Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgerinitiatief Energietransitie: “Voor vliegen moeten er efficiëntere alternatieven komen”.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2055 
|
 werkgroep Energietransitie 
Burgerinitiatief Energietransitie: “Voor vliegen moeten er efficiëntere alternatieven komen”.

De werkgroep Energietransitie van zeven politieke partijen (CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP) gaat op zo kort mogelijke termijn een “burgerinitiatief energietransitie” bij de Tweede Kamer indienen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Op dit moment van schrijven hebben 16.000 mensen ondertekend. Men wil dit doen voordat er een nieuwe regering is gevormd. Dus er zijn met spoed nog heel veel handtekeningen nodig. De laatste stand vindt u op: www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Voor omwonenden van Schiphol is het ook belangrijk dat het voorstel onder meer alternatieven voor het vliegen wil invoeren: “Het vakantieverkeer per vliegtuig is nu al verantwoordelijk voor 2,5% van onze totale uitstoot aan CO2. Bovendien heeft de CO2 -uitstoot op grote hoogte een extra groot effect op de klimaatverandering. De CO2-uitstoot zal bij ongewijzigd beleid en zonder heffingen naar verwachting verdrievoudigen. De luchtvaart is tot op heden vrijgesteld van brandstofheffing en milieuheffingen, hetgeen zorgt voor een ongelijk speelveld voor de andere vervoersmiddelen. Nederland moet binnen de EU het initiatief nemen voor een spoedige en ingrijpende Europese koerswijziging, waardoor efficiëntere alternatieven voor vliegen (vooral op kortere afstanden) aantrekkelijker worden.”

Wie dit burgerinitiatief wil steunen kan naam en adres opgeven op: www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. U krijgt een antwoord dat u weer aan uw kennissen kunt doormailen.
De tekst van het voorstel aan de Tweede Kamer (35 pagina’s) kan worden gedownload op:
http://www.duurzaamheidsoverleg.nl/NL_krijgt_nieuwe_energie.pdf


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

De omwonenden van vliegvelden Schiphol, Lelystad, Twenthe, Eindhoven, Rotterdam, Eelde en Maastricht kunnen door ondertekening van dit burgerinitiatief flink bijdragen aan de vermindering van vakantie- en prijsvechtersvluchten boven Europa. Hoe eerder ze dat doen, hoe sneller deze zeer nuttige wet door de Tweede Kamer kan worden opgepakt. Dan hoeven de vliegvelden in Nederland ook niet meer te groeien. Een betere manier om de toenemende vliegoverlast tegen te gaan is er niet. Geef dit door aan al uw kennissen en laten we met zijn allen er voor zorgen dat dit burgerinitiatief heel snel de 40.000 handtekeningen haalt.

Geplaatst door SRB uit NULL

beste mede bewoners
ook al worden het 400.000 handtekeningen, nog steeds is zo'n initiatiefwet gedoemd te worden afgekeurd:
- poltieke besluitvorming is op basis van meerderheid in TK en EK
- voorgenomen besluiten dienen verantwoord te worden op impact, zowel milieu, veiligheid, economie en concurrentie positie van Nederland
- alleen bovenstaand stukje staat al vol fouten of grofweg "leugens om bestwel":
- bijdrage totale luchtvaart aan menselijke CO2 uitstoot is wereldwijd 2 a 3 %, voor Nederland is dit waarschijnlijk iets hoger %, maar het "vakantieverkeer per vliegtuig" is slechts een deel van alle vliegverkeer: dus genoemde 2,5% is minimaal 2 a 3x overdreven (neem maar ca. 1% voor NL vakantieverkeer, nog steeds ruim)
- het maakt niet uit of CO2 op de grond wordt uitgestoten, door auto's, bussen of treinen, door (kolen)energiecentrales of door andere energie intensieve industrien, of op hoogte zoals bij vliegtuigen; CO2 is een natuurlijk kas, op elke hoogte aanwezig
- wel zijn er hoogstwaarschijnlijk, maar nog niet nauwkeurig bewezen "niet-CO2" effecten van vliegverkeer, mn NOx op hoogte, maar ook waterdamp, die bewolking verooraarzaakt, en bewolking op hoogte remt of stimuleert klimaateffecten.Probleem is dat sommige dingen kortdurend zijn, andere langdurend, dus de wetenschappers kunnen dit niet "platslaan" tot een getal; meeste overeenstemming is dat dit <= 2 is, ca 1.8
- ofwel, max 2% ipv bovenstaande 1% agb NL vliegvakantieverkeer, dat anders toch wel uit Belgie of Duitsland verterket, want die zullen nooit zo gek zijn hun eigen industrie om zeep te helpen (Nederland deed dit al eerder met Fokker...)
- als deze mensen toch met auto, bus of trein gaan, is er, afhankelijk van gekozen vervoermiddel nog steeds forse klimaatimpact, in sommige gevallen nog groter dan bij volle, efficiente vliegtuigen

iemand hier een reactie op, of komen deze objectieve feiten u niet uit, en beweerd u weer dat dit sector-propaganda is. Lees dan even de UN IPPC rapporten aub, u weet wel, die winnaars van de Nobelprijs..

