Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Breed politiek draagvlak voor uitbreiding Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 845 
|
 www.lelystad.nl 
Breed politiek draagvlak voor uitbreiding Lelystad Airport

De gemeenteraad heeft met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen ingestemd met de door het college voorgestelde visie op de ontwikkeling van Lelystad Airport. Een groot deel van de oppositie is eveneens voorstander van uitbreiding van de luchthaven, maar vindt de randvoorwaarden nu nog niet voldoende ingevuld.

Alleen Groen Links is principieel tegen het uitbreiden van luchthavencapaciteit. Niet alleen in Lelystad, maar ook op Schiphol.

Visie gemeente

De gemeentelijke visie gaat uit van een groei van de luchthaven naar maximaal 4 miljoen passagiers binnen de geldende geluids- en milieugrenzen van de Planologische Kernbeslissing 2004. Deze bestaande grenzen blijven voor de gemeente een randvoorwaarde om in te stemmen met de groei van de luchthaven, ook als de PKB in 2009 wordt herzien.

Waardering college

De gemeenteraad had waardering voor het bereikte resultaat van het college over verlegging van de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport, die niet langer over het stedelijk gebied gepland staan. Van Luchtverkeersleiding Nederland heeft het college de toezegging dat verlegging van de routes van het Schipholverkeer in 2012 op de agenda staat. Volgens de nu vastgestelde visie moeten deze routes dan ten noordwesten van de stad (over IJssel- en Markermeer) komen te liggen.

Acquisitieplan

Ter onderstreping van de visie nam de gemeenteraad een tweetal moties aan. De eerste motie gaat over het maken van een communicatie- en acquisitieplan om de in de visie genoemde arbeidsplaatsen op en bij de luchthaven ook daadwerkelijk te halen. De voorwaarde om 800 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers te realiseren kan ruimschoots worden gehaald, maar daar moet je dan wel wat voor doen.

In het maximale scenario van 4 miljoen passagiers kunnen volgens het rapport van de Stichting Economisch Onderzoek 6.400 mensen een baan vinden op en nabij de luchthaven. Het op te stellen communicatie- en acquisitieplan moet aangeven hoe dat gehaald kan worden.

Verbetering van de infrastructuur

De tweede aangenomen motie roept het college op om in alle overlegsituaties een spoedige verbetering van de infrastructuur te bepleiten. Concreet komt het erop neer dat de raad het college oproept om blijvend aandacht te vragen voor de noodzaak om de infrastructuur van en naar Flevoland fors te verbeteren.

Maar ook lokaal denkt de raad daarbij aan maatregelen als een 3e afslag aan de A6, beter openbaar vervoer naar de luchthaven en een verbreding van de Larserweg. In het overleg over de groei van Lelystad Airport kan de Schiphol Group als partner worden gevonden om dit ook gerealiseerd te krijgen.

Meer info

Meer informatie over de gemeentelijke visie op Lelystad Airport vindt u op de website bij:

Klik hier—> Toekomst Stad > Luchthaven.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

mhh...
Als ik dat forum op de gemeentesite van Lelystad bekijk is er geen draagvlak vanuit het publiek. De kloof tussen politiek en burger is weer erg zichtbaar?

Geplaatst door Els uit castricum

Vannacht, in de korte nacht, die me door Schiphol werd gegund, trad ik uit en ontmoette mijn geleidegeest.
Ik kan zeggen dat hij nog eens een echte DESKUNDIGE is, om dat verfoeilijke woord maar eens te noemen!
Ik keek hem met hem op de aarde neer en naar Lelystad.
" Ze willen 4000.000 luchtreizigers per jaar gaan vervoeren," begon ik "en ze denken dat ze de werkvoorziening daar reuze mee op kunnen krikken."
"Klopt" zei mijn DESKUNDIGE," en dan zeker voor de farmaceutische industrie." "Wat zeg je daar?" vroeg ik verbaasd.
Ja , luister.. n.l in de vorm van slaapmiddelen, bloeddrukverlagende middelen, oordoppen, volle wachtkamers, inhalators voor de luchtwegen, kalmeringspillen voor ouders en leerkrachten en Ritalin voor drukke kinderen, enz. Deze sector gaat het druk krijgen en wrijft zich al in de handen. Ik heb zo'n vermoeden dat er al vanuit die hoek positieve adviezen wordt gegeven." Ik geloofde mijn oren niet.
"wat kan ik doen?" stamelde ik.
" Diegenen, die dit besluit durven nemen, vergeven want ze weten niet wat ze doen! En verder positief blijven denken, want gedachten zijn krachten en vandaag of morgen komt er toch een ommekeer, omdat jullie kleine land niet verder verkwanseld mag worden, daar is het te goed voor! Een fijne dag, mijn kind."