Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS wil meer informatie hebben over lawaaiklachten

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 759 
|
 Haarlems Dagblad 
CROS wil meer informatie hebben over lawaaiklachten Download het gehele artikel 'CROS wil meer informatie hebben over lawaaiklachten'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Dick K. uit NULL

Wat een geniale ontdekkingen hebben de analisten van de UvA gedaan.
Overigens conclusies, die elke regelmatige bezoeker van deze site en die van de CROS al lang voor zichzelf hadden kunnen trekken.
Het is overigens onbegrijpelijk, dat de huidige wijze van klachtenmeldingen nog steeds bestaat.
Niet alleen onbegrijpelijk maar voor de klagers tevens een genante bezigheid.
Het is toch belachelijk, dat wanneer b.v. de Polderbaan gedurende een week achter elkaar voor landingen wordt gebruikt je gedwongen wordt om zeven dagen achter elkaar de overlast te melden, wil je serieus (?) worden genomen.
Het moet toch langzamerhand duidelijk zijn, dat wanneer je in deze situatie op maandag klaagt je ook de volgende dagen van de week de herrie ondergaat.
Er dient m.i. een echt onafhankelijk orgaan te komen, waar je je op eigen verzoek als lawaaigehinderde kan laten registreren door het b.v.online invullen van een vragenlijst ( met gerichte vragen teneinde goede en volledige analyses mogelijk te kunnen maken).
Eenmaal per kwartaal zendt dit orgaan je per e-mail een nieuwe vragenlijst waarop je kan aangeven of je :
de registratie ongewijzigd wilt continuren; wijzigingen in de oorspronkelijk vraagbeantwoording wilt aanbrengen; de registratie wil stopzetten.
Of zie het allemaal toch te simpel ?

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

De zoveelste analyse........en je moet er
blijkbaar nog op vertrouwen ook. Vertrouwen is in Haagse termen zo iets als: veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven.
Het is een analyse die zonder een accademische opleiding ook wel uit te voeren is.
Belastingsgelden moeten blijkbaar nu eenmaal
over de spreekwoordelijke balk worden gesmeten. Wordt het niet eens tijd dat het
Cross wordt geanalyseerd?
Eigenlijk ben ik meer van mening dat er een
parlementair onderzoek moet worden uitgevoerd
naar het funcioneren van (semi)overheden die
naar de broekspijpen van de Schiphol-Group dansen! Zal ook wel niet helpen........

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Vooral met Dick K. ben ik zeer eens. Ik kom net terug van ons Platformoverleg. (De 19 Platforms vergaderen 1x per maand.) Er werd 2 1/2 uur over vele vele vele onderwerpen gesproken:
o.a.: -De gesprekken die we hadden met de Procescommissie Derksen, met topambteneren over onze verbetervoorstellen. -Wie naar de volgende bijeenkomsten gaan die Ven W belegd over de verbetervoorstellen.
-De rol van Cros en wat er allemaal daar gebeurt. (En..niet gebeurt.)
Na afloop discussierden we verder over de klachtenafhandeling. Ik en een aantal met mij hebbende sterke indruk, dat er zelfs met de fanamosplots wordt gerommeld. Mensen nemen vliegtuigen boven hun hoofd waar, die nergens op voorkomen,ook niet op de fanamosplots. Het is werkelijk genant om Dick zijn woord te gebruiken. Genant is het ook, als ik zondagavond na het eten even een hazeslaapje wil doen, omdat ik de verdere avond nog een pittige klus moet klaren en na 10 minuten stijf rechtop in bed zit, door de herrie die losbarst boven mijn hoofd. Weg ontspanning. Moet je dan je bloknootje pakken en elke klacht gaan noteren omzoals Dick zegt om serieus genomen te worden? Daar komt bij dat ik in 1998 verhuisde van onder de Buitenveldertbaan en nu opnieuw met 50 % meer herrie wordt geconfronteerd, dan ik aanvankelijk had.
Een onzer woont te Castricum, waar hij ca1000 meter van het Fanamos punt woont. Daar zou snachts niet gevlogen mogen worden, omdat het tussen Limmen en Castricum door moet. Maar hij wordt om 4.30 uur wakker van vliegtuigen. Het zijn dit soort fenomenen, waar de burger woedend om wordt. Die klachtenafhandeling dient volstrekt ONAFHANKELIJK plaats te vinden en NIET min of meer in handen van de sctor te zijn!
2 jaar geleden waren enkele gemeenten in onze regio al voor een parlementaire enquete. Die kwam er toen nog niet, maar als dit alles zo doorgaat kan en mag die niet langer uitblijven.
Het voelt buitengewoon ellendig en armoedig, als je geen rust meer kunt vinden in je eigen woning.
Ook werd deze avond met een aantal Crosbewonersvertegenwoordigers de afspraak gemaakt om samen met een afvaardiging van de Platforms over deze zaken diepgaand te spreken.
Velen in de Platformgelederen vinden het vèèèèl te mager wat CROS voor de omwonenden doet. Zij zullen ons uitleggen vanuit de boezem van CROS hoe zij vinden dat de vlag er voor staat, terwijl de tijd voortschrijdt en...de evaluatie dec jan haar beslag zal krijgen!
We zullen zien....