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Lees dit commentaar van SRB goed en probeer u voor te stellen waarom iemand zo redeneert. Inderdaad: een klimaatscepticus aan het woord die zich niet realiseert dat te snelle en onbeheersbare opwarming de economie van de geindustrialiseerde landen in hoge mate zal aantasten. Dan blijft er van de conjunctuurgevoelige luchtvaartsector helemaal niets over, maar na ons de zondvloed, toch? Dat zuig ik niet uit mijn duim: lees het boek Zes Graden van wetenschapsjournalist Mark Lynas. Het voorstel van de werkgroep Energietransitie is vele malen zorgvuldiger dan het commentaar van ene CRB. Laat zijn commentaar een aansporing zijn om de Tweede Kamer met zoveel mogelijk handtekeningen te verrassen. Trouwens wel jammer dat SRB onder een schuilnaam schrijft, dus eigenlijk zou ik niet moeten reageren. En als SRB zijn masker niet afzet zal ik ook niet meer op zijn commentaar reageren!

Geplaatst door SRB uit NULL

beste Hans, kijk aub even op www.enviro.aero, of op www.airportcarbonaccreditation.org; neem aub van mij aan dat zowel de organisaties daarachter als ikzelf weten waarover we het hebben, en dit 3x hebben laten valideren door internationale wetenschappers. Over geluid en hinder gaat al veel onzin heen en weer, mn in NL, maar roep aub geen dingen over "klimaat-sceptici" als ik met een simpel, verifieerbaar verhaal kom om de aan te geven dat dit iniatief bij voorbaat mislukt is. Als eens van het EU ETS gehoord, waaraan de luchtvaart va 2012 zeer veel geld kwijt gaat zijn, terwijl wegverkeer, bussen en treinen "gespaard" blijven door de dames en heren politici? graag argumenten terug

Geplaatst door ton2 uit castdicum

die meneer SRB schrijft de laatste tijd zo veel berichten op deze site dat het welhaast een dagtaak moet zijn om dit te doen, heel opvallend allemaal ........
Het lijkt wel een beetje op een (door te sector gefinancierd?) PR-offensiefje om de "lastige" slachtoffers van de schiphol-overlast dwars te zitten/monddood te maken.

Ik trap er in ieder geval niet in.

Is het wel de moeite waard om hier steeds weer op in te gaan?
Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

SRB is een opponent die met allerlei tegenargumenten komt. Het is de moeite waard om er over te discussieren, want dat maakt onze argumenten alleen maar sterker. Bovendien kom je er zo achter hoe je opponenten redeneren, wat je later altijd te pas kan komen. En discussies zijn ook leuk, vind ik. Dus wel reageren, maar je blijven realiseren dat iemand hier van achter een masker spreekt.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Eens met je Hans !
SRB: "als deze mensen toch met auto, bus of trein gaan, is er, afhankelijk van gekozen vervoermiddel nog steeds forse klimaatimpact, in sommige gevallen nog groter dan bij volle, efficiente vliegtuigen"
En hoe zit het dan met de niet kerosine belaste Luchtvaart?

Geplaatst door srb uit NULL

beste Hans, Observer,
zoals eerder gezegd op dit forum wordt ik hier niet voor betaald oid, hoewel ik wel binnen de sector werk, en een van de zeven ben die het hele dossier overziet, dus aub geen conspiracy theorien
ik ben daarnaast gewoon ook een verontruste schiphol regio bewoner, die blijkbaar een andere mening/ervaring heeft, en dat mag gelukkig, net zoals jullie niet be/veroordeeld moeten worden vanwege klagen over hinder. mocht ik dat gesuggereerd hebben, dan was dat "in the heat of..", op zoek naar een inhoudelijke discussie
tav de vraag over kerosine en afwezigheid van accijns (= overheidsheffing) of afwezigheid van BTW op tickets (=overheidsheffing)
is simpel verhaal, er zijn internationale verdragen, mede opgesteld en ondertekend door Nederland, die dit verbieden voor de luchtvaart, maar ook voor andere transportvormen
kijk maar eens op de site van CE Delft, een beroemd/berucht adviesburo in deze voor NL overheid en voor de Europese Commissie
Google ook maar eens op "external costs of transport", als je trek hebt in nog meer rapporten hierover

een heffing zou alleen terecht zijn, als er ook een dienst tegenover staat, zoals bijvoorbeeld verkeersleiding of gebruik van (luchthaven)infrastructuur. Die zijn er beiden op Schiphol, zie de artikelen over "Schiphol duur..." etc
Als er wel een heffing zou zijn op kerosine, zouden die andere heffingen dus omlaag moeten, anders is het een negatieve subsidie

jullie kennen allemaal het verhaal over kosten van HSL en snelwegen, en het kwartje van Kok aan de pomp voor auto's en wegverkeer

va 1 jan 2012 wordt genruik van kerosine indirect belast door verplichte deelname aan EU ETS, zie eerdere post, kosten ca 10-50E per ticket, afhankelijk van aannamens, zie ook site van CE Delft en van de EC

reacties?

