Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Boodschapper betaalt voor Slecht Nieuws?(Is CROS nu de klos?)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 600 
|
 Platforms 
Boodschapper betaalt voor Slecht Nieuws?(Is CROS nu de klos?)

Boodschapper Betaalt voor Slecht Nieuws?
(Is CROS de klos? Schultz en Gemeente vallen CROS af)

Aan de ene kant wil de staatssecretaris de voorlichtende taak die eerst aan CROS was toevertrouwd nu zelf ter hand wil nemen. [Zie Knipsel PVRC of NRC van 3 juni]. Aan de andere kant hebben de gemeenten dgenoeg hebben van het propagandistisch karakter van de voorlichting die
de sector voortdurend via deskundigen in CROS over ze uitstort. Ze zouden van CROS afwillen of CROS veranderen.  [Zie Knipsel ‘Velsen’ en andere van 3 juni].
CROS betaalt aan twee kanten het gelag. Daarmee vergeten we waar we mee bezig zijn. Het gaat niet om evaluatie van CROS. Het gaat om de evaluatie van…  het stelsel!


Evaluatie, niet van CROS alleen, maar van het stelsel
Belangrijk is dat zowel staatssecretaris als gemeenten, zich realiseren dat het probleem niet ligt bij CROS zelf. Het zit hem in de doelstelling die CROS feitelijk wordt opgedrongen: namelijk communicatie door manipulatie. CROS werk ingesteld “om het vertrouwen van de bevolking te (her)winnen”. Blijkbaar lukt dit niet. Waarom? Omdat het communicatiemodel van de overheid wel zegt dialoog te willen, maar zich feitelijk richt op propaganda. Gemeenten doodpraten met behulp van informatie, gegeven door ‘deskundigen’ uit de sector.
Zelfs kamerleden worden vaak door dergelijke deskundigen doodgepraat.
Valt het hoofd van CROS dan zijn we nog verder van huis.

Vernieuwen, waarheen?
De stelling van wethouder Eilert uit Uitgeest [Knipsel ‘Velsen’] gaat de goede kant uit. In zijn woorden vallen termen als ‘deskundig’ en ‘onafhankelijk’. Hoe moet dat dan? Daarmee gaan we misschien op weg naar een model dat al eerder en vaker de kop heeft opgestoken en dat ook verwoord wordt in de nota van de omwonenden “ALS EEN GOED INSTRUMENT”. Lees die er hierboven nog maar eens op na. Hoewel deze nota bij de leden van CROS bekend is en ook bij beide Kamers en bij de staatsseretaris, is verwijzen erheen vooralsnog ‘not done’. Maar de stem van de omwonenden klinkt er uit door en de omwonenden zijn al lang niet meer de partij die alleen maar ‘zeurt’. Zo vind je elementen uit de nota overal meeklinken. Je kunt niet evalueren zonder ook het stelsel zelf ter discussie te stellen. Verwijzing naar een ruim buitengebied , Aparte rol van bewonersorganisaties , Veranderend klimaat in CROS, Verwijzing naar onafhankelijke deskundigen . Laten we ingaan op dat punt dat nu aan de prde kwam, de ‘onafhankelijke deskundigen. 

Ervaren mensen vind je niet, die maak je
Onafhankelijke deskundigen. Waar vind je die? Die pluk je niet zo maar ergens weg, uit de hemel, ‘uit het buitenland’. Deskundigen zijn experts, ervarenen. Ervaring moet je opdoen. Voor het opdoen van ervaring moet je goede mensen de kans geven. Zet een aantal jonge, goed opgeleide mensen uit Delft en Wageningen aan het werk onder bezielende leiding en geeft ze de opdracht een netwerk te ontwerpen dat zich uitstrekt over het buitengebied. Over dat buitengebied - dat door de Cie Eversdijk in haar tweede rapport zo fraai werd gedefinieerd als een ruim 45 Lden gebied (namelijk 45 Lden is de grens die we ook horizontaal hanteren voor het wegverkeer). Het is namelijk gewoon dat gebied waar de kans bestaat dat het wel eens mis kan gaan. En zo hoort dat. Bereken en registreer daarin alles wat je moet weten om te begrijpen wat er gebeurt, maar dan ook alles. Steek je nek uit, Schultz, en laat jouw mensen nu eens uitvinden wat er echt aan de hand is. Laat je geen oor aqannaaien door de sector, maar laten mensen op wie je kunt bouwen jouw oren en ogen zijn. Dit is de manier waarop we altijd al onze ‘experts’, onze onafhankelijke deskundigen hebben gevormd. In de commissie Eversdijk zit het gremium met het netwerk dat heus wel de nodige mensen aan onze universiteiten en elders opsporen. Geef ze die mensen de opdracht, en de middelen, toegang tot sector, tRIVM, NLR, TNO TU, Wageningen, en, jawel, buitenland, geef ze een toekomstvisie en mogelijheden en zie maar eens hoe snel die trein op de rails staat en zal vertrekken.

