Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS wil alles weten van klagers Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 974 
|
 Haarlems Dagblad 
CROS wil alles weten van klagers Schiphol

SCHIPHOL - Klagers over vlieglawaai rond Schiphol hebben een enquête ontvangen waarin hen het hemd van het lijf wordt gevraagd. Niet alleen over woonsituatie, opleiding, beroep en geboorteland, maar ook over politieke voorkeur en opvattingen over 59 kwesties als immigratie, gelijke rechten voor homoseksuelen, taakverdeling tussen man en vrouw, omgangsvormen en hulp aan de Derde Wereld.

Het onderzoek wordt verricht door het bureau Motivaction in opdracht van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dit samenwerkingsverband van overheden en luchtvaartsector wil de klagers over Schiphol beter leren kennen, zo legt secretaris G. Tan uit. De enquête is volgens hem verstuurd naar alle 14.000 personen die vorig jaar een of meer geluidshinderklachten hebben ingediend.

,,We hebben vorig jaar een enorme toename gezien van het aantal klagers, waarbij drie procent van de klagers tachtig procent van de klachten heeft ingediend’‘, aldus Tan. ,,We kunnen niet op deze manier blijven doorgaan, want de geloofwaardigheid van de klachtenregistratie neemt af. Er moet meer gaan gebeuren dan alleen registratie.’‘

De CROS weet nog niet hoe de klachtenafhandeling kan worden verbeterd. ,,We willen graag eerst een beeld krijgen van de mensen waar het om gaat. Waar zitten de klagers en wat beweegt hen? Het is een eerste stap om klagers meer te betrekken.’’ Volgens Tan zijn er zo’n twintig klachten over het onderzoek binnengekomen, met name omdat de vlieghinder zelf te weinig aan de orde zou komen. ,,Ik heb ook niet de illusie dat honderd procent van de formulieren zal worden teruggestuurd.’‘

Het is volgens Tan niet uniek dat met een groot onderzoek een bepaalde groep mensen nauwkeurig in kaart wordt gebracht. ,,Dit soort enquêtes wordt vaker gehouden. Het zijn erkende methodes.’’ Om het invullen van de vragenlijsten te stimuleren, worden onder de inzenders honderd VVV-bonnen van 25 euro verdeeld. De gegevens worden volgens de CROS anoniem verwerkt.
Richard Mooyman
maandag 26 september 2005


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Wat helaas niet duidelijk wordt in het artikel is waarom de CROS behoefte heeft aan informatie over de omwonenden. Het lijkt ook zo overbodig om die gegevens te hebben, het probleem is toch al duidelijk genoeg? Omwonenden willen rust, Schiphol produceert decibellen. Of je nu links, rechts, zwart of homo bent, de decibel ziet geen onderscheid.

Even de brief van Motivaction erbij gehaald dan maar:
“Naast concrete vragen over uw woonbeleving in deze regio en vragen over CROS, willen wij u ook enkele vragen voorleggen over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen die in de eerste instantie niet direct verband houden met Schiphol. Misschien lijken dit soms wat opmerkelijke stellingen, maar ze zijn essentieel om beter te kunnen begrijpen hoe de CROS u als omwonende het best van dienst kan zijn.”

En daarbij hebben ze antwoord nodig op onder andere de volgende vragen die worden gesteld onder het kopje “Mentality”, in hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

‘Ik voel me vooral gelukkig als ik geld kan uitgeven.’
‘Alles verandert te vaak en te snel.’
‘Hard werken is goed voor een mens.’
‘Diep in mijn hart vind ik dat de man het meest geschikt is als kostwinner en de vrouw het meest geschikt is om het huishouden te doen.’

De conclusie van de CROS zal vast zijn, rond 2012 als men klaar is met de analyse van de antwoorden, dat ze de burger het best kunnen helpen door de geluidsoverlast zo veel mogelijk terug te dringen. Geen nachtvluchten, alle transfer en vrachtverkeer naar een zeeplatform, niet vragen of ik joods ben of op Groen Links stem.

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

CROS enquete i.s.m. motivaction? S.V.P. regelrecht de prullenbak in. Zijn ze helemaal besodemieterd?!

Geplaatst door BS uit Castricum

Ik heb CROS een e-mail gestuurd om mijn ongenoegen te uiten over met name de inhoud van die enquete (nog niet eens over het feit dat ze uberhaupt een enquete onder klagers houden). Verbaast me dat ze niet bedolven zijn onder woedende reacties (20 klachten over deze brutaliteit is erg weinig).
Wat niet is kon met een ´oorverdovend lawaai´ eventueel nog komen. Klim in de pen en geef ze van jetje.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Ach......je houdt die mensen van het Cros en
dat bureau aan het werk. Het werk wat ze moeten doen, daar zullen ze wel geen tijd voor hebben.
'Motivaction' ? klinkt als een Stasi-bureau uit de 'koude oorlog'. Het Cros en dat bureau willen een beter beeld krijgen waarom mensen
(hierna te noemen: 'klagers') uberhaupt klagen. Zijn ze na al die klachten nog steeds
van mening dat het 'klagen' een ziekte is?
Heeft het Cros en daarbij natuurlijk ook de
Schiphol-Group zich zelf uberhaupt wel eens
afgevraagd wat herrie nu werkelijk met mensen
(o, sorry.....klagers) doet?
Altijd weer dat wijzende vingertje van deze
sector naar andere mensen
(o, sorry.....klagers), alsof zij ziek zijn!
De enquete heb ik wel ingevuld, maar met een
enkele verwijzing en vervloeking.
Nee, Cros en dat bureau.......de werkelijke
zieken zijn die expantionisten en luchtvaart-
fanatici ( hierna te noemen: een soort
extremist) die van vrijwel heel Nederland een
luchthaven Nederland bv. willen maken!
Wellicht kunt u ook onder hen een enquete
houden met bijvoorbeeld de volgende vragen:
Bent tegen leden van de oppositie in het vliegtuig?
Waarom vindt u vliegtuigherrie zo prettig?
Houdt u van kerosine dampen?
Moeten vliegtuigen nog lager aanvliegen dan
ze nu reeds doen?
Mogen 'klagers' vliegen?
Moet er zo nu en dan een vliegtuig neerstorten voor behoud van werk?
Mag het neerstortingsgevaar vertienvoudigen?
Is de vele luchtvervuiling gezond voor u?

