Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bijna-botsing Uitgeest

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1398 
|
 NHD 
Bijna-botsing Uitgeest Download het gehele artikel 'Bijna-botsing Uitgeest'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Ach ja. Een reactie is misschien een beetje zinloos maar vooruit. Roepen dat de "naar omlaag gestuurde" gegevens niet deugen is bijzonder als diezelfde gegevens door Bas worden gebruikt om "inzicht" te geven en ook dienen als basis voor rapportages over hinder. Misschien moet LVNL dan eens open kaart spelen en haar eigen gegevens rechtstreeks op internet zetten? Het salaris van een verkeersleider kan een reden zijn te praten over verwende kinderen. Het enig doel van LVNL is maximaal gebruik van banen en luchtruim, het beperken van geluidhinder als dat beperking van de capaciteit oplevert komt in hun hoofd niet op. Wie daar schuldig aan is is hier minder relevant al wil ik er wel op wijzen dat op deze website veelvuldig wordt gewezen naar de locale en landelijke politiek als hoofdschuldige. En dat mensen van groeperingen tegen geluidhinder zichzelf graag horen praten, ach ja, dat klopt maar het is zo jammer dat dat niet lukt en dat ze dus niet worden gehoord vanwege die takkenherrie! (en nog wat onduidelijke belangen)

Geplaatst door gerard uit NULL

Je zou kunnen zeggen, wat een onwaarheden worden hier verkondigd en welk een vooringenomenheid wordt hier tentoongespreid vanuit een ivoren toren, maar ik zeg het maar niet.

Geplaatst door Schipholland uit A'dam

Als je de selectiecriteria leest voor luchtverkeersleider, dan moeten het inderdaad wel stuk voor stuk topgenieen zijn met jarenlange ervaring: "vwo, voldoende voor wiskunde, niet kleurenblind, minimaal 17, maximaal 26 jaar".
Zie http://www.luchtverkeersleider.nl/binaries/content/assets/Selectiecriteria/selectiecriteria-luchtverkeersleider-maart-2012.pdf
Afijn, de toon die meneer Croon in dit artikel bezigt, bevestigt mijn beeld van LVNL als arrogante club.

Verder inderdaad frappant om te lezen dat LVNL nu zelf bevestigt dat de gegevens en plots van vliegbewegingen die vrij op internet zijn te verkrijgen (oa BAS Vliegverkeer Inzicht), zeer onnauwkeurig zijn.
Dat ervaar ik zelf dagelijks, maar als je dat meldt bij BAS of de Inspectie, dan reageren ze alsof je 'ze ziet vliegen'.

Maar goed, volgens LVNL kunt u allen met gerust hart gaan slapen, er is voorhands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.

Geplaatst door gerard uit NULL

Inzicht.bezoekbas.nl maakt als enige gebruik van de echte radargegevens en is daarom in de basis wel degelijk nauwkeurig voor alle vliegsporen. Enig minpunt is dat men slechts per 10 seconden de positie doorgeeft, daartussen wordt geïnterpoleerd. Zo wordt de zeer fraaie vloeiende presentatie verkregen
Hobbymatig verkregen vliegsporen hebben vaak wel degelijk GPS-nauwkeurigheid, maar ze kunnen ook sterk afwijken, tot zelfs vele kilometers.
De nauwkeurigheidsklasse van de positiebepaling wordt steeds tezamen met de positiegegevens verzonden en is dus altijd bekend.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Is de heer Von der Meer zo'n veelvlieger?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Indien er geen mensen zoals Von der Meer en anderen waren, heer P.Croon, dan zou heel Noord-Holland een vliegveld zijn. Er is bijna geen sector die zo nadrukkelijk aanwezig is in de maatschappij en zoveel overlast genereerd, als de luchtvaart.
Veel gemak, maar ook zeer zeker veel ongemak.
De geluidhinder dat een vliegtuig genereerd is dan zeker maar te baggataliseren?
Daar gaat de heer P. Croon gemakshalve maar niet op in. Tevens vergeet de heer P. Croon ook de situaties waar het wel fout gegaan is: de Bijlmer en het Turkse toestel richting Kolderbaan. We zitten dus niet te wachten op nog een crash, ook al was die dan 'bijna', waar dan ook in Nederland. Schiphol is al geruime tijd veel te agressief aanwezig en al te geruime tijd te expansionistich voor deze omgeving die al decennia lang dicht bevolkt is. Bovendien hoef je geen expert in de luchtvaartsector te zijn om er hinder van te onder vinden. En nee, ook ik vlieg niet, maar ervaar wel dagelijks enorm veel hinder van de agressieve sector die ongevraagd over mijn huis vliegt.

Geplaatst door von der Meer uit NULL

Of de heer von der Meer veel/weinig vliegt is weinig relevant. Iets suggereren maar dan toch niet willen zeggen is weinig kordaat. Dat de LVNL een kritische opstelling van buiten de club lastig vindt is op zich niet onbegrijpelijk. Nu nog proberen daar volwassen en met een open mind mee om te gaan. Waarom neemt de Onderzoeksraad naar Veiligheid deze bijna-crash eigenlijk in onderzoek? Zou toch niet nodig zijn als daar geen aanleiding toe bestaat, of...?

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Het College en de volledige Raad van Uitgeest gedragen zich helaas wel op de manier die de LVLN graag ziet.

Je moet waarschijnlijk zijn afgestudeerd in de psychologie om te begrijpen hoe het mogelijk is dat na alle ophef over de bijna crash en veiligheidssituatie bij Uitgeest er in de raadsvergadering van 10 december met geen woord over Schiphol of luchtvaart is gesproken. Het is duidelijk taboe.

