Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Cerfontaine in CROS

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1559 
|
 Redactie 
Cerfontaine in CROS

Het is te betreuren dat Cerfontaine, gast-spreker op het 10 december CROS, de lachers meent te kunnen winnen ten koste van het Castricum, dat zelf op dat moment op deze plek geen recht tot weerwoord heeft.

Het siert hem niet wanneer hij in namaak dialoog beweert, dat men er serieus heeft voorgesteld zijn Polderbaan op een dag niet, de ander wel, afwisselend te gaan gebruiken; ten koste van de Kaag. Hij moest de NIMBY-loze inzet, kenmerkend voor Castricum, eens beter leren begrijpen.
Indien hij weet dat men in deze plaats bezwaren uit, dan weet hij ook héél goed dat Castricum’s milieu, zodra de mist en wind dat toelaat, van de vroege ochtend tot in de nacht constant door Schiphol wordt bevuild. Zie –> Hier. Wel zég dat dan!
Een jaar geleden had hij Castricum bezocht: maatschappelijk ondernemend zonder stropdas maar met charme in de mond. Wat klinkt hij heden onbetrouwbaar!
Ons land is kwetsbaar hier en open, ook ons vizier.

Bijvoet, voorzitter PVRC


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Geeft niet hoor, je wordt gewoon gebruikt door de luchtvaartsector. Ik heb je een aantal malen gewaarschuwd en je bent er gewoon met open ogen ingetrapt.

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Mij dunkt dat dit bericht inmiddels al 3 keer is aangepast door webbeheer. Wat er eerst stond is niet meer traceerbaar.
Begint webbeheer zelf nu ook met censuur te werken ?

[Antwoord aan AN:
Nee hoor, geen censuur. Zoals je wel vaker zult hebben gemerkt ben ik na een nachtje slapen nogal eens minder gelukkig met mijn manier van formuleren. Dan pas ik het berichtje gewoon zelf aan zodat het beter weergeeft wat de bedoeling was. Verder kwam er niemand aan te pas. Zelf vind ik het wat op het randje, maar ik heb geen zin brieven te gaan schrijven naar Schiphol en ik hoor dit ook maar weer uit de tweede hand van mensen die wel op die vergadering mogen komen. Ik ben gewoon boos over dat op de man spelen in het openbaar. Nu kun je mij hetzelfde verwijten. Eigenlijk moest ik er boven staan! Olav]


Ten tweede: Cerfontaine heeft maar 1 doel voor ogen: zijn luchthaven verdedigen totdat hij volgend jaar af moet treden. Wellicht dat hij herkozen wil worden, immers, waar kan hij anders ruim 600.000 euro per jaar opstrijken op kosten van de gemeenschap ??
Zou een werknemer die dag en nacht, in weer en wind en in stank en lawaai vliegtuigen aftankt beseffen dat hij na een jaar ploeteren net zoveel verdient heeft als Gerlach in drie weken ?

Tegen dat soort figuren is het moeilijk strijden. Zeker tegen deze door de wol geverfde charmeur.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Jawel AN,
Ik had een reactie over de niet-openbaarheid van deze bijeenkomst gestuurd en dat zij geen onafhankelijke deskundigen daarbij willen hebben, anders vallen ze door de mand; iets vriendelijker maar puntiger gesteld en zie daar, het is er afgehaald. Ik heb de reactie niet meer maar PVRC waarschijnlijk wel.
Zo zie ja maar weer, censuur in het verlengde van AAS en dat wil het AAS, want zo is de de boel op de juiste wijze te sturen.

[Klopt Nico. Jouw reaktie was de aanleiding. Daaruit bleek dat ik erg onduidelijk was. Na de verbetering sneed je reaktie geen hout meer, vandaar. De niet-openbaarheid daar komt duidelijk aan de orde. En hier, hier wordt vrijwel nooit iets weggehaald of het wordt uitgebreid verantwoord! En alles moet kunnen worden gezegd. Dat is de kracht van deze site]

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hoewel ik het eens ben met de mensen die zich erover verbazen dat overleggen, die gaan over de leefbaarheid van een uitermate groot aantal mensen, niet openbaar zijn vind ik het ‘niet verstandig’ om als splijtzwam op te treden.
Hiermee bedoel ik dat het geen kwaad kan om webbeheer het vuur aan de schenen te leggen aangaande de openbaarheid aan gegevens. Echter tegelijkertijd is deze website een van de uitermate weinige platforms waar mensen informatie kunnen halen en bieden.
Van menig ander webbeheerder heb ik vernomen hoeveel tijd ze kwijt zijn met het in de lucht houden van een site. Mijn respect gaat hiervoor uit naar het webbeheer van de PVRC, vanwege (naar ik aanneem) de vrijwillige basis waar dit op gebeurt.

