Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS in vogelvlucht

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1134 
|
 Gemeente Castricum 
CROS in vogelvlucht

Vindplaats: Website van de gemeente Castricum

Hans van Schoor is bewonersvertegenwoordiger in de CROS

Hans van Schoor vertegenwoordigt de Castricumse bewoners in de CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. In de CROS overleggen bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen over zaken als geluidhinder, luchtverontreiniging en veiligheid. Inzet is hierbij een optimaal gebruik van de luchthaven en beperking van vermijdbare hinder. In deze rubriek bericht Hans van Schoor regelmatig over de ontwikkelingen.


De Alderstafel is een ander overlegorgaan, onder leiding van Hans Alders. Naast bewoners, luchtvaartsector en bestuurders zijn hier ook de platforms vlieghinder vertegenwoordigd. De Alderstafel brengt advies uit aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de toekomst van de luchthaven. Naar verwachting wordt 31 mei advies uitgebracht.

De komende maanden worden dus een aantal beslissingen genomen over de toekomst van Schiphol tot 2020. Voor Castricum dreigt geen vermindering maar een toename van de vlieghinder, als de adviezen blijven zoals ze nu zijn en de minister deze overneemt.

Voorgesteld wordt om de Polderbaan meer te gebruiken. Doordat onze regio dun bevolkt is ten opzichte van Amsterdam, Zaandam, amstelveen, etc., hebben hier minder mensen hinder van een startend- of landend vliegtuig. Dit is een makkelijk rekensommetje waar de Tweede Kamer en de Minster gevoelig voor zijn. Men negeert het feit dat sinds de ingebruikname van de “Milieubaan” (Polderbaan) de hinder verplaatst is en in zijn geheel alleen maar is toegenomen.

Voorgesteld wordt om 50% van de milieuwinst door toekomstige technische ontwikkelingen ten goede te laten komen aan vermindering van de hinder en de andere 50% aan Schiphol te geven voor groei. Dus geen groei van 100% maar slechts 50%.

Alle voorstellen betekenen voor Castricum en omgeving een toename van de vlieghinder. De bewonersvertegenwoordigers van cluster Noord (Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Castricum, Uitgeest en Heiloo) vinden dat de afspraak in het regeerakkoord niet wordt nagekomen. De afspraak is dat Schiphol door mag groeien binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen, waarbij woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen geluidhinder.

Wilt u alles lezen over het lopende overleg? Op www.crosnet.nl, www.bas.nl en www.vlieghinder.nl, vindt u verdere informatie.Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

De kruik gaat net zo lang te water, tot hij barst.
Dit kan toch zo niet doorgaan?
Waar zijn de woorden over de opwarming van de aarde, die nog sneller gaat dan verwacht? Daar doet de luchtvaart op een onfatsoenlijke wijze aan mee.
Waar zijn de woorden over gezondheid, die volop geschaad wordt? Zijn er niet eens meer artsen, die hun bezorgdheid zouden moeten uitspreken?
Welke politicus heeft het over het welzijn van de burger en denkt daarbij niet aan de voordeeltjes, die de luchtvaart hem biedt?
Wie in het overleg van de borreltafel van Alders heeft het over de enorme risico's, die we dag in dat moeten ondergaan en dat het een Godswonder is, dat het tot nu toe
" goed" gaat?
Wie heeft het over de hel van geluid voor vele mensen en laat me dat mogen toelichten.
Er verschijnen steede meer artikelen en boeken over hooggevoelige mensen en vooral kinderen. Een van moeilijheden, die deze mensen ondervinden is het ondergaan van lawaai. Dat is voor hun funest en blokkeert hen in hun functioneren. Ze ondergaan een straf, waar ze niet om gevraagd hebben. Want dat geluid kunnen ze niet buiten zich ervaren maar ze worden één met dat geluid. Er ontstaat een trilling in hun hoofd en dat raken ze niet zo gauw meer kwijt. En dan moet er elke minuut zo'n brullend vliegtuig overkomen. Wat een kwelling.
Waar zijn de andere Nederlanders, die niet weten wat een groep mensen wordt aangedaan voor hun plezierreisjes en wipjes? Er is solidariteit voor vele zaken buiten onze grenzen, en terecht, maar waar is er solidariteit voor ons, de getroffenen van de expansiedrift van de luchtvaart?