Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Brief aan TK: over de brieven van Alders en van Van Ojik

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1116 
|
 Minister Eurlings 
Brief aan TK: over de brieven van  Alders en van Van Ojik

Datum
4 november 2008
Ons kenmerk
VenW/DGLM-2008/1497

-
Bijlage(n)
2
Uw kenmerk
-

Onderwerp
Brief van de heer Alders en de heer van Ojik over bewoners


Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de mogelijk onduidelijke berichtgeving in de media stuur ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hierbij 2 brieven waarmee ik deze onduidelijkheid hoop weg te nemen.

De heer Alders heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en mij, per brief, geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de vertegenwoordiging van de bewoners aan de Alderstafel. Bijgaand ontvangt u deze brief.

Daarnaast hebben wij ook een brief ontvangen van de bewonersdelegatie van de Alderstafel. Hierin geeft de bewonersdelegatie aan dat zij het Aldersadvies met een zeer grote meerderheid steunt. Deze brief is ook bijgevoegd.


Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,


Camiel Eurlings


==Bijlagen==


Reacties op dit bericht

Geplaatst door SEAL uit Castricum

wat regionale afspraken aan tafels wel of niet ook inhouden:
Een ding moet zeker worden gesteld
en wel door mensen die het kunnen en weten, en dat is

Voor iedere burger moet worden gegarandeerd dat deze
waar hem plaats wordt verschaft om te wonen
die plaats de moeite waard is om te wonen

Vandaar dat de overheid dit nu, wat luchtvaart betreft dient te bezegelen
met SEAL, een Sociaal Economische Autoriteit Schiphol
die toeziet dat de LVNL de opdracht aan de LVNL om verantwoord te leiden
ook uitvoert.

Geplaatst door Wim Perlee uit Castricum

Die mijnheer Eurlings toch. Mogelijke onduidelijke berichtgeving in de media heeft hij het over. Volgens mij is er helemaal geen onduideljkheid. Het binnengebied hoopt profijt te halen uit het Alders advies en als je onder de rook van de Polderbaan woont, dan heb je gewoon pech. Bovengenoemde brieven zijn dan ook brieven van lieden die om het hardst roepen dat er duidelijkheid is. Ze hebben er alle belang bij. Je moet maar denken, hoe harder ze roepen, des te meer bloemkoollucht. En zoals een goed Nederlands gezegde luidt, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. Dat mogen we toch wel verwachten van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. Met de nadruk op volk. Dat zijn u en ik, wij allemaal. Ja toch? De komende weken zal het blijken. Vandaag, 5 november 2008 de eerste behandeling in de vaste kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat.

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

SEAL? Een interessante gedachte die mij doet denken aan "I have a dream" maar ja dromen komen meestal niet uit. Om daar toch maar steeds over te praten/denken brengt de droom echt niet dichterbij. Daar moet iets voor gedaan worden en dat blijkt dankzij de Alderstafel in de praktijk toch wel erg moeilijk dan wel niet mogelijk te zijn. Ja, dan maar weer een beetje dagdromen hoe mooi SEAL zou kunnen zijn en af en toe daarover op deze website schrijven. Good dreams.