Wel werd een voorstel aangenomen om in het buitengebied een nieuwe wijk te gaan bouwen. Dat bouwen is met de nieuwe contouren i.v.m. VVA niet toegestaan, maar in de bijbehorende MER staan de oude contouren keurig onder "overige" en dus losgekoppeld van het onderdeel "woon- en leefomgeving" vermeld. Maar ja, dat taboe...............

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Merkwaardige schrijverij van deze heer CROON. Wat heeft de heer von der Meer met dit alles te maken ? Hijreageerde gelukkig zelf al adequaat.
Endan de journalistiek ook nogde zwarte Piet willen toeschuiven? Ga u schamen heer Croon. we krijgenhier dagelijks (st. SWAB Aveen-Buitenveldert emails binnen van verontwaardigde bewoners die de Zotste antwoorden ontvangenvan BAS/LVNL. die zullen we eens naar de media toezenden. Meteo gegervens: Klein blauw kringetje om den Helder : Buien. met nauwelijks wind. Daarom wordt er via de B.baan gevlogen. 4 onzer burgers wachten al 4 maanden op een toegezegd gesprek met LVNL .. en Alders stelde : Te veel vliegen op B.baan had te maken met Wind in 2011 , nu ook in 2012 . We trokken dit na via KNMI Windrozen. Resultaat: Onwaar, nauwelije verschil met 2010. En LVNL onafhankelijk opererend van de overige sector ?? Kom kom, heer Croon, dat gelooft u toch zelf niet.. Cerfontaine nu Raad v Toezicht LVNL ,Eerder altijd 3x VVDers Straatje schoon vegen heet zoiets hr Croon {En nog vele voorbeelden bij ons ter inzage ! Groet J.H. (Jan) Griese

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Even terugkijkende in 'mijn archief' kwam ik dit stuk tegen dat ik u niet wil onthouden:


Merkwaardige capriolen boven Schiphol'Van onze verslaggevers Jan Meeus John Schoorl - 22/01/04, 02:29

Na zeven incidenten met vliegtuigen heeft Schiphol maatregelen genomen. Maar dat leidt tot meer overlast. Voor de bewoners komt het nooit meer goed......

Nu, als burgemeester van Uitgeest, en dagelijks geconfronteerd met de klachten van zijn bewoners over gebulder, kan hij zich de haren wel uit de kop trekken. Dat alom gepredikte economisch belang lijkt moeilijk te combineren met de rust, en vooral met de veiligheid van de bewoners, stelt hij verontwaardigd vast..

Toen hij dinsdag hoorde van de zeven 'voorvallen' die zich de afgelopen maanden in het luchtruim hebben afgespeeld, werd wederom het bewijs geleverd dat de veiligheid van zijn bewoners kennelijk iets is waar hij zich als enige voor inzet. Want als het aan de luchtvaartsector ligt, loopt het volgens Kroon slecht af met de inwoners van Uitgeest..

Zeven keer naderden in de periode vanaf november tot begin 2004 vertrekkende vliegtuigen elkaar te dichtbij, zo heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laten weten aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen. Tegelijkertijd startende toestellen vanaf de Zwanenburgbaan en Polderbaan leidden tot 'veiligheidsrisico's'. Zonder overleg werden in november en december de vliegroutes aangepast, waardoor vervolgens de toegestane hoeveelheid vliegtuiglawaai werd overschreden..

Kroon, net als elke burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gemeente, is zich doodgeschrokken van deze mededeling - vooral omdat onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Wat er zich boven zijn gemeente heeft afgespeeld, weet hij niet en nadere informatie hierover blijft uit. .

Bewoners hadden hem wel al eerder benaderd over 'merkwaardige capriolen' in de lucht. Vliegtuigen zouden elkaar maar net aan hebben kunnen ontwijken. Maar Kroon is hierover zelf op geen enkele 'fatsoenlijke' manier gewaarschuwd. Evenmin als de andere al even verontwaardigde burgemeesters in de regio. De gemeentebestuurders hebben over de zeven incidenten opheldering gevraagd aan de LVNL. Kroon is ontstemd en vooral ongerust en zegt 'met een groot machteloos gevoel' rond te lopen..

In een boze brief aan staatssecretaris Schultz van Haegen stelt hij voor om nooit meer dan twee vliegtuigen tegelijkertijd te laten starten vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. 'Dit geringe capaciteitsoffer zou toch voor de veiligheid van mijn inwoners gebracht mogen worden', aldus Kroon in de brief..

Na de heisa rond de rekenfout vreest hij dat opnieuw het belang van de luchtvaartsector zal prevaleren. 'De regels zullen wel weer worden aangepast. Mijns inziens kan dit niet langer zo. Ik vind dat er geen enkele concessie meer gedaan kan worden. Het moet nu echt stoppen. Schiphol moet leven met zijn beperkingen . Zeven incidenten in zo'n korte tijd is niet niks. Ik zou het erg vinden als we dit zo maar laten passeren.' .
.

Nooit meer gelijktijdig starten vanaf de Kolderbaan en de Zwanenburgbaan......wel landen.

Wat is er verbetert sinds 2004 voor de inwoners van Uitgeest?
In ieder geval niet de woonkwaliteit, want dat is nog meer verziekt door de luchtvaartsector. En de veiligheid?
Dat is recentelijk nog in opspraak gekomen.
Trek uw conclusie........

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Helemaal niets verbeterd V.O.S. Dat parallele starten en Landen is al sinds 2004 een groot probleem stelde ook de rekenkamer vast ! Mijn veronderstelling is echter dat ze er nu wat mee spelen, maar liever eerst de andere secundaire banen vol plempen, daar aan laten wennen, en daarna pas vol zullen gaan via de P start en landingen.