Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Boeing mikt op het ‘groene vliegen’

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 810 
|
 NRC-Handelsblad 
Boeing mikt op het ‘groene vliegen’ Download het gehele artikel 'Boeing mikt op het ‘groene vliegen’'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

de Heilige Vliegmachine

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De zwaarste vervuilers roepen steeds harder hoe groen ze eigenlijk zijn.

Bovenstaande propaganda is wederom een bewijs dat je gewaarschuwd dient te zijn als de producent roept en gilt en krijt dat zijn product goed is voor je gezondheid.

Overigens, in die groene propaganda komt het woord 'geluid' niet voor...


Geplaatst door Ton uit NULL

Het lijkt het gouden kalf tijdens de uittocht uit Egypte wel.
Allemachtig, wat een verdwazing.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

En hoeveel energie heeft het gekost om dat ding te bouwen en te ontwikkelen. Ik kan me een verhaal herinneren over een gesubsidieerde zgn 'groene' auto waarvan de productie en recycling het 'groenere' tijdens het leven van de auto zelf volkomen teniet doen.

Geplaatst door OB uit Castricum

Wat niet wegneemt dat het adembenemende zweeflijnen heeft (foto in Trouw van hedenochtend) die aan meeuwenvluchten doet denken, alhoewel, helaas, niet even stil.

Zo'n zwevende lichtheid en het veel lagere brandstofverbruik garandeert verre reikwijdte en maakt de noodzaak Schiphol aan te doen voor korte tussenhubs wel minder groot...
Hoe toeval-gevoelig is de mainportrol van Schiphol voor de randstadeconomie?

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

* 1/5 brandstofbesparing ervaar ik niet als echt revolutionair.
* Die toevalgevoeligheid ja, goede vraag,die zich al eerder voordeed (Dubai etc)

Voor Schipholbaas Cerfontaine telt alleen de korte termijn: Over 2 jaar is hij verdwenen
met eengoed pensioen en volgt een nieuwe diehard?
Overigens: Vandaag vernomen: Div LVNL functionarissen verdienen 2x het MP salaris....
Info daaromtrent volgt


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Die salarissen staan gewoon in het jaarverslag, 49 man/vrouw van de 1000(!) zit boven de 170.000. Die zullen niet in een huurhuis onder een aanvliegroute wonen.

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

De heer Kroese directeur LVNL E450.000 per jaar.....
Het moet niet gekker worden. In de Raad van Toezicht, of is het het Bestuur 3 VVDers ?Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

* Wie het kleine niet eert...

* Tja, de Alderstafel e.d. willen onder leiding van de sector wel eens de indruk wekken dat de economie hier helemaal van Luchtvaart afhankelijk is. Niet in laten meeslepen en zo nodig willen meepraten. Daar moeten we niet intrappen. Zo niet onze regiobestuurders, altans de goede onder hen: zie het programma Noordvleugel 2040:

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN DE NOORDVLEUGEL

De kracht van de Noordvleugel is de diversiteit van de economie (industrie & logistiek, zakelijke dienstverlening, creatieve sector, consumenten- & bedrijfsdiensten en toerisme & recreatie). Er dient niet te worden ‘gekozen’, als daar al op gestuurd kan worden, voor bepaalde sectoren, ondanks het feit dat de creatieve sector heel sterk ‘en vogue’ is. Creativiteit betekent niet alleen cultuur, maar ook de technische innovatie waarin bedrijven als Hoogovens en Corus sterk zijn. Innovatie is een belangrijke factor in de internationale concurrentie.

Het blijven inzetten op diversiteit is vanuit het oogpunt van risicoreductie van belang. Die inzet kan de kwetsbaarheid van de regionale economie verminderen, want als het in de ene sector tegenzit, kan het in de andere sector nog goed gaan. Het is verstandig wel selectief te zijn bij het versterken van sectoren. Daarnaast moet er oog zijn voor mogelijke synergie tussen al die verschillende economische activiteiten en de mogelijkheden voor nieuw ondernemerschap.
Omgevingskwaliteiten (groen en blauw) en woningmarkt/-milieus vergen bijzondere aandacht bij de versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio.