Geplaatst door Observer uit Nederland

!) Ik ben er niet van overtuigd dat u als 1 van de 7 mensen geldt ,die het Schipholdossier over ziet. (Met alle respect overigens !) U verlaat gelukkig ook "de Heat of..."
(zie ook mijn reactie onder kopje Eurlings in top KLM) Min. Jorritsma beloofde al in 1995 dat ze de kerosine heffing europees zou bespreken,om er vervolgens geen poot meer naar uit te steken... Kwam haar en haar vriendjes bij de sector uiteraard goed uit !
Internationale verdragen, die dit verbieden? Lette u even niet op? De vliegtax werd ingevoerd voor alleen NEDERLAND
(en later weer afgeschaft) Nu wil Duitsland deze gaan invoeren ! Ik zal eens gaan googelen, als ik tijd heb naar de instituten door u genoemd. (Het wordt hoog tijd dat het europees geregeld gaat worden,zodat de Easyjets geen spelletjes meer kunnen spelen..
Het auto verkeer betaalt toch ook belasting op benzine èn wegen belasting voor gebruik van infra-structuur ? Ik begrijp wel dat het autoverkeer al belast wordt,maar er zal iets moeten gebeuren,om de zaak in de hand te houden,qua autodichtheid en uitstoot. De HSL werd al in 1995 beloofd om europees vliegverker over te nemen ! WERK aan de winkel voor het komende kabinet ! Cijfers die ik ken: Bij ongewijzigd beleid,zal de uitstoot Co-2 in nederland voor de vliegtuigsector in 2020 20 % bedragen. Tijd dat daar een oplossing voor komt. Veel deskundigen vermoeden dat straks die emissie handel voor de luchtvaart een te geringe bijdrage zal zijn aan de reductie Co-2

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

- NL heeft zich ook ingezte voor belasting op kerosine, in EU en in ICAO; we zijn echter slechts een van de 27 in de EU, en een van de 190 in ICAO, dus alleen zijn we net zo "machtig" als Luxemburg en Monaco
- de tickettax, wat niet hetzelfde is als accijns op kerosine of BTW op tickets, maar een extra heffing, was ook in strijd met ICAO aanbevelingen inzake heffingen, maar niet "illigaal" oid; wel zeer onverstandig om dit "alleen" te doen met buren als DU en BE, die wel grommen, maar niets doen zelf..wellicht dat DU nu dezelfde fout gaat maken als NL
het autoverkeer betaald inderdaad en wegenbelasting (heffing) en accijns op brandstof, en is dus inderdaad in NL een melkkoe tbv aanleg spporinfra, subsidieren staatsspporbedrijven en melachomane HSL en Betuwelijnen; het is een volsterkte illusie dat hiermee, of met binnenvaart transport over de weg of door de lucht volledig kan worden vervangen, het is hooguit complementair; het is wel een politiek doel op zich geworden, in NL en in de EU, lees die rapporten maar eens
- tav % CO2 van luchtvaart in NL, raad ik u aan niet blind Milieudefensie e.d te geloven, die zijn net als Greenpeace eerder bij Shell en de Brent Spar erg creatief met getallen als het hen uitkomt en ze niet voor de reking hoeven op te draaien; vreemd dat zij nooit hun getallen en rapporten door onafhankelijke experts of verificatuers laten checken, maar dat bij de sector en overheid wel eisen en vervolgens bagataliseren (verkeerde invoer..)
- er zijn op de website van de EC, inzake luchtvaart en klimaat, gevalideerde jaarcijfers te vinden, ook voor "semi-leken" leesbaar; NL heeft inderdaad een relatief grote internationale postie luchtvaart, dus ligt het % hoger dan het EU-gemiddelde, en het wereldwijde gemiddelde; je moet dit niet meteen met de non-CO2 factor van 1.8 a 2 vermenigvildigen (of 4, zoals Milieudefensie) en dan zeggen dat dit 20% vd CO2 uitstoot is; dat is en een rekenfout, en appels met peren vergelijken;
ik zou mijn geen zorgen maken of het EU ETS niet voldoende impact heeft, eerder andersom, het zal blijken dat luchtvaart onder politieke druk in de EU "geslachtofferd" is door EC en EU Parlement, end at eea zal moeten worden afgezwakt om tot een werelweid acceptabel systeem te komen; alleen dat heeft zin, anders heb je het nog maar over max 1/3 van die 2 a 3% CO uitstoot ter wereld, en reizen we hier straks in Europa alleen nog maar met hele dure treinen, die niet meer door andere transportvormen gesubsidieerd worden; dus wie weet reizen we minder of niet, maar dat vind u goed heb ik begrepen; het merendeel van de NL en EU bevolking is het helaas voor u daarmee oneens..

