Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Breng geluidshinder Schiphol beter in kaart

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1097 
|
 Nieuws uit Amsterdam 
Breng geluidshinder Schiphol beter in kaart

Vandaag werd in de gemeenteraad het dossier en de uitkomsten van de Alderstafel besproken. Het voorstel was om Schiphol flink te laten groeien zonder dat daar stevige garanties omtrent het terugdringen van geluidshinder tegenover staan. GroenLinks stelde hier eerder schriftelijke vragen over. De fractie is niet tevreden is met bepaalde uitkomsten, zoals het gebrek aan een sanctiesysteem bij overtredingen van de geluidsnorm. Daarentegen is het volgens GroenLinkswoordvoerder Evelien van Roemburg wél winst dat het college van B&W heeft toegezegd te pleiten voor verlening van het experiment.

Dit voorstel van GroenLinks maakt het mogelijk dat de twee systemen om geluidshinder te meten langer naast elkaar bestaan. Het nieuwe experiment toont namelijk, volgens de GroenLinksfractie, pas haar meerwaarde aan als het ten volste wordt benut. Van Roemburg: “ Schiphol bereikt de komende twee jaar bij lange na nog niet haar grenzen. Er kan pas echt gekeken of het nieuwe systeem werkt als Schiphol uit haar voegen barst. Daarom blijven wij er op hameren dat dit experiment langer dan twee jaar moet duren.” Het College van B&W heeft bij monde van wethouder Van den Burg toegezegd hiervoor te gaan pleiten in het bestuurlijk overleg.

Het is verder essentieel dat er een aantal meetpunten komen in Amsterdam waaruit moet blijken of de geluidsoverlast voor Amsterdammers fors toeneemt. De bewoners van Amsterdam West, Nieuw West en Oost lijken er namelijk in het nieuwe systeem op achteruit te gaan. Alleen met dergelijke meetpunten kan er een gedegen evaluatie plaatsvinden. “Meten is weten. We zijn het aan de bewoners van Amsterdam verplicht om zo nauwkeurig mogelijk eventuele groei van de geluidshinder te meten, ” aldus van Roemburg. Voor dit voorstel tekent er zich voor voorstel een meerderheid af in de gemeenteraad, waar dit voorstel in november verder zal worden besproken.


Reacties op dit bericht