Cerfontaine is verder, imo, van weinig belang voor de leefbaarheid rond Schiphol. Veel belangrijker zijn de beslissers: LVNL en het ministerie van V&W. Het charme-offensief dat Cerfontaine is gestart om een beter image te creëren van Schiphol, kan ook gebruikt worden door zijn woorden vast te leggen.


Geplaatst door Olav uit NULL

Wat Aalegeiz zegt klopt helemaal.

Het gaat om de overheid. Om handhaven en regelgeving.
De beheersstructuur van de overheid is over allerlei elementjes verdeeld, zodat er nergens - en zelfs niet bij de overheid - goed overzicht bestaat over het geheel. Soms snapt niemand meer waar het écht over gaat.
De eindverantwoordelijken voor die hele grote complexe stuctuur is en blijft toch het rijk: regering en kamers.
Maar de zaak is eigenlijk te groot om vanuit zo een ambtenarenapparaat te kunnen worden bestuurd en door kamerleden gecontroleerd.

Daaruit volgt dat er dagelijks meer behoefte zichtbaar wordt aan een integrerend sturend orgaan. Een orgaan waar de overheid de verantwoording voor creatief sturen aan kan overlaten en waar zij zich zich door kan laten informeren, onder behoud, uiteraard, van eigen eindverantwoordelijkheid.

Natuurlijk is dat niet een poldermodel, waar in niet echt deskundig en onafhankelijke in commissietjes wordt uitonderhandeld en geen echte research en ontwikkeling kan gebeuren.
In zo'n poldermodel gaat het uiteindelijk alleen om verliezen en winnen.

Nodig is een onafhankelijk Luchtruimschap waar, men ondersteund door eigen research, doet aan creatief ontwerpen van nieuwe oplossingen en wegen. Uiteraard binnen de grenzen die de overheid stelt.
Uitgangspunt blijft daarbij een structuur waarin de gemeenschap , niet de aandeelhouders van Schiphol enLuchtvaart, de zeggenschap over onze leefwereld houden.

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Misschien even terug naar de inhoud bericht?
'Polder- en Zw. burgbaan om en om gebruiken kan niet: milieu Kaagregio zou te zwaar belast worden'.(Hr. Cerfontaine in CROS)
Vraag: hoe verhoudt dit zich dan tot de aanleg van de nieuwe par. Kaagbaan? Of heeft hij het alleen over grondgebonden milieuhinder (een Prov. bijzaak)vlak naast de baan? Luchtruimgebonden milieuhinder wordt immers niet of nauwelijks gemeten en gehandhaafd?
De boer rijdt zijn mest uit, het overschot verdwijnt in de sloot. Een oud gebruik voorafgaand aan een nieuwe oogst. Maar de Kamer staat op zijn kop!
De luchtvaartsector verdubblelt de capaciteit en spreidt de uitstoot van vele tonnen benzeen per kwartaal nu al bewust over de hele regio. Een nieuw fenomeen dat op den duur de gezondheid van velen zal verwoesten. In de Kamer geldt dan: 'silence is golden'.................. (And it is until)..............

Geplaatst door vos uit Uitgeest

Ha, ha, ha! Cerfontaine is inderdaad een
charmeur. Een persoon met een medische
achtergrond die gezicht is voor het grote
geld. De Schiphol-group heeft geld te
bieden en hiermee een charmeur in huis die
'Den Haag' om zijn vingers wint..........
Kun je hier als gewone arbeider van winnen?
JA! COLLECTIEF! EN VOORAL ACTIEF!
Achter de pc. gaan zitten mopperen helpt
ons niet.

Geplaatst door vos uit Uitgeest

Nog even dit ter info voor al die Schiphol-fanaten: Belgie doet economisch beter dan
Nederland ZONDER een mainport tbv. Europa!
Dat Euro- kwartje is in Den Haag blijkbaar
nog niet aan komen rollen. De Belgische
regering laat haar burgers tenminste niet
in de benzeen en herrie zitten!