Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Comité Vlieg Op! blijft actie voeren

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 942 
|
 Stentor 
Comité Vlieg Op! blijft actie voeren

VELUWE - De status van de alternatieve vliegroute die is aangedragen door directeur Lex Oude Weernink en dwars over de Noord-Veluwe loopt, is voor velen een vraagteken.

Concreet gezien is het niet meer dan een reactie op het onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu van de talrijke mogelijke vliegroutes die zijn onderzocht. Dit in het kader van de uitbreiding van Lelystad Airport om zo Schiphol gedeeltelijk te ontlasten.

De gemeenten op de Noord-Veluwe zullen, naast een gezamenlijk bezwaar tegen de uitbreiding van het vliegveld, echter zeker reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Dat verwachten althans woordvoerder Sjef Oerlemans van de gemeente Ermelo en burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet. Dit gezien de desastreuze gevolgen voor de Noord-Veluwe wanneer de alternatieve route van Lelystad Airport een gegeven wordt.

In tegenstelling tot zijn Noord-Veluwse collega’s is wethouder Hendrik de Vries een tevreden man. “Wij hebben altijd aangegeven mee te willen werken aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Onder de strikte voorwaarde dat er geen vliegroutes over de bebouwde kom van Zeewolde mogen komen te liggen. Toen dat dreigde te gebeuren hebben wij onmiddellijk aan de bel getrokken. Met het alternatief dat nu is gepresenteerd, zijn wij bijzonder gelukkig.”

Het comité Vlieg Op! ziet in het nieuwe kaartje geen reden de actie zaterdag op het Kerkplein af te blazen. Het vreest nieuwe, onaangename verrassingen.

Los van het nieuwe kaartje willen de zes gemeenten op de Noord-Veluwe protesteren tegen de in hun ogen onvoldoende afweging van de aangedragen alternatieve route door Harderwijk en Nunspeet.

Het alternatief scoort goed als het gaat om flora en fauna en alleen niet op verkeersleiding. Dat betekent in hun optiek dat er dan op geen enkele wijze met maatschappelijk draagvlak rekening wordt gehouden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Moet onze mooie Veluwe er nu ook al aangeloven ?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

"Wij hebben altijd aangegeven mee te willen werken aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Onder de strikte voorwaarde dat er geen vliegroutes over de bebouwde kom van Zeewolde mogen komen te liggen.¨

Waarom wordt er dan wel veelvuldig over de bebouwde kom gevlogen over bijvoorbeeld de regio Castricum/Uitgeest enzovoort ?????????
Omdat het niet anders kan? Onzin! Omdat het de sector gewoon makkelijk uitkomt! Verder interesseert het de sector geen ene malle m..r hoe of wat. Lawaai is een bij-produkt en niet interessant, evenals vervuiling.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Bewoners van Zeewolde kan dus hetzelfde overkomen als die in C-cum/Uitgeest ooit:

Bij opening van de vernieuwde baan toch vrolijk in minder veilige modus heel laag bochtjes vliegen boven de woonkern!

Met een P vd A minister van binnenlandse zaken die intussen de revolutie van de (grachtengordel-) elite tegen het volk predikt -interview in Vrij Nederland - lijkt een nieuw dieptepunt bereikt te zijn.
Sector en bestuurders in een ivoren toren en steeds meer en grotere groepen die aan hun lot over worden gelaten.

Geplaatst door j h Griese uit Amstelveen

C.U. stelt vragen ,,MINISTER NEEM ONRUST OVER LELYSTAD AIRPORT WEG "

vrijdag 10 juli 2009 14:49 Tweede Kamerlid Ernst Cramer is verbaasd over de gebrekkige communicatie vanuit het ministerie over de naderingsroutes van Lelystad Airport. De ChristenUnie wil onder meer weten of het klopt dat tijdens een informatieavond voor bewoners uit de regio door de vertegenwoordiger van het ministerie is gesteld dat het niet nodig was de naderingsroutes in de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de uitbreiding van Airport Lelystad op te nemen, omdat volgens deze vertegenwoordiger “aanvliegroutes onbetrouwbaar en onvoorspelbaar zijn”.
Tweede Kamerlid Ernst Cramer: ,,Als de minister het met zijn ambtenaar eens is, heeft hij de Kamer veel uit leggen. Deze gang van zaken doet geen goed.” In schriftelijke vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat vraagt de ChristenUnie om opheldering over de start en naderingsroutes van Lelystad Airport. Daarnaast komen signalen van gemeenten in de omgeving over de gebrekkige communicatie vanuit het ministerie. Cramer:,,De commissie Alders is juist ingesteld om te komen met voorstellen die op draagvlak kunnen rekenen. Als naast de bewoners zelfs de bestuurders uit de regio niet goed worden geïnformeerd dan is er weinig kans op een breed draagvlak.

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over start en naderingsroutes van Lelystad Airport.

1. Kent u de berichten ‘Vlieg Op! tegen uitbreiding Airport Lelystad’[1], ‘Alternatief voor aanvliegroute’[2], ‘Kaart van actiegroep 'heeft geen status'[3], Nieuwe vliegroute Lelystad slaat in als een bom[4], ‘Comité Vlieg Op! blijft actie voeren’[5] en ‘Commissie Alders heeft meer tijd nodig’[6]?

2. Klopt het dat de startroutes keer op keer zijn gewijzigd en dat over de naderingsroutes zelfs nooit is gesproken en dat de gemeente Zeewolde pas in april op de hoogte is gesteld van de naderingsroute bij het Trekkersveld?

3. Klopt het dat op de informatieavond van 24 juni j.l. in Zeewolde over de plannen van Airport Lelystad geen kaart met de naderingsroute(s) is getoond door de vertegenwoordigers van uw ministerie en Lelystad Airport en pas halverwege de avond de naderingsroute bij het Trekkersveld bekend werd doordat een raadslid er vragen over stelde? Vindt u het acceptabel dat zo’n cruciaal onderdeel van de overlast van een luchthaven niet wordt gepresenteerd op een informatieavond?

4. Klopt het dat tijdens deze avond door de vertegenwoordiger van uw ministerie is gesteld dat het niet nodig was de naderingsroutes in de MER voor de uitbreiding van Airport Lelystad op te nemen omdat “aanvliegroutes onbetrouwbaar en onvoorspelbaar zijn”? Deelt u deze mening? Waarom maakt de naderingsroute geen deel uit van de MER-rapportage?

5. Kunt u een afschrift van uw reactie aan de gemeente Zeewolde op de brief over deze kwestie naar de Kamer sturen?

6. Loopt het nu aan Zeewolde voorgestelde alternatief voor de naderingsroute dwars over de bebouwde kommen van onder meer Putten, Ermelo en Nunspeet? Klopt het dat de gemeenten op de Noord-Veluwe niet op de hoogte zijn gesteld van deze gewijzigde naderingsroute?

7. Wat is uw mening over de door Harderwijk en Nunspeet aangedragen alternatieve route? Klopt het dat dit alternatief goed scoort als het gaat om flora en fauna?

8. Wat is de stand van zaken met het Alders overleg rond Lelystad Airport? Zijn hier ook bewonersgroepen vanuit de Veluwe en Zeewolde bij betrokken?