Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgerpanel representatief? Trek uw conclusie!

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2313 
|
 Redactie PVRC 
Burgerpanel representatief? Trek uw conclusie!

Wij lazen op 11 juli jl op de website www.evaluatieschiphol.nl van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, dat de evaluatievoorstellen plots ook aan een burgerpanel worden voorgelegd, dit naast de CROS, de Commissie MER, de CDV en de Procescommissie.  Dit burgerpanel zou dan het kabinet adviseren.

Uiteraard waren we zeer kritisch hoe dit burgerpanel tot stand zou komen. Zie onze briefwisseling met de staatssecretaris hieronder.

Dat we niet blij zijn met het uiteindelijk tot stand gekomen burgerpanel, waarvan u hieronder het rapport vindt, zal u niet verbazen.

Om een snel beeld te krijgen projecteerden wij in twee plots met gebruikelijke vliegpatronen de woonplaatsen van de geselecteerde burgers.
Het blijkt dat VenW er goed in is geslaagd de ‘representatieve burgers’ vooral uit de relatieve stiltegebieden te rekruteren. Onze regio, daar waar het vaakst en laagst wordt gevlogen, op 30 km afstand, met zijn specifieke hinder van almaar repeterend vliegverkeer, daar is blijkbaar geen belangstelling voor.

Men koos ervoor om op de randen van de 20 kE contour en net daarbuiten te rekruteren in vier sectoren, gelijkelijk verdeeld rondom Schiphol. Maar koos men er met aanleg van de Polderbaan nu niet juist voor om de hinder niét gelijkelijk te verdelen maar vooral in het noorden te concentreren? Toch is juist uit dát gebied, de Noordelijke IJmond,  géén burger vertegenwoordigd in het panel! Toeval? Op deze wijze ontkent men wederom de gemaakte inschattingsfout van geluidsoverlast m.b.t. de burgers in het noorden, het heeft er alle schijn van dat de regering hoe dan ook wil proberen de ontstane onverwachte hinder buiten de Ke zones te verdoezelen! De burger wordt wederom gemanipuleerd. Zó wordt echt geen vertrouwenskloof gedicht.
Lees het rapport en trek uw eigen conclusie.

Download het gehele artikel 'Burgerpanel representatief? Trek uw conclusie!'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Deel 1:
-------

| Maar koos men er met aanleg van de Polderbaan nu niet juist voor om de hinder niét gelijkelijk
| te verdelen maar vooral in het noorden te concentreren?

Nee. Dacht u dat de mensen in andere gebieden zoals Aalsmeer (aalsmeerbaan) of in mijn omgeving (Jacobswoude, kaagbaan) het nu zo rustig hebben? Of dat men dat beoogt? Echt niet.

| Toch is juist uit dát gebied, de Noordelijke IJmond, géén burger vertegenwoordigd in het panel! Toeval?

Er staat dat mensen worden uitgekozen op aantal klachten (en veel mensen in het gebied waar nieuwe overlast is, gaan klagen, wat automatisch voor uitschakeling zorgt!) en betrokkenheid bij een groep worden geselecteerd. Verder is 20 personen tamelijk weinig zodat dit samen er zeker voor kan zorgen dat dit "toevallig" is gebeurd. Toevallig in de zin dat dit, b.v. met een computer programma geselecteerd, een echt, niet handmatig gemanipuleerd, resultaat kan zijn. Het resultaat is echter wel nep te noemen vanwege de gewenste samenstelling en uitsluitingen. Zie deel 2.

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Deel 2:
-------
Wat betreft de keuze van de mensen zie ik de volgende problemen:

(i). Er is een sterke correlatie tussen sommige keuzen uit (6) "mentality milieu" (welke gek heeft die term bedacht?) en (7) "Politieke voorkeur". Maar ook allerlei keuzen uit (5) "Inkomen" en (8) "Economische activiteit" zijn sterk gecorreleerd aan keuzen uit (6) en (7). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een teveel aan VVD'ers is. Voor groenlinks geldt dit denk ik ook... (doe een correlatie schatting mentality-politieke partij enz. en ga maar na).

(ii). Bij de "Schiphol-gerelateerde kenmerken" is alweer een sterke correlatie tussen keuzen uit 9,10,11,12.

Deze correlaties zorgen ervoor dat bij "willekeurige selectie" er in feite een overwaardering op bepaalde gebieden plaats vindt. (b.v. van mensen die VVD stemmen). Tenzij Motivaction deze correlaties meeneemt in hun selectie procedures, maar daar geloof ik niet in.


Het resultaat is niet alleen nep vanwege die correlaties, maar ook om de volgende reden: De keuze om mensen die klagen/betrokken zijn nauwelijks toe te laten is zeer slecht, want:
(a) Dit geeft dictatuur v.d. meerderheid (meerderheid = niet-klagers, oftwel zij die geen last hebben, maar ook zij die het over zich heen laten gaan, om wat voor reden dan ook)

(b) Mensen zijn altijd afwachtend. Diegenen die actie ondernemen (klagen/vereniging) doen dit in feite voor een grote groep mensen die om een of andere reden er niet achter aan gaat (b.v. "geen tijd", "ik houd het nog wel een paar jaar uit tot ik ga verhuizen", en je hebt nog het feit dat veel mensen pas gaan klagen als ze het niet meer kunnen verdragen, niet als ze er al last van hebben. Er hebben dan ook veeeeeel meer mensen echte last van vliegverkeer dan het aantal klagers). De klagers zijn dus grotendeels representatief voor een veel grotere groep die last hebben. De vraagstelling is dus onjuist/onvolledig en de gekozen mensen zijn niet representatief.

(c) Het gaat juist om mensen die last hebben, dus die moeten veel meer vertegenwoordigd zijn! En kan iemand die geen last van vliegtuiglawaai heeft alles goed beoordelen? Etc.

Dit hele burgerpanel (panel? nederlands?) doet me denken aan jury rechtspraak: Beoordelen d.m.v. leken, wat in alles behalve simpele zaken, een uitermate slechte zaak is.

Ik kan zo nog wel even doorgaan met kritiek.

Mijn conclusie: Bagger.


Geplaatst door Heam van vugt uit lelystad

Het is duidelijk dat het Schipholbeleid niets meer te maken heeft met democratie.
Er zijn zoveel overtredingen en ontheffingen dat het woord facisisme eerder van toepassing is.
Welk persoon of bedrijf ,kan binnen de wet, zoveel ,en op die plaatsen ,zoveel geluid produceren.
We zijn te moe om echt te protesteren .
We kunnen nauwelijks meer bijkomen van ons dagelijks werk.
Er is geen energie meer om massaal naar Den Haag te gaan om te protesteren.
Te veel herrie om goed uit te rusten als we thuis zijn .
Dus rommelen we maar door.
Zo hebben ze de slavernij ook in stand gehouden ,indertijd.
Wanneer gaat echt de beuk erin?
Bij de Schiphol club werken echt slimme jongens daar kun je nooit van winnen op een wettelijke manier.
Ze kunnen n.l.zelf de wetten stellen en manipuleren.