EN WIJ ? "MENSEN MOETEN ZICH AANPASSEN" ?

Er is meer waar we voor moeten oppassen. Maar nu op het niveau van onszelf, de gewone burger, om wiens geluk de wereld toch eigenlijk draait.
De op COLLECTIEVE normen gerichte wet- en regelgeving (% gehinderden) heeft, om met Auke van der Woud te spreken, "de grondslag gelegd voor een cultuur die de materiele werkelijkheid vooral in technisch wetenschappelijke termen gaat interpreteren". Contourenlandschappen van hinderrisico's met toegevoegde salderingen corrigeren "vergissingen die een voudig het gevolg zijn geweest van al te veel vetrouwen op onze zintuigen. Exacte getallen gaan de 'echte' werkelijkheid bepalen. Er zit voor de mensen niet anders op den zich aan te passen".
Dat is heel waar. Voor staatsinrichting. Maar moeten we hier, als PVRC, als het gaat om individuele mensen, niet eindelijk verstandig worden en ons gewoon inzetten voor maar één ding, dat de LVNL als modern bestuursorgaan de verantwoordelijkheid krijgt ook INDIVIDUELE overlast te bestuderen en te voorkomen. Dat te bereiken, daarop zouden we ons kunnen richten in plaats van te willen meebesturen aan Luchtvaarttafels omdat dat zo leuk praten is en puzzelen.


Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

Er staat een hoop waardevols hierboven, maar dan volgt toch weer de rancuneuze sneer:

"Omdat dat zo leuk praten is"...


Geplaatst door Olav uit NULL

Rancune geheel voor de rekening van de beholder

Geplaatst door Rob uit NULL

Jan en Olav! Houden jullie even op met z'n tweeen.. en gedrag je als volwassenen.Geplaatst door Rose uit Randstad

Met veel interesse volg ik al enige tijd deze site. Heel interessant, hoewel ik de argumenten niet altijd kan volgen. Wel begrijp ik precies wat de heer Bijvoet beweert. Cerfontaine is meester in het netwerken met 'een democratische legitimatie'. Zijn kleinkinderen zullen trots op hem zijn! Tragisch is dat de omwonenden tot nu toe genoegen moesten nemen met 'een wankele kruk' aan de Alderstafel, terwijl Schiphol en KLM de buit in principe al lang binnen hebben en zich in 'hun netwerk' nu buigen over de toekomst tot 2040! Rose

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

beste Rose, Inderdaad,de bewegingen van Cerfontaine en zijn vriendjes zijn niet altijd even fraai. Maar ik wil je er op wijzen, dat de onderhandelingen voor de Middenlange termijn pas in september van start gaan. Voor 31 Maart 2008 moet er definitieve duidelijkheid komen voor de termijn tot 2020 Er is in principe door de Bewoners (Plaforms) en Bewonersvertegenwoordigers (in Cros) nog niets weggegeven. Er moest worden voorkomen
dat schiphol in september op slot ging. Daartoe moest er voolopig worden opgehoogd. Ook die ophoging komt in september opnieuw aan bod.
Dat het niet makkelijk zal worden,realiseren
wij ons terdege. Het zou wel eens een hete herfst en een heet voorjaar kunnen gaan worden...
Bovendien zal dat krukje, dan ook dienen te zijn ingeruild voor een sterkere bewonersdelegatie aan de Alderstafel, en zullen regio gemeente bestuurders meer voor hun gehinderde bewoners moeten gaan opkomen.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Rob,

Wasnneer ik niet mis heb heb ben jij Rob vd Brink van het Platform Vliegoverlast in Velsen.

Jouw opmerking stel ik allerminst op prijs.
Mijn bijdragen in deze discussie berusten in het algemeen op zorgvuldig onderzoek en overleg, worden ondersteund met geldige argumenten en probeer ik helder te presenteren en toch met kunst en vliegwerk in te passen binnen de daartoe beschikbare ruimte.

