Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Castricum “vogelvrij” voor Geluidsoverlast

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 3104 
|
 Gemeente Castricum 
Castricum “vogelvrij” voor Geluidsoverlast

Open brief van Burgemeester en Wethouders van Castricum aan de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat

Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat Postbus

Sector Burgemeester en Wethouders
Datum 4 februari 2004
Afdeling Gemeentebestuur
Contactpersoon drs. L.P. ‘t Hart
Doorkiesnummer (0251)66 12 10

Onderwerp Castricum “vogelvrij” voor geluidsoverlast


Geachte dames en heren,

Zeer recent heeft de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol(Cros) cijfers naar buiten gebracht over de geluidhinder van vliegverkeer. Er is sprake van een toename van het aantal klagers en klachten, met als belangrijkste oorzaak de ingebruikname van de Polderbaan. Uit het persbericht van Cros blijkt dat de meeste klachten afkomstig zijn uit de gemeente Castricum. Er zijn in 2003 56.814 klachten afkomstig uit onze gemeente. Dit aantal geeft nog geen reëel beeld omdat de Polderbaan pas in de tweede helft van 2003 volledig in gebruik is genomen. Het gemeentebestuur van Castricum maakt zich dan ook grote zorgen over de leefbaarheid van de gemeente temeer daar het luchtruim boven de gemeente Castricum “buiten de wet” staat.

Wat is er aan de hand. Rondom Schiphol is een zonering van kracht. Binnen die zonering moet worden voldaan aan wettelijke geluidsnormen. Buiten die zonering is echter geen enkele norm van kracht. Castricum valt daarmee buiten elke geluidsnorm. Dat betekent dat Castricum op geen enkele wijze beroep kan doen op de wettelijke geluidseisen. Omdat de wet voor Castricum niets regelt is er ook een probleem voor de toekomst. Bij wet is namelijk een evaluatie geregeld voor het gebied dat binnen de geluidszone van Schiphol ligt. De commissie Eversdijk die zich bezighoudt met de evaluatie van de geluidsproblematiek van Schiphol heeft in eerste aanleg niet tot de wettelijke taak het buitengebied mee te nemen in de evaluatie. Dat zou kunnen betekenen dat Castricum nu en in de toekomst buiten de geluidsnormen blijft vallen. Daarmee zijn de ruim 35.000 inwoners van onze gemeente, ondanks het aantal klachten dat zij hebben ingediend, spreekwoordelijk “vogelvrij” verklaard.

Deze brief geeft kort en krachtig weer welke problematiek aan de orde is en is een oproep dat de wetgeving rondom Schiphol drastisch moet worden gewijzigd.
Wij hopen dat u via deze “open brief’ aandacht heeft voor dit geluidsprobleem dat specifiek op Castricum van toepassing is en dat de wetgeving hierop wordt aangepast.

Met vriendelijke groet
Burgemeester en wethouders van Castricum,
drs I.P. ‘t Hart, secretaris, 
A. Emmens-Knol, de burgemeester

Download het gehele artikel 'Castricum “vogelvrij” voor Geluidsoverlast'

Reacties op dit bericht