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Deel 1: Toekomst van de luchtvaart is het echte probleem. De discussie gaat tot nu toe vooral om de vraag of het transitieproces wel evenredig en ‘eerlijk’ zal plaatsvinden en of de luchtvaart niet ten onrechte wordt benadeeld. Natuurlijk moeten gebruikers betalen voor de fossiele uitstoot van alle vervoersmodaliteiten, op welke manier dan ook! Maar het echte probleem is: welke toekomst heeft de luchtvaart naast andere vervoersmodaliteiten in het dwingende klimaatbeleid van de G20-landen in de komende veertig jaar? Duidelijkheid over die toekomst moet bepalend worden voor het luchtvaartbeleid in de EU (alle mainports tegelijk over de streep) en Nederland.
De regering van Groot-Brittannië heeft onlangs een goed voorbeeld gegeven door op grond van klimaatbeleid te besluiten dat Heathrow en andere luchthavens rond Londen niet meer worden uitgebreid. Gedurfd, gezien de concurrentie met de andere mainports. Wanneer volgen andere mainports, of gaan die het Britse marktaandeel overnemen en zo het effect van deze maatregel verknoeien? De Werkgroep Energietransitie stelt onder meer voor om Europees luchtverkeer op kortere afstanden door alternatieven te vervangen. Dit wijkt af van de “vanzelfsprekende” veronderstelling dat luchtvaart blijft groeien (1% tot 2% volgens Hans Alders, 6% volgens het PDL, het Platform Duurzame Luchtvaart). Het groeiparadigma zit al decennia lang vast in het denken en het beleid van de Schiphol Group, KLM, Verkeer en Waterstaat en LVNL. Zelfs bij vele omwonenden! Waarom zouden we van dit paradigma af moeten?
Het antwoord zit in het hierboven genoemde verschijnsel dat kerosineverbranding in de stratosfeer een grotere opwarming veroorzaakt dan op zeeniveau. De CO2 kan niet gemakkelijk door planten of zeewater worden opgenomen en stikstofverbindingen zorgen in combinatie met waterdamp per saldo voor nog meer opwarming. Dit verschijnsel is in de sector bekend (zie ook de website van het PDL en de reactie van SRB op 23 juni hierboven), maar het is niet bekend hoe groot de extra opwarming gemiddeld is. De schattingen lopen uiteen van 1,8 keer tot vier keer zoveel als het effect van fossiele CO2 op de grond. Laat ik in deze discussie veiligheidshalve van de laagste schatting uitgaan.
Het voorstel van de Werkgroep Energietransitie is dat alle vervoersmodaliteiten overgaan op klimaatvriendelijke energie. Treinen, bussen, auto’s en schepen kunnen overstappen op groene elektriciteit en derde generatie biobrandstof. Vliegtuigen moeten het alleen van biobrandstof hebben. Daar wordt al aan gewerkt. Na de transitie is in 2050 het opwarmingseffect van alle vervoersmodaliteiten op land en water tot nul terug te brengen. De luchtvaart blijft echter na de overstap op 100% biobrandstof toch extra opwarming veroorzaken in de stratosfeer. Met fossiele kerosine was het minimaal 1,8 maal zoveel, met biokerosine zal het geen nul zijn, maar minimaal 0,8. Dat is (100% maal 0,8/1,8=) 44% van de oorspronkelijke uitstoot in de stratosfeer, dus veel meer dan de 0% van alle overige vervoersmodaliteiten. We hebben het over uitstoot van broeikasgas, die ook wel CO2-equivalenten wordt genoemd. Blijkt die uitstoot hoger te zijn dan 1,8 dan neemt dit percentage toe. Is hij bijvoorbeeld twee keer zo groot, dan wordt de uitstoot tot 50% teruggebracht. Is hij vier keer zo groot, dan wordt het 75% van de oorspronkelijke uitstoot in de stratosfeer. Dit alles bij een luchtvaart die tijdens de transitieperiode tot 2050 niet meer groeit, want dan neemt de uitstoot toe in plaats van af.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Deel 2: Luchtvaart kan niet meer groeien en moet uiteindelijk krimpen. De G20-landen hebben besloten dat de uitstoot in 2050 tot (veel) minder dan 20% van die van 1990 moet zijn teruggebracht. Dat is andere koek dan 44%, 50% of 75%. Het is redelijk te eisen dat alle economische sectoren daaraan bijdragen. Laten we ter wille van de eenvoud er van uitgaan dat 2010 ook een goed startjaar is, omdat er na 1990 zowel groei als krimp is geweest. Met groene elektriciteit komen alle vervoermodaliteiten op zeeniveau op minder dan 20% uit, maar een luchtvaart die tussen 2010 en 2050 niet is gegroeid, blijft toch met een reductie naar 44% nog twee keer te veel uitstoten. Om aan de reductie-eis te voldoen zou de luchtvaart tussen 2010 en 2050 tot minstens de helft moeten krimpen om zijn evenredige aandeel in het klimaatbeleid te leveren. Groei kan al helemaal niet meer. Groei van 6% per jaar (het cijfer van het PDL) vertienvoudigt de luchtvaart in 2050. Zelfs al zou biobrandstof zuiniger vliegen mogelijk maken, dan nog zou de extra opwarming meer dan zeven keer zo hoog zijn als die van de huidige uitstoot, in plaats 80% lager. Het is zelfs denkbaar dat een sterk groeiende luchtvaart uiteindelijk meer zal uitstoten dan het totale G20-budget (20% in 2050) van alle economische sectoren toelaat. Een snel groeiende luchtvaart zou zo de effecten van maatregelen tegen opwarming in andere sectoren teniet doen. Dat accepteert geen enkele regering. Vergeet dus groei van de luchtvaart.
De Britse regering heeft deze kwestie kennelijk beter doordacht dan onze regering en luchtvaartsector. Geen probleem, maar dan wordt het wel tijd voor een meer realistische visie op de toekomst van de luchtvaart. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan met zorgvuldig en objectief onderzoek zijn beschadigde imago over groei van Schiphol opvijzelen. Als daar de conclusie uit komt dat de groei geleidelijk in krimp moet worden omgebogen, kunnen ministerie en sector daar constructief op inspelen. Een goede strateeg weet dat je bedreigingen niet moet ontkennen of wegpoetsen. Je kunt met veel meer succes onafwendbare veranderingen ook creatief gebruiken om te overleven of er zelfs sterker van te worden. Een deel van de luchtvaart is onmisbaar voor onze economie, cultuur en veiligheid, dat staat buiten kijf. Een minder omvangrijke luchtvaart kan echter ook uitstekend en winstgevend functioneren, zeker in een goed georganiseerde integratie met de netwerken van vervoersmodaliteiten op land en zelfs zee. Bijvoorbeeld een Schiphol dat binnen het complex van terminals HSL-lijnen naar Europa, luxe touringcarverbindingen naar buurlanden en een snelle verbinding naar Noordzeeferries accommodeert. Vandaar mijn aanbeveling om het voorstel van de Werkgroep Energietransitie te ondertekenen.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

