Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CDA IJmond ziet oplossing voor geluidshinder Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1142 
|
 Radio Beverwijk 
CDA IJmond ziet oplossing voor geluidshinder Schiphol

IJmond - Op maandag 25 april hebben vijf CDA vertegenwoordigers uit alle IJmondgemeenten een rapport met de titel “minder hinder meer veiligheid” aangeboden aan de heer M.C. Haverkamp, lid Tweede Kamer voor het CDA en Prof. drs G.J. Cerfontaine, President & CEO Schiphol Group.

Het CDA vindt dat de overlast van het vliegverkeer boven de IJmond, vooral als gevolg van het in gebruik nemen van de Polderbaan, fors is toegenomen. Het CDA wil dat de geluidshinder substantieel wordt verminderd.

Enkele maanden geleden heeft het CDA IJmond het initiatief genomen om niet alleen te zeggen dat de geluidshinder moet afnemen, maar ook daadwerkelijk een onderbouwde oplossing aan te dragen om dat te realiseren.

Het rapport ‘minder hinder meer veiligheid” is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de CDA IJmond en met inschakeling van een aantal vlieg(tuig)deskundigen uit de regio die voor de technische onderbouwing van de voorstellen hebben gezorgd.

In het rapport wordt aangegeven dat, indien aan drie essentiële voorwaarden zou worden voldaan, een aanzienlijke inperking van de overlast van het vliegverkeer voor de gemeenten binnen de IJmond zal worden bereikt.

Deze voorwaarden zijn: - Vliegen volgens de CDA-ILS procedure (Continuous Descent Approach - Instrument Landing System); - Een nieuw baken ter hoogte van Egmond aan Zee; - Het ontzien van woongebieden en vliegen over groene regio’s.

Invulling van deze methodiek heeft voor de regio tot gevolg: - Minder vliegtuiglawaai; - Vergroting van de veiligheid; - Besparing brandstof en een forse bijdrage aan een schoner milieu.

Het rapport werd door het CDA Tweede Kamerlid, de heer Haverkamp, maar ook door de heer Cerfontaine beschouwd als een positieve bijdrage aan de discussie om te komen tot vermindering van de geluidsoverlast. De heer Cerfontaine heeft daarbij aangegeven op zeer korte termijn het CDA-rapport intern te bespreken en ook met de Luchtverkeersleiding. In juni zullen de opstellers van het CDA-rapport door Schiphol worden uitgenodigd voor verder overleg, waarbij naast technisch- deskundigen uit de IJmond ook deskundigen van Schiphol/Luchtverkeersleiding aanwezig zullen zijn.

Het CDA zal zeer kritisch volgen wat gedaan wordt met de in het rapport aangedragen oplossingen, ook richting wetgever, de landelijke politiek.

Het rapport zal komende maand tevens worden aangeboden aan de commissie Eversdijk, die namens de Overheid de verantwoordelijkheid heeft voor de “Evaluatie van het Schipholbeleid”.


Reacties op dit bericht