Platform Vlieghinder Kennemerland
 

College Uitgeest: bijna-botsing vliegtuigen onacceptabel

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1914 
|
 dichtbij.nl 
College Uitgeest: bijna-botsing vliegtuigen onacceptabel

Door Merel Schut, dichtbijredacteur

UITGEEST - Burgemeester en wethouders van Uitgeest zijn buitengewoon verontrust over het nieuws dat op 13 november een bijna-botsing van twee passagiersvliegtuigen heeft kunnen plaatsvinden boven de zuidoever van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Dat laat het college woensdag weten. Het college heeft de Luchtverkeersleiding Nederland, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, gedeputeerde Talsma van het Schipholoverleg en de Milieudienst IJmond om opheldering gevraagd.

Onacceptabel
Het gemeentebestuur van Uitgeest is pas 4 december op de hoogte gesteld van het incident op 13 november via een krantenbericht. In een brief aan de verantwoordelijke instanties spreekt het college op de eerste plaats uit dat het buitengewoon verontrust is over de gebeurtenis: ‘Feitelijk beschouwen wij een dergelijke situatie vanuit de veiligheidsrisico’s voor de woonkern van Uitgeest als onacceptabel. Wij stellen ons op het standpunt dat herhaling van een dergelijk risico dient te worden uitgesloten. Dit in lijn met onze herhaalde stellingname in diverse overlegsituaties dat aanvliegroutes boven bewoonde gebieden met de grootst mogelijke zorg moeten worden omgeven.’
 
Niet op de hoogte
Vervolgens stelt het college een aantal concrete vragen. Waarom is het gemeentebestuur van Uitgeest - immers direct verantwoordelijk voor het welzijn van zijn inwoners – niet onmiddellijk van het incident op de hoogte gebracht? En welke maatregelen gaan de aangeschreven instanties nemen om herhaling van een dergelijk luchtvaartincident te voorkomen?
 
Risico
Het college neem zelf ook een aantal stappen. Zo zal het standpunt over het risico van de actuele aanvliegroutes opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht van alle relevante overlegsituaties, het overleg van de Bestuurlijke Regio Schiphol voorop. Verder dringt het college erop aan dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Luchtverkeersleiding Nederland de resultaten van hun toegezegde onderzoeken naar de bijna-ramp boven het luchtruim van Uitgeest in een zo vroeg mogelijk stadium zullen delen met het Uitgeester gemeentebestuur. 

Alkmaar ontsnapte vorig jaar zomer ook al aan een vliegtuigbotsing.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Een tip voor het college van Uitgeest (en vele anderen): volg gewoon deze website. Die maakte al op 29 november melding van het incident. Regeren is vooruitzien, niet een week achterover leunen en dan gaan roepen.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Datzelfde College liet door een extern bureau een Milieu Effect Rapportage MER opstellen. Voor het buitengebied, want ook daarvoor wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. En wat blijkt?

Alle vlieghinder (lawaai, uitstoot, onveiligheid) wordt BUITEN het onderwerp woon- en leefomgeving gehouden. Er wordt onder het kopje OVERIGE enige aandacht aan besteed, zij het dat de via de provinciale operatie SMASH! over Uitgeest uit te storten nieuwe geluidscontouren worden verzwegen. Contouren die nieuwe woningbouw (uitleg) verbieden vanwege de enorme risico's aan het vliegverkeer en VVA stelsel verbonden.

Het zal niet verbazen dat in de raadsvergadering a.s. maandag door het College extra bebouwing in dat buitengebied met honderden woningen geagendeerd staat.

Bij de sportvelden staan fraaie borden met te koop aangeboden kavels voor enorme bedragen per stuk. Door het ontbreken van de schoongrondverklaring en afgehaakte kopers (een rechtszaak werd onlangs beslecht) zal dit bouwterrein voorlopig braak liggen.

Zo wordt (niet alleen) Uitgeest bestuurd.
Om in de no nonsense termen van de luchtvaart te spreken: feiten graag, geen fictie.