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door B uit Castricum

Uit de analyse van CROS blijkt geen belangstelling voor het probleem. De enige belangstelling geldt de kunstfraaie figuurtjes te maken. Er is geen vraagstelling.
Neem de aanpak.

Ofschoon klachten heel precies op elk gewenst postcodeniveau per vliegbeweging zijn genoteerd is niet onderzocht waar en hoe klachten werden veroorzaakt in relatie tot de Ke- of Lden-contouren, of hoe dit wijzigde in relatie tot baangebruik. De specifieke effecten van de rare haarspeldbochtlandingen boven Kennemerland hadden door een slimme statisticus haarfijn beschreven kunnen worden. Daar is niets aan gedaan. Dit is dom, fout en onvergeeflijk.
Dit betekent dat de afwijking tussen de "officiele" protocollen en de werkelijke hinderbeleving, opzettelijk vermeden wordt. Het hele CROSgebouw lijkt opgesteld om twee redenen:

[1] De verantwoordlijkheid voor het verschijnsel klachten wordt door VROM en overheid afgeschoven op de bewoners: 'dan had U maar beter moeten onderhandelen met de sector'.
(Ontstellend is hoe ambtenaren van VROM hun verantwoordleijkheid voor de burger als persoon volledig vergeten. Er is een generatie ambtenaren die niet met ere op zijn taakvervulloing moeten kunnen terugzien. Ook vernam ik geen visie van Ouwerkerk over de sociale de betekenis van zijn taak of een poging doet de burgers vertrouwen te geven in zijn inzet.)

[2] Er wordt gezocht naar methoden om de klagers te culpabiliseren in de ogen van grote groepen inwoners elders in den lande die wel van Schiphol profiteren, maar die nooit met overlast hebben kennis gemaakt. Wat betekent MEIS die evalueert anders dan Management van Evaluatie en Informatie over Schiphol? Managen is niets anders via onverhoedse streken je zin doorzetten.

Op kabinetniveau is geen echte aandacht voor de door Schiphol veroorzaakte overlast. Daar laat de staatssecretaris zich zelfs feliciteren met de evaluatie. Het wordt behandeld als een deelprobleem dat moet opgelost worden door pacificatie van de opgeofferde minderheid.

De kamers? Is het dossier te klein?

Groepen mogen zich profileren: CROS, Platformvertegenwoordigers, Commissie CDV en dergelijken: allen worden bevestigd in hun belangrijkheid. Allen krijgen kans hun zegje te doen. De overheid zegt: :"Groot gelijk", "Fijn dat U gemotiveerd bent" We zullen aan U denken". Hiermee wordt gevoel van belangrijkheid gegeven. Maar de machinaties gaan door. Beroep is onmogelijk. Wie zal de overheid controleren?

Nee, ik ben mijn vertrouwen kwijt.