOT OOK BEZORGDHEID

Op 11 april krijgt het LVNL in het stadskantoor te Beverwijk ruimte om haar visie te presenteren in het kader van de bespreking van genoemde nota door de milieudienst IJmond. Dat is wel jammer, omdat dit een ouderwets gevaarlijke situatie schept.
Door haar overmaat aan deskundigheid tegenover de aanwezigen zal de LVNL gemakkelijk weegschalen kunnen laten overslaan in onjuiste richtingen. Het gaat er nu net om welke structuur de overheid uit de hoed zal kunnen toveren om de LVNL binnen een controleerbare en handhaafbare opdracht te brengen tot steeds actuele, state of the art, begeleiding van de luchtvaart ten behoeve van bereikbaarheid, veiligheid en bewoonbaarheid. De ouderwetse nadruk van de sectornota op hinder-beleven in plaats van hinder-ondergaan wekt geen vertrouwen

Geplaatst door Olav uit NULL

Hierboven staat 28 april.
Dat moet natuurlijk zijn 28 maart.