Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CASTRICUM krijgt nieuwe Bewonersvertegenwoorder in CROS

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1010 
|
 Nieuwsblad voor Castricum 
CASTRICUM krijgt nieuwe Bewonersvertegenwoorder in CROS

CASTRICUM - Voormalig raadslid Hans van Schoor is de nieuwe bewonersvertegenwoordiger in de Commissie Regional Overleg Schiphol (CROS). Hij volgt daarmee Paul Sins op die ermee wilde stoppen


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Prof dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

COMMENTAAR

HET ONDERSCHEID TUSSEN WETTELIJKE BEWONERSVERTEGWOORDIGERS EN PLATFORMS

Castricummer Hans van Schoor wordt dus de nieuwe bewonersvertegenwoordiger door de gemeente Castricum afgevaardigd naar de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol).

In de CROS ontmoeten elkaar de sector, verkeersleiding en vertegenwoordigers van bestuurders en omwonenden uit gemeenten waarvan grondgebied ligt in het buitengebied (en binnengebied). In die gebieden heersen beperkingen en kan CROS het gesprek tussen belanghebbenden faciliteren. Omwonenden van buiten het buitengebied zijn niet wettelijk in CROS vertegenwoordigd. Deze laatsten dienen ook niet met de sector te overleggen omdat deze omwonenden van beperkingen gevrijwaard dienen te blijven. Je kunt vrijheid niet verkopen. Zindelijk vliegen zal daar door LVNL gerealiseerd moeten worden onder verantwoordelijkheid van de algemene overheid die daar opdracht en middelen voor moet geven en toezicht regelen.

Hans van Schoor was tot afgelopen voorjaar gemeenteraadslid voor D66 in zijn gemeente. D66 verdween toen uit de Castricumse gemeenteraad. Van Schoor was overigens geen lijsttrekker; hij verkoos een lagere plek op de lijst van de Democraten.
Van Schoor is door het college van b en w van Castricum gekozen uit drie kandidaten, met wie sollicitatiegesprekken zijn gevoerd door wethouder Christel Portegies en een milieu-ambtenaar.

Het hangt af van de kwaliteit van de vertegenwoordigers hoe sterk het overleg in de CROS wordt. De problemen kent ieder. Laten wij hopen dat de heer van Schoor zich sterk maakt voor een goed overleg.

Recent zijn er binnen het platformoverleg discussies ontstaan met betrekking tot mogelijkheden voor directe afspraken tussen platformoverleg (de zogemaande 19 platforms die dat in werkelijkheid niet of ternauwernood zijn) en officiele instanties. Dit is een heilloze zaak omdat anders dan het geval is met aangestelde vertegenwoordigers als de heer van Schoor deze vertegenwoordigers geen enkel formeel geregeld mandaat hebben van omwonenden. Het is, ook op deze website, zichtbaar hoe slecht besturen van platforms met leden communiceren.

Indien platforms verder gaan dan geven van kritisch commentaar en doorprikken van ondemocratische of voor de buregr schadelijke situaties, dan bevinden zij zich op een hellend vlak. Het is beslist onwenselijk dat platforms direct of indirect macht uitoefenen of een sturende en dus anders dan faciliterende rol gaan spelen in regionale of andere besturen. Hun taak is het bevorderen van kennis en inzicht, niet het uitoefenen van macht, namens welke groep dan ook. Dat zou niet getuigen van democratisch bewustzijn.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ik zit niet in de poltieke materie, maar ik vind dat bewonersvertegenwoordigers helemaal geen mandaat van de bewoners hebben. De gemeenteraad heeft een mandaat omdat ze rechtstreeks gekozen zijn. BenW zijn ook niet gekozen. Ik vind het vreemd dat de politiek bewonersvertegenwoordigers aanstelt, omdat ze zelf al een stem hebben via de wethouder. Ik hou er ook niet van dat de bewonersvertegenwoordiger ook nog eens een actief politiek verleden heeft. Het is mij allemaal een beetje te veel politiek.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Prof dr O.L.M. Bijvoet, met alle respect, ik heb in mijn rol als gewone bewoner in een zeer bovenmodaal gehinderde woonkern die buiten het buitengebied van Schiphol ligt, met nog geen bewonersvertegenwoordiger ook maar één enkel contact ervaren. Noch indirect, noch direct. Bewonersvertegenwoordigers doen voorzover ik heb ervaren geen enkele moeite om de bewoners te bereiken.

