Platform Vlieghinder Kennemerland
 

ChristenUnie wil Schiphol Werkgroep als adviesraad gemeente

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 726 
|
 amstelveen. blog.nl 
ChristenUnie wil Schiphol Werkgroep als adviesraad gemeente

Bert de Pijper

Het loopt nu de spuigaten uit met de geluidshinder door vliegtuigen in Amstelveen. Dat was de boodschap van voorzitter Griese van Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAP) bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Griese trad daar deze week op als inspreker.De ChristenUnie in de gemeenteraad wil dat de gemeente meer gebruik maakt van de kennis van de SWAP en haar als een adviesraad inschakelt. Zij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. “De stichting SWAB beschouwt het als haar taak de rapportages over het gebruik van de Buitenveldertbaan nauwkeurig te bestuderen en te vergelijken met het vastgestelde beleid daarover”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper.Vragen van SWAP aan de gemeente en haar uitleg in reactie daarop, leidde tot een discussie over de interpretatie van bepaalde onderdelen van de rapporten. De Pijper, die zegt onder de indruk te zijn van de gedrevenheid van de inzet van de stichting voor de belangen van inwoners, vraagt het college bij SWAP aanwezige kennis en ervaring te benutten voor versterking van de positie van Amstelveen waar het gaat om geluidshinder. Het raadslid vraagt B&W ook of die bereid zijn SWAP ‘structureel en standaard’ te consulteren over dalende en opstijgende vliegtuigen in relatie tot de problemen voor Amstelveen. Aan de zogenoemde Alderstafel, een praatgroep van alle belanghebbenden rond Schiphol, moeten volgens De Pijper de meetgegevens van het systeem Luistervink worden gebruikt bij het opstellen van rapportages over gebruik van de Buitenveldertbaan. Die zijn betrouwbaarder dan die van het systeem Nomos, constateren SWAP en De Pijper. De laatste vraagt het college meetsysteem Luistervink verder uit te breiden op strategische plekken in Amstelveen. Ook wil hij weten of B&W bereid zijn, op voorstel van Stichting SWAB, door bureau Helios een 2e second opinion uit te laten voeren op het rapport over het gebruik van de Buitenveldertbaan. De resultaten van de metingen via Luistervink in 2011 moeten wat De Pijper betreft op de website van gemeente komen.

“De gedrevenheid en enthousiaste inzet van de SWAB kan van meerwaarde zijn voor de gemeente, om de overlast voor haar inwoners te minimaliseren”, zegt De Pijper. “Het is in ieders belang gebruik van de Buitenveldertbaan en de andere landingsbanen van Schiphol te toetsen aan wat als beleid is afgesproken. Maar de correspondentie tussen de gemeente Amstelveen en SWAB geeft de indruk dat die twee meer tegenover elkaar staan dan dat zij in gezamenlijk overleg trachten de vrijwillig door de stichting aangedragen kennis en informatie in te zetten voor het reduceren van overlast voor de inwoners. De fractie van de ChristenUnie pleit er daarom voor de Stichting SWAB een positie te geven van adviesraad voor de gemeente Amstelveen”.


Reacties op dit bericht