Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

CROS EN LVNL MAKEN AFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 517 
|
 CROS 
CROS EN LVNL MAKEN AFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE

P E R S B E R I C H T
Vandaag gaf LVNL een toelichting aan CROS leden over de recent genomen tijdelijke maatregelen voor het gelijktijdig starten van parallelle banen op Schiphol.
Bij CROS leden was onrust ontstaan over deze maatregelen en de effecten er van voor de omgeving.

De leden van CROS hebben kennis genomen van de aanleiding voor deze maatregelen. In een presentatie ging de voorzitter van het Bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland, Eric Kroese, in op voorvallen die zijn opgetreden tijdens parallel baangebruik voor vertrekkend verkeer.
CROS leden steunden LVNL in de keuze de veiligheid boven alles te laten gaan.
De heer Kroese benadrukte nogmaals dat zich nooit onveilige situaties hebben voorgedaan. De maatregelen zijn juist bedoeld om deze te voorkomen.
De leden van CROS hadden veel vragen over de gevolgen voor de omgeving en over de oplossing voor het gerezen veiligheidsvraagstuk.

De voorzitter van CROS, Ada Wildekamp, drong aan op spoedige oplossingen en duidelijkheid daarover. Van de zijde van LVNL is toegezegd alles in het werk te zullen stellen om CROS in het vervolg zo snel mogelijk te informeren, zeker wanneer er structurele maatregelen worden genomen.

In CROS zitten vertegenwoordigers van 35 gemeenten, bewoners, provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht, de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol Group, KLM, Martinair, Transavia). Het doel van CROS is waar mogelijk te komen tot vermindering van geluidhinder.

Voor verdere informatie: J.C.M. van der Pluijm, 023 - 514 46 53


Reacties op dit bericht