Mijn doel is precies dat waartoe hier ruimte wordt geboden: aangeven waar ik vermoed dat de oorzaak ligt van de bestaande conflicten tussen overheid en burgers. Die los je mijns inziens niet op door burgers als een pseudo overheid te laten optreden, maar door vastgeroeste kaders te doorbreken. Zie ook Bijsterveld en Bröer. Die vastgeroeste kaders moet je wel duidelijk maken. Een daarvan heb ik aangegeven: het uit het oog verliezen van het wezenlijke onderscheid tussen regelgeving voor de collectiviteit (politiek) en realiseren van verantwoordelijkheid voor het individu (subaltern). Daar maakt ook de overheid zich schuldig aan en het is een van de oorzaken van de vele maatschappelijke crises die wij heden ten dage meemaken.

Ik heb mij verder onthouden van persoonlijk getinte beschuldigingen of andere niet terzake doende elementen.
De gewraakte opmerking had betrekking op wat 'wij', waaronder ik, vooral niet moeten doen en wat maar al te veel gebeurt: ons laten verleiden tot oordelen over zaken die buiten onze competentie vallen.
Ik ben het volstrekt oneens met de koers die het PVRC-bestuur (waar Griese niet toe behoort) en met die van het nu vlieghinder genoemde platformoverleg (dat identiek lijkt met het PVRC bestuur). Het is mijn recht als omwonende dit te laten weten, mits goed beargumenteerd. Ik heb duidelijk laten weten waarom ik deelname aan de tafels in CROS gevaarlijk vind en daarin sta ik niet alleen. De lezer heeft recht op volwassen en inhoudelijke argumenten als weerwoord.

Tenslotte is het mijn hoop dat mijn bijdagen op deze plaats, die ook buiten de omwonenden worden gelezen, kunnen bijdragen aan bewustwording.

Olav

Geplaatst door Aad uit A'dam

+Nog+steeds++geloven+mensen+in+sprookjes.+Alleen+zijn+die+vliegtuigen+zo+lawaaig.+En+die+sprookjes+zijn+niet+leuk.+

Geplaatst door Rose uit Randstad

Begrijpelijk, maar jammer dat de meningen bij de omwonenden zo uiteen liggen. De sector zal dit met veel voldoening constateren.

Hoewel ik de argumenten van de heer Bijvoet niet helemaal kan volgen (daarvoor ken ik de achtergronden onvoldoende), deel ik als bewoner van het ‘buitengebied’ zijn kritiek op het Aldersoverleg. In de ‘openbare encyclopedie’ Wikipedia lees ik bijvoorbeeld dat Johannes Gerardus Maria (Hans) Alders in zijn tijd als politicus in Den Haag een vertrouweling was van Wim Kok. En is Kok niet al sinds medio 2003 commissaris van de KLM, de inmiddels Franse luchtvaartmaatschappij (!) waarvoor al die groei in Amsterdam nodig is.

De Alderstafel is een optimaal voorbeeld van hoe Cerfontaine zijn spel van ‘netwerken met democratische legitimatie’ graag speelt. Misschien kan de heer Griese zijn invloed binnen de PvdA nog eens verder gebruiken om de jonge garde in de Tweede Kamer meer druk te laten uitoefenen op de vele PvdA-coryfeeën in dit netwerk. Het recente vertrek van Schiphol-commissaris Trude Maas uit de Eerste Kamer (samen overigens met directeur Corporate Affairs Schiphol Paul Luijten van de VVD) is een mooi begin. Maar de angel is er nog niet uit. In ieder geval worden ‘we’ keer op keer behoorlijk gepiepeld. Dat begon trouwens al met de motie-Baarda over de ‘gelijkwaardigheid’. Zelfs die is, naar mijn beste weten, tot stand gekomen met de hulp van de juristen van Schiphol (met dank aan Google).
Rose