Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Dirk uit Castricum

Wat hebben wij nu aan een dergelijk stuk geschiedschrijving, hiermee wordt de hinder niet minder. Het Cros is zo langzamerhand voor mij een klaagmuur geworden, waar je eigenlijk niets mee kan.

Geplaatst door Bankersen uit Assendelft

In het rapport wordt uitgegaan van de klachtenregistratie van de Cros maar hoe representatief is deze? Hier wordt niets over vermeld en ook niet dat dit een beperking van de realitit is. Ik erger me vaak rot maar loop niet de gehele dag met een notitieblok rond en heb ook geen zin om iedere dag een uur aan het doorgeven van mijn klchten te besteden.

Geplaatst door Erwin. von der Meer uit Castricum

Opvallend is dat veel aandacht wordt besteed aan hoe met klachten statistisch het beste kan worden omgegaan en wie de klachtenindieners zijn. Dat laatste is nodig om te kunnen zeggen dat het op zich best begrijpelijk is dat deze mensen klagen, dat komt namelijk door enz. enz. enz. Een onderzoek naar de echte oorzaak van deze klachten wordt niet gedaan en ook niet interessant gevonden. Dat zou namelijk gaan over het aantal vliegbewegingen, nachtvluchten, geluidsoverlast van met name oude vrachtvliegtuigen enz. enz. en dat is een onderwerp dat het liefst onbesproken moet blijven. Het vergaren van informatie is pas interessant als je er aansluitend iets mee doet. CROS, de sector en V&W hanteren deze klachteninformatie slechts als alibi om de zogenoemde goede wil te tonen. Maar helaas blijft het verkopen van knollen voor citroenen een moeilijke aangelegenheid. Daar trapt de moderne burger niet meer in

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Essentieel bij klachtbehandeling is naast beoordeling over de juistheid van de klacht natuurlijk de terugkoppeling en sanctionering van de veroorzaker(s). Bij het IKB komt men al jaren niets verder dan registratie, statistiek en doorspelen naar duurbetaalde marketing (Motivaction/QA+ e.d.)burea's die niet zozeer de klachten, maar de klagers analyseren.
De constructie is waarschijnlijk met opzet zo gekozen dat de nationale ombudsman, die in dit soort misstanden is gespecialiseerd buiten spel blijft...........(of niet?)

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Wat een schande, ook voor de wetenschap. Bankersen: Zeker niet representatief! Gelijk Erwin: Goede analyse,Knollen voor citroenen. Dit stuk heet een monografie. woordenboek: verhandeling over een onderwerp. Dat zegt genoeg. Er zit een wereld van onderwerpen achter. Een er van is zoethouden, bagatelliseren. Een hoger opgeleide zou meer klagen. Dus het is nog veel erger als alle lageropgeleiden ook zouden klagen. Is het huidige aantal klachten nog niet genoeg? In de Rijnmond wordt bij een aantal luchtwegklachten direct de zaak op halve kracht gezet.
Jan Griese
Jan Griese

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Voor overheidsinstanties is er de plicht om een goed klachtenbeheer te organiseren. Bij de nationale ombudsman kan misfunctioneren worden aangekaart! Dit raakt dus aan de status van het IKB, dat min of meer in CROS is geintegreerd. Mocht het zo zijn dat IKB aldus bewust buiten deze wettelijke norm wordt gehouden, dan zijn m.i. de bestuurders vertegenwoordigd in CROS (veelal P vd A wethouders is mijn indruk) direct verantwoordelijk voor deze wantoestand. Moet dit nu niet eens goed uitgediept worden, zeker nu is gebeleken dat veel bewonersvertegenwoordigers wel inspanningen verrichten om problemen op te lossen? Met andere woorden: hoe lang kunnen aangeduide bestuurders nog onder een hoedje blijven spelen met Schiphol commissaris S. Patijn en ereleden P vd A als T. Netelenbos en Van Kemenade bv.??! Of beter: de schaduwmacht binnen de P vd A.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Mij is één ding duidelijk: De burger werd al die jaren gewoon belazerd!
IKB tot burger: "U moet precies datum/tijd opgeven, anders wordt uw klacht niet geregistreerd. We moeten het aan een vliegtuig kunnen koppelen".
Dat doet die brave getergde burger dus al die jaren. Al meer dan 1.300.000 keer na de opening van de Polderbaan. En die hinder is groot genoeg om dat lang vol te willen houden. Je hoopt dat er iets met die doorlopende mega-enquête gedaan wordt.
En nu blijkt dat CROS als die jaren de klachten van veelmelders gewoon op de grote hoop gooide. Wat een minachting voor de burger spreekt daaruit! IKB-CROS heeft al die tijd gewoon gefunctioneerd als klaagmuur, en niemand bij het IKB heeft de moeite genomen de klachten zodanig te registreren dat je er iets werkelijk zinvols mee kunt doen. 'Het waren er te veel' Nou én? Dan richt je je toko goed in, óf je vliegt toch gewoon wat minder? Schandálig!