Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CDA-team hindert plan Schiphol

 |
 Geplaatst door: Kees-W 
 |
 Bekeken: 1010 
|
 Parool 
CDA-team hindert plan Schiphol

Klik voor een vergroting

Noot redactie vlieghinder:
De eerder dit jaar op de website van luchtvaartnieuws.nl gepubliceerde column van Schipholpromotor Prof. dr. Hugo Roos, ” Privatisering van NV Luchthaven Schiphol”, d.d. 23-09-2006, werpt wel een heel apart licht op deze doordrukpraktijken van minister Zalm.

Column van Prof. dr. Hugo Roos, ” Privatisering van NV Luchthaven Schiphol”
23-09-2006

Bron: luchtvaartnieuws.nl

Uit de laatste berichten blijkt dat de Minister van Financiën en de Gemeente Amsterdam geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de plannen tot afstoting van aandelen Schiphol naar particuliere beleggers. De Minister zou zelfs dreigen met onorthodoxe maatregelen, zoals vernietiging van een daartoe strekkend besluit van de Gemeenteraad. De houding van de Gemeente Amsterdam verdient waardering.

Een financieel doel is geen doel op zich maar een gevolg van opvattingen over de strategie van een onderneming. Zijn de opvattingen zo zwaarwegend dat een soort bestuursdwang dient te worden gehanteerd? De koers die de luchthaven heeft uitgezet is omstandig gebleken uit haar daden. Investeren in binnen- en buitenland in luchthaveninfrastructuur. Wat de luchthaven probeert te verkopen is haar airport city concept. Tezamen met de luchthaven Frankfurt is dat geprobeerd, maar er is weinig resultaat geboekt. De beste rendementen komen nog steeds van de investeringen in de eigen lokatie Schiphol. Het argument dat het voor de hand ligt om de beste klant (KLM) te dienen werd als irrelevant van de hand gewezen. Het bedrag der jaarlijkse investeringen overtreft volgens de luchthavendirectie de beurswaarde van (ex-)KLM. Wat zou men in het buitenland te zoeken hebben als er zoveel in het binnenland te verdienen valt? Het argument van risicospreiding is eveneens van weinig waarde. Er is nauwelijks risico in een luchthavenmarkt die wordt gekenmerkt door het ‘locked-in’ karakter van de grootste klant KLM.

Voortschrijdend inzicht geeft nog een argument om de Gemeente Amsterdam te steunen in haar verzet. Er bestaat vrees voor het gevaar dat bij een zuiver financieel beheer van de NV Luchthaven Schiphol kennis en aandacht voor de primaire processen wordt verwaarloosd. Dat is in het nabije verleden ook al gebeurd en dat heeft geleid tot vervelende voorvallen en harde discussies tussen KLM en de NV Luchthaven Schiphol. Mijn vrees gaat nog verder. Het is niet denkbeeldig dat de Luchthaven zal proberen om bedrijfsonderdelen door te verkopen die worden gekenmerkt door ingewikkelde primaire processen, zoals bagage-afhandeling en platformdiensten. Het gevaar is niet denkbeeldig dat vanuit een oogpunt van misdaad- en terrorismebestrijding ongewenste partijen geinteresseerd zullen zijn in die onderdelen omdat met name de daarin verkerende informatiestromen zo waardevol kan zijn.

Elke vorm van bestuursdwang jegens de hoofdstad lijkt voortdurend minder verdedigbaar.

Prof. Dr. Hugo B. Roos (em.)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Een grote schande !

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Voor de goede orde: Schandelijk dus dit gedrag van Zalm. Zelfs luchtvaart adept Prof. Roos (Emeritus) is tegen privastisering
en acht bestuursdwang ongepast.