Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CO2-uitstoot van luchtvaart veel hoger dan verwacht

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 879 
|
 Mondiaal Nieuws 
CO2-uitstoot van luchtvaart veel hoger dan verwacht

BRUSSEL, 8 mei 2008 (nagekomen) (IPS) - De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartindustrie ligt 20 procent hoger dan tot nog toe was aangenomen. Tegen 2025 zou de jaarlijkse CO2-uitstoot kunnen stijgen tot 1,2 en zelfs 1,5 miljard ton, zo blijkt uit een studie van deskundigen.

Het rapport, Trends in Global Noise and Emissions from Commercial Aviation for 2000 through 2025, is één van de meest toonaangevende schattingen tot nog toe. Het werd opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese organisatie van luchtverkeersleiders (Eurocontrol), de Universiteit van Manchester en het technologiebedrijf QinetiQ.

De studie maakt gebruik van Europese en Amerikaanse data en komt tot de conclusie dat de groei van de luchtvaartsector tussen 2000 en 2025 aanzienlijke milieuschade met zich mee zal brengen. Het aantal mensen dat te maken krijgt met geluidsoverlast zal stijgen van 24 miljoen naar 30,3 miljoen tegen 2025. De uitstoot van vervuilende partikels groeit van 2,5 miljoen naar 6,1 miljoen ton, en de CO2-uistoot groeit van 572 miljoen ton naar 1229 miljoen ton.

Het document werd opgesteld voor een internationale luchtvaartconferentie in Barcelona vorig jaar, maar de organisatoren beslisten om onduidelijke redenen om het niet te publiceren. Nu worden de cijfers gepubliceerd door de Aviation Environment Federation (AEF), een Britse organisatie die zich profileert als milieuwaakhond van de luchtvaartsector.

“De kans is groot dat de groei van de uitstoot door de luchtvaart op deze schaal alle andere CO2-doelstellingen teniet doet”, zegt Jeff Gazzard van de AEF. “De sector groeit zo snel dat ook de verbeteringen in technologie en efficiëntie uitgevlakt worden. Toch lijken regeringen wereldwijd te blijven ijveren voor een groeiende luchtvaartsector tegen elke prijs.”

Volgens de AEF blijkt uit de studie dat er dringend moet worden ingegrepen. “We moeten snel de vraag naar meer vluchten beheersen door strenge ecotaksen en sensibilisering om iets te doen aan de milieu-impact”, aldus Gazzard. “Meer geluidsoverlast, slechtere luchtkwaliteit rond luchthavens en een groeiende CO2-uitstoot zijn gewoonweg onaanvaardbaar.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Tja, Dat was al eerder bekend. Een van de bagatelliseerders van deze cijfers is de gemeente Amsterdam, olv de afdeling economische zaken

Geplaatst door Liesbeth2 uit Amsterdam

Er voltrekt zich een geleidelijke, maar steeds heftiger ramp voor zoveel mensen en het milieu.. Wat moet er gebeuren voordat onze bestuurders gaan inzien dat ze op de verkeerde weg zitten, voordat ze ophouden alle macht aan geld toe te kennen? Wanneer gaan wij zaken als welzijn, stilte en natuur eindelijk weer op hun juiste waarde schatten? Laten wij moed houden indachtig Henriëtte Roland Holst: De zachte krachten zullen zeker winnen op 't eind.

Geplaatst door Hans uit Leiden

Eindelijk weer eens "goed nieuws", in die zin dat er weer eens harde feiten op tafel liggen om de ongebreidelde groei van de luchtvaart in te dammen!

Geplaatst door Ton uit NULL

Het algemeen belang( milieu e.d.) legt 't af tegen het superkapitalisme.
De vijand schuilt in onszelf. Lekker naar Turkije voor bijna niks en kópen die kiloknaller.
Echter; het primaat van de samenleving dat al ruim 25 jaar bij de ekonomie ligt, moet weer terug naar de politiek.
In een demokratisch proces moeten politici het algemeen maatschappelijk belang waarborgen en toezien op een eerlijke verdeling van welvaart én welzijn.
En Nederland mag daarin bést een voortrekkersrol nastreven én hebben.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Wijze woorden Hans en Ton !

Geplaatst door Nico uit Den Haag

@Observer,

De wethouder van economische zaken van Amsterdam, Lodewijk Asscher, is over de malversaties bij het RIVM geïnformeerd. Hij schreef over zware beschuldigingen waar het feiten, zoals kapot maken van een microfoon en sabotage van kabels, betrof. Ook dat van de uitsluiting kon hij niet geloven. Kort daarop moesten Ouwerkerk en Tan het veld ruimen. Dus het waren andere redenen.
Hetzelfde geldt voor de fraude die onder leiding van prof. ir. J. Brouwer door de jury is gepleegd voor de bepaling van de innovatieprijs is frappant. Deze Brouwer was hoogleraar bij de faculteit bouwkunde van de TUD. Prof. Dr. Botteldooren, voorzitter van de technische commissie van een conferentie over akoestiek met meer dan 3500 bijdragen acoustics08-paris.org, je zou toch zeggen dat hij iets van akoestiek weet, heeft het systeem in 2000 geëvalueerd, waarvan de jury voor de Innovatieprijs 2002 zegt dat het niet werkt. Hij was ook nog bij een velddemo. Kan het nog bruiner gebakken worden. Dus frauduleus handelen van de Padmossen etc. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van de CDV Eversdijk, etc..
Als je je email adres geeft dan zal ik je alle bewijzen sturen. Dan kun je net zoals Asscher je ogen niet geloven. Men wil niet meten of Grondwetsartikel 1 wordt geschonden, net zoals met de beroemde Haagse fysicus prof. Drr. Samuel Goudsmit en Uhlkenbeck en hun electrsonspin, ontdekt in 1925, is gebeurd. Waar? Ja, je raadt het al, in Nederland. Studenten alleen in Nederland mochten van 1947 tot 1966 daar niets van weten.

Dus stuur even je e-mail adres en je krijgt de bewijzen.

Geplaatst door Mieke uit Heemskerk

Volgens mij is dit al jaren een bekend gegeven,maar altijd fijn om zo eens in de zoveel jaar dit weer eens te mogen horen.
Alleen erg jammer dat er niets mee gebeurt.

Geplaatst door OB uit Castricum


Geplaatst door Andre uit Amsterdam

Kan iemand mij die 20% toename, telef. toelichten in de tekst van het hierbovengenoemd onderzoek.
Volgens Schiphol is hun aandeel maar 1.9% van het aandeel luchtvervuling in de regio Schiphol ? Wie heeft er andere cijfers. recenter?
Wat moet Schiphol en de bestuurders nu doen ?
Zie de tekst in pag 37+38 etc http://www.inspraakpunt.nl/Images/17.7 Richtlijnen MER Verder werken_tcm224-194545.pdf
Hoe dit nu te interpeteren MBT Adam_west tov de Zwanenburgbaan, zowel met start naar zuidwesten als starts noord(36c) met noordenwind. Is er sprake van concentratie?
Is dit wel zoveel extra die 20% meer tov 1.9% is 2.3% tov de totaal. of ???
En als het erger is dan ik vermoed,wie kan mij telef doorgegeven wanneer lodewijk Asscher dit al wist. Aantoonbaar wist.
Stuur mij een email en ik bel u