beste Hans
zoals te verwachten viel, ben ik het niet geheel met je eens, en teken ik dit dus niet, en naar verwachting met mij velen. Ik ben zekeker geen klimaatscepticus oid, integendeel, maar heb mij hier beroepshalve en vanuit prive-interesse in verdiept na het schiphol geluid dossier achter me te hebben gelaten, in ieder gevaal tijdens de uren dat ik betaald wordt.. weet dus zeer behoorlijk waar ik het over heb, zeker wat betreft luchtvaart.
Het gaat inderdaad allemaal om keuzes maken, en met jou ben ik van mening dat onze bestuurders en politici ons weer een rad voor ogen draaien met mooie woorden, maar weinig daden... wat dat betreft is er een parallel met het schiphol hinder dossier, dus terecht komt dit issue op deze site
inhoudelijk:
- CO2 vermengt zich volledig in de atmosfeer, en blijft meer dan 150 jaar aanwezig, maakt dus echt niet uit waar eea wordt uitgestoten (zie oa IPCC, en aparte aviation studies + recente updates)
- het is toch echt de factor 1.8 uit alle bewezen en wetenschappelijk harde bronnen, en niet (meer) de onzekerheid op onzekerheid gestapelde issues die een rekentechnisch factor 4 opleveren; eea hangt nauw samen met de keuze of klimaatverandering een korte termijn (nee) of juist een langere termijn probleem is (ja), en of je alle tegen elkaar inwerkende effecten goed bij elkaar optelt
- de beslissing in de UK is niet om luchtvaart niet te laten groeien, maar de nieuwe conservatieve regering wil dit niet meer op Heathrow laten gebeuren; let op, binnenkort komt "plan" voor nieuwe mainport in de Thames-Estatuary, en is een "oplossing" voor het klimaat-issue gekozen
- je hebt gelijk dat het voor luchtvaart van alle transportvormen het lastigst gaat worden om haar klimaatimpact naar 0 terug te brengen, maar 0 is ook niet nodig, volgens mij is 20% van 1990 levels het "geaccepteerde" target om binnen +2gr C te blijven
-daarvoor dienen echter drasctische keuzes gemaakt te worden, waardoor onze huidige samenleving en manier van leven en ontspannen volledig anders eruit gaat zien: geen verre vakanties meer (1x per jaar max 500km met de zonnebus), geen cement/beton, geen vlees, geen verwarming meer op fossiele brandstoffen etc etc; en dit niet alleen in mini-staatje Nederland, maar om te beginnen in de hele EU (dus ook alle 12 "new member states", die nu nog rustig door mogen stijgen tov 1990), de VS, de G20, maar ook China, India, Brazilie etc, dus die andere paar miljard aardbewoners
- natuurlijk willen en zullen wij het goede voorbeeld geven, maar zonder harde, bindende afspraken gaat dit nooit lukken, en worden de first-movers gewoon lachend afgeserveerd van het economisch wereldtoneel, en wordt West-Europa gewoon een bejaardenstaat, terend op geld van de rest van de wereld, waar wel nog gewerkt wordt. Voor sommige PVDAs, SP en GL klinkt dit waarschijnlijk als de ultieme natte droom, maar dit gaat niet gebeuren ben ik bang
- luchtvaart = openbaar transport, dus groeit en krimpt met de (wereld)economie, de laatste 20 jaar ca 2x zo snel, dus die 6% van PNL klopt historisch gezien. Naar de toekomst is het eerder 1 a 3%, en afhankelijk van politieke keuzes in de EU, Nederland en de regio hier hoger of lager..
- biobrandstoffen gaan luchtvaart CO2 neutraal maken, sneller dan de autoindustrie, en zonder afhankelijk te zijn van kernenergie zoals de HSLs, dus begin nu eens met appels met appels te vergelijken
- in "jouw toekomst" rijden geen HSLs meer, want wie gaat dat subsidieren? heb je al eens berekent hoeveel subsidie er naar een (HSL)treinkaartje gaat? schrijf daar eens een burgeriniatief over stel ik voor...

