Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CE kraakt Schipholrapport Raad voor Verkeer en Waterstaat

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 900 
|
 Bewonersplatforms Milieudefensie 
CE kraakt Schipholrapport Raad voor Verkeer en Waterstaat

Amsterdam, 31 oktober 2005—- Onderzoeksbureau CE uit Delft laat weinig heel van het advies Vluchten kan niet meer van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Zo blijkt uit een studie naar de gebruikte argumentaties in rapporten over de bijdrage van de luchtvaartsector aan de economie. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van een Europese coalitie waarin onder andere Milieudefensie en de bewonersplatforms rond Schiphol zijn vertegenwoordigd.

CE, dat drie rapporten onder de loep nam, constateert in elk rapport belangrijke tekortkomingen. De luchthavenindustrie claimt een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de economie en daarmee de werkgelegenheid. Deze claims worden in het algemeen niet goed onderbouwd. Over het omstreden rapport Vluchten kan niet meer,  trekt CE onder meer de volgende conclusies:

- Cruciale uitgangspunten worden niet onderbouwd
De bewering dat het niet toestaan van groei rampzalige gevolgen heeft,wordt bijvoorbeeld niet onderbouwd met een degelijke analyse.

- Selectief gebruik van referenties
De Raad refereert aan conclusies uit andere rapporten ter ondersteuningvan haar eigen conclusies, maar negeert conclusies in dezelfde rapporten die in een heel andere richting wijzen.

- Inaccuraat gebruik van referenties
De Raad refereert aan argumenten en conclusies uit een onderzoek van Nyfer en gebruikt daarbij verkeerde getallen. Bovendien berekent ze ten onrechte de totale werkgelegenheid op Schiphol, terwijl Nyfer expliciet meldt dat die getallen zo niet kunnen worden gebruikt.

Campagneleider verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: ‘Dit onderzoek laat zien dat er lustig op los wordt gemanipuleerd om de groei van luchthavens als Schiphol veilig te stellen. Op cruciale momenten wordt Schiphol neergezet als de kurk waarop de natie drijft. Dat wordt maar al te vaak klakkeloos aangenomen. Ten onrechte, zo blijkt. Laat politici de mogelijke opbrengsten eens nuchter afwegen tegen de enorme schade voor mens en milieu’. Prof. Bert Scholtens, Rijksuniversiteit Groning-en: ’De luchtvaartsector wordt op allerlei manieren ondersteund door de overheid. Opvallend is dat in dit rapport de alternatieve kosten en opbrengsten niet aan bod komen. Wat zouden de effecten zijn als we de financiële, materiële en menselijke inspanning die nu wordt geïnvesteerd in de luchtvaart ergens anders op zouden richten?’

Behalve Vluchten kan niet meer bekeek CE nog twee andere rapporten: één in opdracht van de Europese Commissie naar de opbrengsten van nachtvluchten en één over de bijdrage van de luchtvaart-industrie aan de Britse economie. Deze rapporten kennen soortgelijke tekortkomingen.

Voor meer informatie:

Woordvoerder gezamenlijke Platforms: 0251 670614

Links:

 


Reacties op dit bericht