Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS in Beweging?

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1073 
|
 PVRC 
CROS in Beweging?

CROS in Beweging?

Ons bericht stond oorspronkelijk op 03 april, onder de titel “CROS faalt?. Vanwege zijn betekenis voor het begrijpen van de actuele irritaties rond de inspraak op concept Milieueffectrapport en baanveranderingen en van de onduidelijkheid rond de mogelijkheid van adviseren over opzet van de evaluatie in 2005/2006, plaatsen we het nu op een wat zichtbaarder plek, bij het knipselnieuws van 08 april.

Hier volgt de tekst van 3 april, gevolgd door een korte update:

De CROS website laat bij een persbericht over de plenaire vergadering van 25 maart na het belangrijkste item daar uit te vermelden.
De staatssecretaris heeft CROS verzocht aan de belanghebbende partijen kenbaar te maken dat zij op korte termijn wensen en aanbevelingen kunnen indienen voor de evaluatie in 2006. CROS heeft deze wens vertaald in een aanbeveling, primair opgesteld door een secretaris vanvan CROS zelf, waarbij de gemeenten en bewonersvertegenwoordigers wijzigingen kunnen voorstellen die de secretaris dan zal verwerken. Op 7 april zal zij haar aanbeveling verzenden.

Deze gebeurtenis, dit overlegpunt, misschien het belangrijkste van het afgelopen jaar, werd zo verstopt tussen andere stukken betreffende routewijzigingen en voorbereiding voor het MER over het foutje dat velen dit niet eens hebben opgemerkt.

Wederom beperkt CROS zich bij het weergeven van de voornaamste punten van het plenair overleg op haar website, tot het spiegelen van een persbericht van de Sector. Het gaat om de laatste mogelijkheid van inspraak voor dat V&W aan haar traject begint.Geen wonder dat de Sector geen slapende honden wakker maakt. Het leidend apparaat van CROS weerspiegelt trouw deze tactiek.  Met geen woord wordt door de officiele voorlichter, CROS, aandacht gegeven aan dit punt.  Hier worden bewoners en gemeenten door de onzorgvuldigheid van CROS, door het onthouden van informatie waar men recht op heeft en bij gebrek aan overlegtijd en overlegmogelijkheden ernstig benadeeld.

Bewonersplatforms hebben deze week besloten tot samengaan ten aanzien van een gemeenschappelijke strategie, zoveel als mogelijk in samenhang met alle eigen gemeentebesturen rond Schiphol.

De eerste acties die nu, en wel onder hoge druk moeten worden ondernomen, zijn een overleg over hoe in zeer korte tijd passend de schade te repareren van dit onzorgvuldig behandelen door CROS en in te gaan op de geboden mogelijheden bij de voorbereiding naar de evaluatie van 2003.

Update:


Interessant is dat CROS, nu de bewonerplatforms het nieuws rond de evaluatie bekend gemaakt hebben en een eigen nota hebben ingezonden, plotseling op 8 april vermeldt dat het de staatssecretaris een brief zal sturen. De datum is, wegens ontstane verwarring onder CROS leden uitgesteld naar van 7 april naar “op korte termijn”.
Op ons verzoek bericht CROS nu ook over de nota van het gezamenlijk platformoverleg, maar op een wel uiterst zuinige manier. “De verenigde platforms hebben inmiddels ook een reactie gestuurd”. Een reactie? Inmiddels ook? Alsof de bewoners niet juist voorop zijn gegaan in formuleren, bespreken, accoord gaan en verzenden van hun nota, getiteld ‘Als een Goed Instrument’. De nota, een doordacht en gedetailleerd stuk, is tot stand gekomen na overleg met vele instanties. Zij is verder door het platformoverleg aangemeld bij het “monitoring- en evaluatieprogramma”, dat onder verantwoordelijkheid van V&W wordt uitgevoerd. Tevens zijn de commissie Eversdijk en Vaste kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste en van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld.

Wil de verhouding tussen de verantwoordelijken in CROS en de bewoners verbeteren, dan zal daar iets aan de daar heersende cultuur moeten veranderen. Aan de inzet van platforms, gemeenten en bewoners zal het niet liggen.

Maar er zit beweging in:
zie : (Knipsel)nieuws van 10 april onder: CROS

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Fred uit Castricum

Olav
Blij dat er toch nog belanghebbenden onder ons zijn die kans zien om op het laatste moment nog een vingertop de (wel zeer) zere plek te leggen.
Ik citeer uit het CROS blaadje "kennismaking" van februari 2003 : "de vergaderingen van CROS zijn niet openbaar, wel wordt gestreefd naar openbaarheid van de verslagen van vergaderingen".
Gezien de door jou geschetste poging tot manipulatie door het CROS DB bij het opstellen van een aanbeveling voor de evaluatie in 2006 lijkt het mij een goed aktiepunt voor de gezamelijke bewonersorganisaties om openbaarheid af te dwingen. Op basis van de negatieve ervaringen op het gebied van openbaarheid zouden m.i. :
1. de vergaderingen openbaar moeten zijn,
2. de notulen van de CROS vergadering minimaal bij de betreffende gemeenten en bibliotheken (op tijd)ter inzage moeten liggen.
Het huidige systeem van te sumiere persberichten dient geen enkel doel.

Als de twee hiervoor genoemde punten ingewilgd zouden worden, krijgen twee statements uit het CROS blaadje van februari 2003 eindelijk eens "handen en voeten"
- Vooral zal veel aandacht worden gegeven aan de communicatie met bewoners en gemeenten
- De nieuwe commissie (CROS, red.) zal een extra communicatie medewerker aanstellen die in overleg met de voorlichters vaan Schiphol, gemeenten, en het informatie- en klachtenbureau bij draagt voor duidelijkheid bij de burgers over de commissie en over de belangrijkste overleg onderwerpen.

Ik wens jullie veel succes om in de nog korte resterende tijd de schade van het "onzorgvuldig" handelen (lees m.....) van het CROS DB te repareren.
Fred