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Ik constateer dat SRB het eens is met het effect van extra uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer en met het feit dat anders moet met internationaal reizen in de toekomst. Dat is heel belangrijk, want ook hij weet waar hij over praat. Inderdaad, hij is geen klimaatscepticus, maar misschien wel een transitiescepticus!
Ik heb geen moeite met een werkhypothese van een factor 1,8 en voor mijn part vergeten we die factor vier, want dat is momenteel nog niet zo relevant. Uit de werkhypothese blijkt overduidelijk dat de luchtvaart niet meer kan groeien om bij te dragen aan het voorkomen van een te hoge opwarming. Ook dat er kans is dat de luchtvaart uiteindelijk zal moeten krimpen, al weten we niet of en hoeveel. Natuurlijk moet dat mondiaal, althans in de G20-landen gebeuren, maar Nederland kan daar pas succesvol aan meedoen en voor onze belangen opkomen als onze nieuwe regering er blijk van geeft haar verantwoordelijkheid te nemen. Op het gebied van de luchtvaart is daar momenteel vrijwel niets van te bespeuren, behalve wat lippendienst. Natuurlijk moeten we niet als enige land alles inleveren in de ijdele hoop dat de rest ons wel zal volgen, want zo werkt het niet. De volledige energietransitie is Nederland is een ander verhaal, want daar spinnen we in ieder geval garen bij. Dat is dus een goede reden om wel te tekenen, maar dat terzijde. De mondiale transitie wordt een heel langdurig en moeizaam veranderingsproces in de EU, G20 en VN, waarvan we in de komende tien jaar het begin zullen meemaken. Niemand kan voorspellen hoe het precies zal gaan en of het wel ‘eerlijk’ zal gaan. Vast niet altijd! Velen (waaronder ik) zullen het einde van de transitie in 2050 niet meemaken, maar wel onze kinderen en kleinkinderen. Daar doen we het voor en daarvoor zullen vooral de mensen in de rijkere landen nog veel in hun consumptie- en gewoontepatroon moeten veranderen.
Als we het er over eens zijn dat luchtvaart zich geen groei kan veroorloven, terwijl de marktvraag zal groeien met 2% tot 6%, dan moeten de regering en sector ook in Nederland de consequenties daaruit trekken. Ze moeten daar zeker niet te lang mee wachten. Groeiprognoses in de Luchtvaartnota en aan de Alderstafel, de uitbreidingsstrategie van de Schiphol Group (verdubbeling van vliegtuigbewegingen, extra baan en terminal) en de groeiplannen van KLM/Air France focussen uitsluitend op de toenemende vraag, maar hebben onvoldoende oog voor de klimaatbeperkingen van de luchtvaart in de komende veertig jaar. Men vreest de gevolgen van handel in emissierechten, maar realiseert zich onvoldoende dat de business van luchthavens en carriers echt helemaal moet worden omgevormd om als sector gezond te blijven. Een uit de jaren negentig afkomstige groeistrategie is volstrekt contraproductief. Hoogstens voed je de ontkenning en de drang tot tegenwerken en lobbyen ermee. De eerste stap is dat deze realiteit wordt erkend in het luchtvaartbeleid van regering en sector. Maar we hoeven de tent niet meteen af te breken. Die erkenning stelt de sector in staat een creatieve strategie te ontwikkelen om er gezond uit te komen. Dat is beter dan lobbyen voor groei tegen de klimaatklippen op.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Nog even over die derde baan van Heathrow en de uitbreidingen rond Londen die de regering heeft afgeblazen: het is wel degelijk klimaatbeleid van een conservatieve regering die zich koploper toont. En natuurlijk zijn er tegenstanders die toch uitbreiding willen in de Thamesmonding, maar die zitten niet in de regering. Zie de website onder news.bbc.co.uk, te vinden via de zoekterm “Heathrow 3rd runway”. Ik denk ook niet dat het allemaal gladjes zal verlopen, want tegenwerking komt er toch wel. Die houdt pas op als zelfs de meest verstokte tegenstanders na een paar vervelende klimaatgebeurtenissen inzien dat het zo niet meer kan. Het gaat er om dat andere Europese regeringen - ook onze regering – naar aanleiding van dit initiatief van een belangrijk EU-land gaan inzien dat het tijd is geworden om de zin en de klimaatrisico’s van luchtvaartgroei heel kritisch af te wegen. Overigens hoeven treinverbindingen niet per se HSL te zijn, want gewone treinen op toekomstige groene energie zijn qua comfort en reistijd op afstanden van honderden kilometers een werkbaar alternatief, mits de netwerken goed georganiseerd worden.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

