Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘CROS bereidt regionaal geluidsmeetnet voor’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 660 
|
 CROS 
‘CROS bereidt regionaal geluidsmeetnet voor’

CROS, Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, heeft op 18 september jl. vergaderd. In de vergadering zijn de volgende twee belangrijke agendapunten behandeld: de resultaten van de CROS projectgroep Meten en Rekenen en voorstellen voor een aanpassing van een vertrekroute bij Spaarndam.

De in juni jl. opgerichte CROS projectgroep Meten en Rekenen heeft een eerste stand van zaken aan CROS gepresenteerd. De hierin gedane voorstellen aan CROS zijn positief ontvangen. Door CROS was de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de omwonenden van Schiphol op korte termijn van meer informatie over de geluidniveaus te voorzien. Vanuit de omgeving is er een grote vraag naar meetgegevens over vliegtuiggeluid, zeker na de stagnatie van het rijksonderzoek naar de rol van meten bij de handhaving rond Schiphol. De uitwerking ligt nu bij de commissie Eversdijk (Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid) die hiervoor tijdens de CROS vergadering haar werkplan heeft toegelicht.

Omdat die resultaten nog wel even op zich laten wachten wil CROS zich veel meer inzetten op het op korte termijn aanleveren van eenduidige, transparantie informatie over de geluidniveaus in de Schipholregio.

Binnen CROS is hiermee een mijlpaal bereikt: CROS kan in samenwerking met de luchthaven en met gemeenten en provincies op korte termijn beschikken over de gegevens van ca. 25 meetpunten. Daarnaast is er op korte termijn uitbreiding mogelijk met drie meetpunten. De locatiekeuze zal in CROS verband,(in overleg met gemeenten, provincies en luchthaven), plaatsvinden. Hierbij zal prioriteit worden gegeven aan de gebieden bij de Polderbaan. In de CROS vergadering is door de clustertrekker Noord al aangegeven dat Castricum en Velsen interesse hebben.

CROS zal ook onderzoek doen naar de mogelijkheid van grafische weergave van de berekende geluidsontwikkeling rond Schiphol en wil ook experimenteren met metingen op grotere afstand en met andere presentatiewijzen van meet en rekengegevens die meer aansluiten bij de wensen van omwonenden. CROS zal in oktober/november a.s. deze plannen voorleggen aan deskundigen in een zogenaamde expertmeeting. De inzet van CROS is om reeds voor het einde van het jaar eerste resultaten aan de omgeving te presenteren

CROS heeft verder van Amsterdam Airport Schiphol en de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude het verzoek gekregen om te onderzoeken of een aanpassing van de uitvliegroute bij Spaarndam mogelijk is.

De partijen in CROS ondersteunen de noodzaak van aanpassing van deze route bij Spaarndam en willen hierover zo snel mogelijk de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat adviseren.

Er zijn aan CROS in de vergadering twee alternatieven voorgelegd door de CROS werkgroep Hinderbeperking. Deze vragen naar de mening van CROS echter nog diepgaander onderzoek door deze werkgroep naar de milieu- en capaciteitseffecten om een degelijk advies van CROS aan de Staatssecretaris te kunnen geven. Met name het onderzoek naar de capaciteitseffecten van een van de varianten zal langdurig onderzoek vergen, en kan dus niet op korte termijn. Alle partijen zijn evenwel doordrongen van de noodzaak om het onderzoek snel gereed te hebben. Aansluitend zal in een extra CROS vergadering besluitvorming moeten plaatsvinden.

Link: www.crosinfo.nl/publicaties/CROS%20publicaties/03-30.html


Reacties op dit bericht