Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

De brief van de President en CEO Schiphol Group is een schoolvoorbeeld van strategie:
Strategie is de techniek van het aanbieden vanaanlokkelijke wegen naar een valkuil.

De overheid heeft indertijd de fout gemaakt luchtverkeer te willen regelen via methodieken die zijn ontworpen voor het binnen de perken houden van overlast in en rond bedrijven. Deze foutieve toepassing van een onbegrepen methodiek heeft dan ook geleid tot onbegrip bij de bewoners van het luchtverkeersgebied.

De commissie CDV herkent dat de methodiek bij uitstek geschikt is voor harde en duidelijke handhaving in en rond het bedrijf, maar suggereert wel verbeteringen.
Verder zegt de commissie dat in het luchtverkeersgebied daarbuiten iets anders nodig is, In eerste instantie moet je bij het ontwerpen van iets anders zorgen dat je wel een verbindingslijn houdt met wat je doet rond de bedrijven. vandaar dat je daar wel uit moet gaan van Lden, maar er niet bij blijven.

Cerfontaine gooit het kind met het badwater weg, want zo raakt hij duidelijke en heldere begrenzingen kwijt.

Waar wij in ieder geval voor gaan is: ontvlechten van verbinding tussen LIB en LVB. Voor heldere en eenduidige opdrachten, aan LVNL (LVB) enerzijds en Luchtvaartbedrijven (LIB) anderzijds.

Daarin hoort milieu bij bedrijfsvoering (LIB) en niet bij luchtverkeer. Geluid hoort bij Luchtverkeer (LVB) en niet bij bedrijfsvoering.

[1] LVNL dient als heldere en vastomschreven taak slechts te hebben: capaciteit veiligheid en minimaliseren van overlast, alle drie in het luchtverkeersgebied. Kortom: Veel als het kan, maar veilig en stil. Bij die opdracht wordt het door NLR ondersteund, wat betreft kennis en middelen. Die kennis en middelen zullen voortaan ook worden toegesneden op punt drie. Daar is flexibiliteit een issue. Anders kun je niet sturen. LVB = directe lijn: Overheid naar LVNL en NLR.

[2] CROS kan hooguit een rol spelen bij de regelgeving rond bedrijven: Gemeenten hebben behoefte aan medezeggenschap binnen van de luchthaven-inrichting (LIB): terrein en milieu. Daar harde grenzen, inderdaad. Daar geen flexibiliteit maar hard handhaven. Maar dan een CROS dat ook opgetuigd moet worden met kennis en wel kennis afkomstig uit sociaal-economisch deskundige gremia. Een oud-burgemeester en een losvaste secretaris zijn daartoe niet uitgerust. NLR zal, maar los van zijn taak in LVB ook t.a.v. luchtvaartbedrijnen opdrachten kunnen ontvangen (zie bijv stille motoren) Een prima voorbeeld is de recente ontwikkeling rond Hoofddorp. LIB = directe lijn: Overheid naar Bedrijven.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Welk een gekonkel…

Welles nietes, appels en peren, een warrige chaos van tegenstrijdige belangen.
Wat mij betreft is de briefwisseling niet veel meer dan een rivaliteit tussen ego’tjes. Cerfontaine, de strateeg, glimlacht zich door de problematiek heen, biedt een vinger maar neemt daar voor in de plaats een hele hand terug.
De heer Eversdijk is wereldkampioen lange zinnen schrijven maar gelukkig hebben wij Olav…  Sommige zinnen moet je echt drie keer lezen en dan nog weet je niet of deze grammaticaal correct is of niet (vast wel).

Mijn gevoel na het lezen va de briefwisseling en Olav’s stuk hierboven is dat de snelste oplossing een platform in zee is:
Nu zijn de partijen bezig standpunten in te nemen over iets waar ze het nog niet over eens zijn wat het is. De huilende derde is de burger op de grond.
Daarna gaat men overleggen en water bij de wijn doen en nog meer overleggen. Ondertussen groeit Schiphol vrolijk door en poneert Cerfontaine dat de 900.000 vliegbewegingen per jaar echt essentieel zijn voor de economie. Baan 6 en 7 worden alvast gepland. Den Haag wacht verder af welke conclusies in welk rapport moeten worden geïnterpreteerd, door wie en waarom.
Er wordt wederom een commissie aangesteld die moet gaan onderzoeken in hoeverre de twee nieuwe banen gaan leiden tot een afname van de vliegoverlast. Er worden weer hele moeilijke zinnen geformuleerd en welles/nietes spelletjes gespeeld. Cerfontaines opvolger vaart dan opeens een nieuwe koers en de LVNL komt ook in Franse handen. De adviezen van de volgende commissie is dat de grenzen van vervuiling op Europees niveau zwaar worden overschreden en de volgende milieuminister (links kabinet) gaat lobbyen in Brussel voor verruiming van de regels want in Nederland waait het bijna altijd dus het valt alles mee hier…

Ik respecteer de houding van Eversdijk met zijn niet malse brief richting Cerfontaine. Echter, wat me grote zorgen baart is de enorme discrepantie tussen de twee brieven aangaande de onderwerpen. Dit verschaft de sector de mogelijkheid de CDV conclusies volledig van tafel te vegen wegens niet hanteerbaar zijn of zoiets, de opdrachtgever zal gniffelen in het vuistje want zo wijzigt er tenminste niet zo veel.

Het enige dat kan redden is een stellingneming van Verkeer en Waterstaat en VROM. Dat gaat echter niet gebeuren, althans, niet ten bate van de burger, zoveel mag duidelijk zijn (in het verleden behaalde resultaten (100% groei in 15 jaar) voorspellen de toekomst).

Ik hoop dat ik een pessimist ben.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ik denk dat ik het met het meeste wat Bijvoet schrijft zeer eens kan zijn. Ik begrijp de strategie van de schipholgroup ook niet zo goed. Het lijkt me allemaal in deze fase wat al te doorzichtig.
Hoe dan ook: Fantastisch dat de CDV niet over zich laat lopen. wanneer feiten te lang worden gemanipuleerd is dat op den duur zeer schadelijk voor alle partijen.
Hoe was het gezegde ook al weer: Je kunt een aantal mensen lange tijd voor de gek houden, maar niet altijd en en iedereen!

Jan Griese