Cros: BAH!

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Het is allemaal erg triest,en dat een secretaris in Cros dat allemaal maar kan eggen: we willen u beter van dienst zijn en daarom de volgende vragen.
Ik heb de enquete ingevuld en verzonden met het nodige"Tegengif"

Een enquete vraag voor de secr zelve: "Bent u van mening dat u door deze enquete uw baantje beter veilig stelt?"
Misschien niet zo politiek handig om me zo te uiten, maar dit heeft toch helemaal niets meer met dienstverlening te maken?
Jan Griese

Geplaatst door Els uit castricum

Wat een goed idee van de heer/ mevr. Vos om zo,n enquête formulier naar Cros te sturen. Maar zou het niet beter zijn om het naar de fractievoorzitters van de Tweede kamer en Cerfontaine en Mevrouw Schultz enz. te sturen? En die vragen waren uitstekend. Ik ga er zelf eens over nadenken. Ik bespeur bij mezelf een soort opborreling van terroristische gevoelens op de terreur, die ons geleverd wordt.En ik heb op een nacht, dat om half één het laatste vliegtuig overbulderde en het eerste vliegtuig al weer om half vier, Cros gebeld en verteld, dat er wat mij betreft, een BOM op Schiphol mag vallen. Ik denk, dat ik niet de enige ben, die zulke gevoelens heeft en ik had ze ook liever niet. Toen die nacht mijn kleinzoon om 6 uur bij mijn bed stond vanwege de vliegtuigen, was de maat voor de zoveelste keer vol. Ik ben bereid om op de barricade te gaan. Zo kan het niet langer.

Geplaatst door Fiet van Noort uit Velserbroek

Ik heb altijd gedacht dat de medewerkers van CROS mijn (onze) klachten serieus namen en dat ze begaan waren met het "lot"van de klagers en ze wilden beschermen tegen dat oorverdovende lawaai van vliegtuigen. Je hebt er toch al moeite mee om een klacht bij CROS neer te leggen , want klagen is niet léuk maar is het enige wat je kan doen als er zoveel herrie en zoveel lawaai over je hoofd komt.
Je bent machteloos als bewoner van deze regio. Als de wind verkeerd is, zit (zat) je de hele dag door, dag in dag uit, en ook 's nachts in heel veel lawaai.
Soms was het, wat het klachtenburo betreft, beter om 1 klacht per dag door te geven. De andere keer was het beter om álle vliegtuigen die met teveel lawaai over kwamen te noteren en door te geven. Dan kregen ze een beter beeld van de overlast zeiden ze. Vooral niet stoppen met klagen, hoor!
Ik ben een burger die te goeder trouw is (was) t.o.v. CROS. Ik heb braaf álle vliegtuigen met teveel herrie genoteerd en doorgebeld of gemaild.
Tot die enquete bij mij binnen kwam. Dit is voor mijn gevoel géen goede manier om met klagers om te gaan. Bovendien lijkt het nu net, zoals die heer Tan zegt, alsof slechts wéinig klagers véél te veel klachten voor hun rekening nemen en daardoor voor een verkeerd beeld zorgen. Krijg je het als verwijt terug, terwijl het notabene hun eigen advies is geweest.
Overigens ben ik blij dat ik het wél heb gedaan . Elke klacht die ik bij CROS heb gemeld was serieus en betreft vliegtuigen die onverantwoord veel lawaai produceren.
En dat is nog steeds zo. Dagelijks.

Geplaatst door Kees van de Berg uit Groningen

Te verbaasd is de burger om te zien hoe zij/hij door de politiek in de maling wordt genomen. Vroeger had men het over kannonnenvoer, nu over klootjesvolk.
Tan is nu de maat van het klootjesvolk aan het nemen. Hij heeft daar tentamen ingedaan, dus dat zit wel goed.

En Ouwerkerk? Je ziet hoe de politici dikker worden en dat langzamerhand hun uiterlijk en ook hun innerlijk veranderen. De zuiderburen hebben er een mooie naam voor, diknekken.

Mooi volkje, mooie regering. Net nog op teletekst gelezen, dat het een uitgeprocedeerde vluchteling betrof, die de wanhoop nabij was en van het balkon afsprong.

Totale waanzin. Zover kan een mens gedreven worden door deze overheid.
Ik zal maar niet zeggen, wie volgt, want dat is te gruwelijk.