Luchtruimbeheer in het Buitengebied
Hinder is als een vlammend vuurtje dat heen en weer schiet binnen het buitengebied, dat aandachtsgebied. Waar of die vlammen flakkeren hangt af van baangebruik en vliegverkeer en weer en wind. De experts moeten met hun expertise leren zien hoe en waar en waarom dat vuurtje brandt. Streef ernaar dat deze mensen groeien tot een luchtruimbeheerscap dat over een paar jaar, aan het eind van de evaluatie, zowel dagelijkse als lange termijn leiding kan overnemen van het beheer, dat je tot dan zelg in handen hield. Laat ze zorgen voor soepele aanpassing aan dagelijkse problemen, maar ook kunnen voorzien of we in 2010, het magische jaar van Netelenbos, niet vastlopen. CROS: het zal net als WINGS (zie (Knipsel)krant van 30 mei) eeen bruikbaar deel van het luchtruimbeheer zijn. De sector en de burgerij leveren aan, maar de sector en ook de burgerij worden beschermd en beheerd. En de sector: laat Schiphol en de LVNL hun eigen werk doen binnen de kaders die jouw beheersschap aangeeft. Laat daarbinnen Schiphol de economie dienen en de sector veilig en stiller vliegen.

Meten en Voelhoorns beide
Een vergelijking trekken tussen WINGS en Luchtruimbeheereheer maakt precies duidelijk waar onafhankelijkheid toe dient: WINGS is vanwege de binding aan de sector noodzakelijk vast in een star regelsysteem van de wet, waarop het wordt afgerekend. WINGS zal dus alleen maar kunnen fuctioneren als aanleveraar van gegevens, net als via CROS het overkeg met gemeenten en IKB: het ‘klachten’bureau, en enquetes de experts moeten helpen informeren over wat er bij de mensen leeft). Het beheerschap meet daar waar het sector aangaat en heeft voelhoorns daar waar het om mensen gaat. Het zal op den duuur, zoals buiten ons land al gebeurt ook sociaal economische modellen met zijn werk kunnen verbinden.

Privé, maatschappelijke, of politieke organisatie?
Onafhankelijke leiding betekent dat je goed naar bestuursmodellen moet kijken:
Geen macht bij sector, maar ook niet een leiding die meer bepaald wordt door politieke winden dan door sociale behoeften: Kijk naar andere beheerschappen op provinciaal of licht bovenprovinciaal niveau voor modellen, maar zorg dat bij ruimtelijke ordening en milieu hoe dan ook het lange termijn belang van de gemeenschap voorop staat.

Voor alles: Een Goed Instrument
Het gevaar is levensgroot dat mensen ideeën claimen. De platforms laten zich niet voorstaan op hun idee of originaliteit. Het voordeel van hun nota is er maar een: de nota heeft een naam die voor iets staat. Je weet waar het om gaat. Je kunt bij nazoeken vele plaatsen vinden waar het idee van een beheerschap in het verleden al de kop op stak. Laten we nu niet kinderachtig zijn en, nu we de kans krijgen om te evalueren, daarheen gaan waar het het beste is. Laten we zorgen dat we de toekomst niet vastleggen in nieuwe starre regels, of de toekomst verkwanselen. Laten we ook de boodschapper niet betalen voor het slechte nieuws. Het slechte nieuws is toch eigenlijk heel goed niews. We zijn bezig met een evaluatie en leren zien waar het om gaat. Dat biedt een kans om te zorgen voor een goed en fexibel en ervaren Luchtruimbeheer dat werkt “Als een Goed Instrument”.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Beste Olav,

Mijn complimenten voor dit zeer constructieve en heldere stuk. Laten we maar hopen dat de constructieve ideeën en integere krachten c.q personen terrein winnen.
Bij een transparant en helder stelsel is straks IEDEREEN gebaat! Wij als burgers, de gemeenten, de sector en het rijk.
We blijven daarvoor gaan!

Jan Griese Secr. PLRS