Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Boeren aan de IJweg hebben grote angst voor de toekomst wegens geluidsribbels

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1194 
|
 hoofddorpse courant.nl 
Boeren aan de IJweg hebben grote angst voor de toekomst wegens geluidsribbels

HOOFDDORP - De ribbels die Schiphol heeft aangelegd om het grondlawaai te reduceren houdt de gemoederen in de IJweg behoorlijk bezig. Er zijn grote zorgen over de toekomst. “Niemand kan ons garanderen dat het hierbij blijft. We leven in grote onzekerheid. Wij worden opgezadeld met het probleem van anderen.” 

Zorgelijke gezichten aan de keukentafel bij agrariër Peter Könst waar ook zijn collega Pieter Bijlsma is aangeschoven. Beiden vertegenwoordigen de negen boerenbedrijven waar, als het straks tegenzit, de verhuisdozen ingepakt kunnen worden. “En dat allemaal omdat de bewoners van de villawijk Vrijschot-Noord met de gemeente, de provincie en Schiphol een convenant hebben gesloten om het grondlawaai van het vliegverkeer met tien decibel terug te dringen. Alsof de wereld bij Vrijschot-Noord ophoudt”, klinkt het mistroostig.

Aspergeruggen, piramides en ecobarriers waren eerder bedacht om het grondlawaai van de Polderbaan te beperken. Om uiteenlopende redenen kwamen ze er niet. Inmiddels heeft Schiphol aan de zuidkant van de baan op eigen grond een proefveld met 15 ribbels van 1,50 meter hoog en elk 1 kilometer lang aangelegd om te bezien of deze aarden wallen het grondlawaai verminderen.

De boeren aan de IJweg hebben tot aan de Raad van State gestreden om de aanleg ervan tegen te houden. Tevergeefs. Het is een ingewikkelde zaak geeft het tweetal toe. “Op dit gebied rust het bestemmingsplan Agrarisch 2 en daaroverheen Schiphol-West. Met daarboven het Parapluiebesluit hetgeen betekent dat voorzieningen voor de luchtvaart te allen tijde gerealiseerd moeten kunnen worden. Schiphol zegt: de ribbels zijn er voor de luchtvaart. Wij zeggen: de ribbels zijn er voor de bewoners omdat ze juist voor hen het geluid moeten verminderen.

De Raad van State heeft Schiphol gelijk gegeven. En wij kregen letterlijk te horen dat we het bestemmingsplan niet zo naar de letter van de wet moesten lezen. Wie het nog snapt mag het zeggen.”

De negen boeren hebben van meet af aan helpen zoeken naar agrarische oplossingen om het lawaai te verminderen en gepleit voor proeven met gewassen als olifantsgras en maïs. “Maar helaas wil Schiphol daar niet aan meewerken.” Nog voordat het proefveld met ribbels werd aangelegd hebben de agrariërs verzocht om een nulmeting. “Want als je na voltooiing ervan het geluid opnieuw meet weet je precies hoe het zit. Maar ook daar wil Schiphol niet aan. Raar toch? Het is hetzelfde wanneer je zegt dat je lekker bent afgevallen maar je oorspronkelijke gewicht niet weet.”

Aan de IJweg wordt niet uitgesloten dat de ribbels het grondlawaai juist versterken. “Volgens Schiphol zorgen de ribbels voor geluidsreflectie. Het geluid spat tegen de grondwallen aan en verdwijnt. Maar waarheen? Naar Hoofddorp, naar Vijfhuizen, naar de IJweg? Niemand die het weet. Recentelijk heeft TNO geluidsmetingen gedaan. Daaruit blijkt dat in Vrijschot de reductie minder dan 1 decibel is.” Bij Könst op het erf, grenzend aan de ribbels, is van vermindering niets te merken. Horen en zien vergaat je wanneer een luchtreus gas geeft.

Könst en Bijlsma vertellen dat er plannen zijn om tegen Vrijschot aan ook ribbels te maken. Ze kunnen zich niet voorstellen dat daar de overige negen decibel reductie mee wordt bereikt. “En dan?” zeggen ze met zorgelijke gezichten.

“Komt dan het eerdere plan weer van de plank om in het gebied tussen Polderbaan, IJweg, Geniedijk en Weg om de Noord en Hoofdweg in totaal 90 hectare ribbels aan te leggen? Dan kunnen wij wel inpakken want gezonde bedrijfsvoering is dan onmogelijk. Op onze akkers zijn we zuinig. De bovenste 30 centimeter zit vol met voor de gewassen belangrijke voedingsstoffen. Ga je daar diep in wroeten dan wordt de grond voor ons onbruikbaar en kunnen wij wel stoppen.”
Het tweetal brengt de gemeentelijke Structuurvisie 2030 ter sprake.”Daarin staat dat hoogbouw in Hoofddorp-Noord mogelijk kan helpen tegen het grondlawaai van de Polderbaan. Laten ze dat maar snel gaan onderzoeken.”

Op de foto Peter Könst en Pieter Bijlsma: “Is gezonde bedrijfsvoering straks nog mogelijk hier?”


Reacties op dit bericht