Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS heeft nog een stevige rol

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1103 
|
 NHD 
CROS heeft nog een stevige rol Download het gehele artikel 'CROS heeft nog een stevige rol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Direct overleg tussen gemeenten die behoren tot het contourengebied en Schiphol is de gewoonste zaak van de wereld. Dat CROS (Alderstafel?) die zaken faciliteert is haast vanzelfsprekend. Ik moet wel zeggen dat de convenanten waar Henk Eilert over spreekt veelal betrekking hebben onbegrijpelijke slordigheden in luchtverkeer of minimale aanpassingen.
Een convenant met definitieve afspraken en met vastliggende termijn voor resultaten is gesloten tussen Schiphol en Hoofddorp Noord. Dat betreft grondgeluid. Of CROS daar een grotere rol heeft gepeeld dan die van passieve bijzit moet mij nog duidelijk worden. Misschien dat ik me er in vergis, maar dan horen we het nog wel.

In het commentaar van de vice-voorzitter is nog steeds niet duidelijk hoe hij de verhouding ziet tussen Schiphol en IJmond Noord. Daar betreft het immers gemeenten die niet tot het contourengebied horen. Dezelfde onduidelijkheid bestaat bij de voorzitter van het Castricumse platform, die daarbij tevens een wat omwonenden op afstand betreft vaag gedefinieerde platformstructuur vertegenwoordigt.
Misschien dat de langetermijn oplossing in die ogen betekent een uitbreiding van het contourengebied met nieuwe handhavingsmogelijkheden en dus uitbreiding van het terrein waar de aanwezigheid van Schiphol tot allerlei beperkingen leidt. Dat lijkt me dan ongezond.

Vooralsnog is dat gebied er een dat niet belast behoort te zijn door enigerlei beperking als implementatie van de milieuverantwoordelijkheid van Schiphol en de Schiphol gebruikende luchtvaartbedrijven behoorlijk functioneert. Als uitzondering daargelaten rustverstoring en veiligheidsproblemen door luchtvaart naar en van luchthavens in het algemeen. Een goed beleid behoort daar niet te denken in termen van planologische beperkingen (dat wil zeggen een bepaald percentage hinder met bijbehorende schade aan gezondheid is toegestaan). Het moet gericht zijn op welzijn voor iedere persoon. Dat betekent dat het niet hoort tot de verantwoordelijkheid van Schiphol, maar van de overheid, realiseerbaar door de Luchtverkeersleiding. Vandaar dat ook het IKB niet bij Schiphol hoort maar bij de LVNL.

Ook op snelwegen is de rijkspolitie niet verantwoordelijkheid schuldig aan de bedrijven en automobilisten die van die wegen gebruik maken, maar aan de overheid. Dat het bij de LVNL anders is een overblijfsel uit het verleden. De luchtvaart heeft er een ongezond belang bij om de mythe te handhaven dat de LVNL de bedrijven moet dienen en niet de overheid.
Dus de van Schiphol ontkoppelde LVNL heeft geen CROS van node en geen Alderstafel want het recht van ieder burger op rust en gezondheid is een absoluut en niet een onderhandelbaar gegeven.
Dat Eilert hier denkt aan langetermijn denkt betekent mijns inziens dat hij vindt dat hierover onvoldoende is nagedacht. Nou, dat ben ik grondig met hem eens. De term 'op langetermijn schuiven' heb ik in mijn leven wel eerder gehoord.