Bewonersvertegenwoordiger worden toch door gemeenten, kennelijk zelfs ook door een ambtenaar gewogen en aangesteld? Zijn het niet de gemeenten die ook zelf vertegenwoordigd zijn in de CROS? Gemeenten hebben niet per definitie dezelfde belangen als bewoners.
Volgens mij is de huidige benoemingsconstructie niet democratisch en kan er gemakkelijk worden gemanipuleerd. Bewoners/omwonenden hebben immers geen enkele stem in het benoemingsproces. Ondemocratisch zou ik zeggen.

Het zijn juist de platforms hun wel hun roots bij de omwonenden hebben, zij zijn immers ontstaan uit initiatieven (en worden gerund) door omwonenden. Het feit dat de heer van Schoor als D'66-er wordt aangekondigd doet vermoeden dat dit mogelijk een politieke keuze was en geen kwalitatieve. Dat is erg.

CROS-bewonersvertegenwoordigers functioneren op zijn best integer, maar dan nog steeds op persoonlijke titel, zonder achterban, immers, ze vertegenwoordigen, gezien het hiervoor beschreven benoemingsproces, echt niemand, al denken ze zelf, en mogelijk ook de omgeving, wellicht van wel. En als we pech hebben doen ze wat de sector van ze verlangt, daar is helaas geen controle op.

CROS-bewonersvertegenwoordigers zouden op zijn minst vanuit hun verantwoordelijkheid voeling moeten houden met hen die ze menen te vertegenwoordigen. Ik heb van iets dergelijks nog niks gemerkt. Hoe ze in de huidige context geborgd in het belang van de omwonenden zouden kunnen handelen is mij daarom volstrekt onduidelijk.

Naar mijn mening heeft een CROS-bewonersvertegenwoordiger juist géén formeel geregeld mandaat van omwonenden. En de omwonenden staan in dit gehele proces formeel juist geheel buiten spel.

Waar leest u overigens dat de Platforms verder gaan dan, in uw woorden, 'het geven van kritisch commentaar en het doorprikken van voor de burger schadelijke situaties'? Ik lees dit nergens, maar mogelijk heb ik iets gemist. Ik zal wel weer Pietje Onbenul zijn, maar dan wil ik graag kunnen vertrouwen op de plicht van de doctor om te zorgen dat hij alleen uitspraken doet op grond van de kennis die hij heeft en het gezonde verstand op het gebied waarover hij een uitspraak doet, en dat hij zijn best heeft gedaan om aan deze voorwaarden te voldoen. Een verwijzing uwerzijds naar een openbare uiting waaruit dit blijkt zou daarom zeer welkom zijn.

Los van het feit of er grond is voor uw veronderstelling verbaast me uw uitspraak hogelijk. Kennelijk ziet U liever burgers die in het huidig gremium feitelijk monddood blijven, die alleen in de marge iets mogen zeggen, en die vooral niet mogen proberen om in concrete zin voor hun recht op te komen. Dat dit moeilijk is, het vinden van de vorm en de manier waarop, dat bestrijd ik niet, maar toch lijkt me dit een geaccepteerd basisrecht voor ieder individu of groep van individuen. Dat basisrecht wilt u hen ontnemen? Ik kan het me haast niet voorstellen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Gerard, Jouw verhaal over Bewonersvertegenwoordigers zal ongetwijfeld representatief zijn voor Castricum. Maar er zijn ook andere situaties: Onze Bewonersvertegenwoordiger van Amstelveen is steeds bij onze Amstelveense SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert)vergaderingen aanwezig en legt uit wat er in Cros gebeurt. Hij is aangesteld door BenW. Er is dus sprake van info uitwisseling
Zo weet ik ook, dat de Bewonersvertegenwoordiger te Zwanenburg is aangesteld door Ben W van Haarlemmermeer en ook door de hele gemeente raad

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan, bij het aanstellen bepaalt de gemeente en de gemeente heeft per definitie andere belangen dan de gehinderden.
Verder is het bepaald niet de bedoeling dat de bewonersvertegenwoordiger zich slechts met bewonersgroeperingen onderhoudt. Het lijkt me logischer dat hij/zij verantwoording aan de omwondenden aflegt, en dat is wat anders dan aan een willekeurig platform, hoe zinvol dat kontakt overigens kan zijn. Ik heb, als algemeen omwonende, dus als zijnde geen lid van enig platform, nog nooit enige verantwoording van zo'n CROS-bewonersvertegenwoordiger waargenomen.