beste Hans
interessante tegenargumenten, met kernen van waarheid, echter mijn echte show-stoppers voor jullie iniatief ontwijk je handig;)
graag nog je reactie op:
- haalbaarheid van omschakeling op 3e generatie biobrandstoffen (algen etc, niet concurrerend met voedsel en/of watervraag); de luchtvaart is hier en vanwege haar omvang en vanwege har beperkt aantal "tankstations" (een of twee per land) bij uitermate geschikt voor, en werkt hier zelf hard aan; tegenwerking komt van de olieboeren, die een lucratieve afzetmarkt voor een van restproducten (kerosine) zien wegvallen..
- hoe denk jij ons welvaart-nivo te kunnen handhaven bij een economisch krimp scenario, wat het reultaat zal zijn van een krimpende luchtvaart (of andersom, zoals laatste 2 jaar), hoe denk je dan spoorinfra te kunnen betalen, en gesubsidieerde treintickets
- volgens mij moet je voor erkenning vd de klimaatproblematiek niet bij de (NL) luchtvaartsector zijn, die loopt hierin internationaal voorop; ook de NL overheid draagt haar steentje bij, samen met de Engelse overigens; grotere dwarsliggers zijn Duitsland, alle nieuwe EU lidstaten en alle zuidelijke EU lidstaten; om over de BRIC-landen, de US en Canada maar te zwijgen; dit gaat dus inderdaad nog vele jaren duren totdat er een doorbraak komt, of uniform beleid, en dan zijn de oplossingen vele malen duurder geworden, als ze er nog zijn..
- tav de BBC, net als in NL is de (TV) media een links bolwerk, algemeen bekend; echt objectieve beeldvorming of opinie kun je dat dus niet noemen, in ieder geval rood gekleurd.. dus dat als een "bewijs" noemen voor de situatie in de UK is een beetje en lachertje, let echt maar eens op wat men daar gaat doen..

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Wat de BBC betreft: klimaatbeleid is gelukkig niet links of rechts, want dan zouden we er nooit uit komen. En over links gesproken: de PvdA heeft zich rond de eeuwwisseling onder leiding van Kok jarenlang voor groei van Schiphol ingezet, vanwege behoud van de werkgelegenheid.

Wat kerosine betreft moet de luchtvaart zo spoedig mogelijk op 100% biobrandstof derde generatie overstappen, als ten minste de productie geen problemen oplevert. Ik heb de indruk dat de sector daar serieus mee bezig is.

