Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgerluchtvaart lijdt pijn

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1035 
|
 NHD 
Burgerluchtvaart lijdt pijn Download het gehele artikel 'Burgerluchtvaart lijdt pijn'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit Castricum

Foutje in de berichtgeving: Het is vooral de burger rond Schiphol die pijn lijdt, niet de burgerluchtvaart. Is pijnleiden goed voor de economie? Voor beiden niet. De economische mythe van de burgerluchtvaart blijkt ook weer uit dit bericht.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Bij 27 euro per vat draait de sector quitte…

Wow.

Dat betekent dat met 49 euro per vat de sector geconfronteerd wordt met meer dan 80% te hoge prijs. Om dat recht te trekken zouden de tickets dus ook met een factor 1,8 vermenigvuldigd moeten worden.
Echter, wat roept ons helderziende kabinet? Verdubbeling van de capaciteit is prioriteit 1 als het gaat om Schiphol. Natuurlijk, binnen de grenzen van de milieueisen tenzij dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Misschien dat ze Heertje es moeten bellen hoe dat ook alweer zit met vraag en aanbod. Olie wordt niet goedkoper en goedkopere alternatieven voor kerosine zijn er voor zover ik weet niet. En maar groeien en uitbreiden.
Om de sector niet failliet te laten gaan (denk aan de economische waarde) is het dus op DIT MOMENT al zo dat de overheid flink subsidiëren moet, anders gingen maatschappijen wel sneller failliet.Geplaatst door Erwin. von der Meer uit Castricum

Omdat de olieprijs een wereldprijs is betekent een verhoging van de olieprijs dat een ieder hiermee op een zelfde manier wordt geconfronteerd. De bestaande concurrentieverhoudingen hoeven hierdoor niet te veranderen. Indien er echter bedrijven zijn die er voor kiezen deze verhoging door te berekenen aan de klant en andere doen dit niet ontstaan andere concurrentieverhoudingen, maar dat is een bewuste keuze. Prijsbeleid is een zaak die per ondernemening wordt bepaald. Dat prijsverhogingen altijd later kunnen worden doorberekend aan de klant dan deze aan inkoopzijde ontstaan is een oud gegeven met als consequentie winstderving. Als aan inkoopkant de prijzen lager worden is het ook niet ongebruikelijk datprijsverlagingen bij de klant later worden doorgevoerd met als resultaat winstverbetering. Kortweg er is niets nieuws onder de zon. Dit geldt ook voor het inmiddels gebruikelijke geklaag en gehuil door de luchtvaartsector. Ook dat is inmiddels een ingeslopen gewoonte geworden. Hoe zou dat komen? Denk aan een verwend kind. Dat huilt om iets te bereiken en als de ervaring leert dat dit beloond wordt zal het ook een volgende keer het instrument huilen inzetten. Ook dit is niet nieuw. Kortweg waar hebben wij het over? Eigenlijk over niets