De invloed van de meeste cros-bewonersvertegenwoordigers is getrapt en dus verdund. Je kunt bedenken wat er gebeurt als belangen strijdig zijn. Volledig ondoorichtige organisatie.

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Correctie op bijdrage van dhr. Bijvoet van 28 december.
Bij de sollicitatiegesprekken was ook wethouder Hommes aanwezig.

Geplaatst door Prof dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

ANTWOORD

Gerard P, dank voor de aanvulling. Zo goed ben ik er ook niet op de hoogte. Betrokkenheid van wethouders maakt het overigens nog niet politiek. Uiteindelijk is het hele college verantwoordelijk.

Andere Gerard. Uw commentaar laat zien dat U het mijne hebt met zorg hebt gelezen. Ik wil dus graag op twee van uw hoofdpunten ingaan.

Ten eerste op de betekenis van de bewonersvertegenwoordiger. Jan Griese deed dat al. Hij laat zien hoe belangrijk deze inderdaad kan worden als hij zijn taak goed invult.
Ja, er zijn ook vertegenwoordigers die onbereikbaar zijn en passief. Dan moeten bewoners, raadsleden, en zeker ook het plaatselijk platform luide van zich laten horen en... klagen. Ja, sommige bewonersvertegenwoordigers maken echt verschil, en andere jammer genoeg niet. Vandaar mijn hoop dat de heer van Schoor zal horen tot de eerste soort. Hetzelfde geldt ook voor vertegenwoordigende raadsleden. De opmerking van Willem dat het teveel politiek is, geeft aan wat wringt. Dat speelt ook bij de 'grote' politiek. We boffen met mensen als de huidige formateur die wat dat betreft misschien wel verschil uitmaakt. Dat is in ieder geval een goede wens voor 2007!

Dan, en ten tweede, de platforms. U vraagt uit welke openbare gegevens ik mijn informatie haal. Dat is juist het punt. Die is er niet. Die ontbreekt heel erg. Het is een heilige plicht van besturen dat ze hun leden in overleg te betrekken. Anders worden leden inderdaad monddood en praten de bestuurleden alleen namens zichzelf. De reden voor onze vereniging was juist leden samen stem te geven. Deskundigen de taak van analyse en overleg. Het gebrek aan overleg is waar de schoen wringt. Er speelt zich veel af waar U en ik niets van 'mogen' weten.

Ik schreef al dat er sinds de evaluatie maar heel klein tipje is opgelicht, niet op het web, maar op de verplichte jaarvergadering waar een minieme fractie van de 1400 leden kwam en waar men de draagwijdte niet kan beoordelen. Dat geldt ook mij zelf. Ik vind dat onjuist. Daarmee loopt juist deze groep terecht kans op het verwijt van binnnenkamertjes-politiek.

Wat 'macht' betreft, dat gaat over discussie over convenanten. Dat ik daarop zinspeel (en heb gezinspeeld) is het uiterste wat ik kan doen om te waarschuwen tegen de vorming van een Vereniging Platforms met een klein bestuur waarvan ook nog een kleine groep mandaten krijgt om namens bewoners in regio's stukken voor te bereiden (Het aantal aanwezigen is anders te klein) waarop na toezenden geldt wie zwijgt stemt toe. Afgezien daarvan alles loopt ook uit op NIMBY, maar wat veel erger is, daarmee lopen regio's buiten de officiële hindercontouren grote risico's. Het risico is dat enkele mensen het recht kunnen verkwanselen van alle individuele bewoners, zodat deze ongewild worden beperkt.
Een dergelijk risico lopen we toch al door het misleidende kabinets-voornemen om de grenzen van het buitengebied naar buiten te leggen. Of dat voldoende wordt doorzien is de vraag.

Onze platforms hebben maar één taak en dat is druk uitoefenen door ballonnen doorprikken en bestuurders publiekelijk ter verantwoording te roepen.
Wat betreft academici herinner ik U aan hun motto: "De Waarheid maakt vrij". Die waarheid is niet een waarheid waar je van uit gaat. Dat is fundamentalisme. Waarheid is waarheid waar men samen naar streeft. Daartoe dient het vrije woord. En daarvoor zijn er, naast veel en veel meer andere dingen ook platforms en websites, als deze.