Zolang de strategie zich op groei richt, kan de luchtvaartsector zich niet op de borst kloppen als koploper bij de erkenning van de klimaatproblematiek. Biobrandstof is maar een klein deel van het verhaal. Groei zal het effect teniet doen. Minder dan 3% groei tot 2050 verdrievoudigt het aantal gevlogen kilometers. Dat maakt het opwarmingseffect van een zuinigere biobrandstof al een stuk groter (133%) dan dat van kerosine in 2010! Dan zal de luchtvaartsector de reputatie krijgen van de grootste mondiale opwarmer, omdat alle overige sectoren wel hun steentje aan de afgesproken reductie tot hoogstens 20% hebben bijgedragen. Wie zou dat willen?

Wil de luchtvaart zijn aandeel wel leveren; dan moet de groei in ieder geval al heel snel tot staan worden gebracht. Bovendien moet de extra uitstoot van broeikasgassen van 100% biobrandstoffen in de stratosfeer tot minstens de helft worden teruggebracht, wat mogelijk is door terugdringen van het aantal vliegtuigbewegingen. Een toenemende vraag kun je zodanig benutten dat de winstgevendheid niet vermindert bij verlaging van het aantal vluchten. Uiteraard moet dit op wereldschaal gebeuren, dus afspraken binnen IATA-verband zijn onmisbaar. Heel lastig, maar wel nodig.

De erkenning van dit eindplaatje is een strikte voorwaarde om van de luchtvaartsector een echte koploper in klimaatbeleid te maken. Het helpt echt niet om te roepen dat de sector al genoeg doet en dat krimp vanwege de economische gevolgen niet zou kunnen, want een ombuiging van de groeistrategie is onvermijdelijk. Bovendien is luchtvaart niet bij uitstek de motor van de economie, hooguit van een deel van de vervoerseconomie en het toerisme. Wel is de economie motor van de luchtvaart zoals we in de crisis hebben gezien.

De sector moet zich voorbereiden op een overstap naar een meer selectieve luchtvaart, die niet op steeds meer kwantiteit tegen steeds lagere prijs is gericht, maar op kwaliteit, consolidatie en slimme netwerken met klimaatvriendelijk vervoer over land en water. En op het accommoderen van communicatie die de tijd en kosten van fysieke verplaatsing voorkomt, zoals videoconferencing voor de zakelijke sector en ‘videorondleidingen’ voor mensen die beroemde plekken willen zien. Ik zie zulke innovatieve, duurzame faciliteiten op Schiphol en andere mainports wel zitten. Realistische rondleidingen op grote videoschermen met 3D-effecten door plaatsen als Venetië, Luxor of de Thaj Mahal heb ik nog niet gezien, maar qua ICT zijn ze uitstekend haalbaar. Een echte koploper hoeft niet te wachten op dwangmaatregelen van de overheid, maar kan zelf bepalen welk traject de minste schade en de beste resultaten oplevert. Er zijn uiteraard wel grote uitdagingen. Hoe kun je met veel luchthavens en ondernemingen tegelijk over de streep gaan om het prisoners dilemma te voorkomen? Hoe voorkom je dat een mainport van de oliebusiness precies het omgekeerde doet? En hoe moet je de luchtvaartbusiness zorgvuldig veranderen om continuïteit te garanderen en de bedrijfsresultaten te versterken? Een sector die sinds zijn ontstaan wordt gekenmerkt door een zeer hoogwaardige en innovatieve technologie moet met zijn sterke internationale organisatie zeker in staat zijn om met succes en goede moed een nieuwe koers in te slaan.

Geplaatst door srb uit NULL

Hans
dank voor je reactie, ben het met het merendeel eens, mn eindplaatje voor ogen houden. persoonlijk ben ik van mening dat het hoe dan ook een keer ophoudt met groeien, ook op deze locatie, dus 1 of 3% t/m 2050 doorextrapoleren is inderdaad onzinnig. Het is niet aan mij om hier commentaar te geven of en hoe de sector dat doet, mn in NL in de toekomst, ook ik heb geen glazen bol; kan je wel verzekeren dat er met mij een hoop andere collega's openstaan voor innovatieve aanpak, ipv klassieke handelswijze uit het verleden; jouw laatste boodschap, die toch een behoorlijke nuance is van het eerder gepresenteerd iniatief, zou ik als regio bewoner zeker en als medewerker wellicht ondertekenen, de "PR-versie" echter niet..wellicht een versie 1.1?

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Veel waardering voor een sportieve reactie!

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Met plezier zou ik de kern van onze discussie in een notitie willen samenvatten voor verdere verspreiding en daarbij ook recht doen aan tegenargumenten die SRB naar voren bracht. Sterker: ik zou het op prijs stellen als SRB met scepsis naar die notitie wil kijken. SRB: ik heb niet je e-mailadres, maar als je daar voor voelt, zou je mij willen mailen op hansbuurma at chellopuntnl?