Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersplatforms maken bezwaar tegen adviesrol Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 923 
|
 Gezamenlijke Bewonersplatforms 
Bewonersplatforms maken bezwaar tegen adviesrol  Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

Regio Schiphol - De platforms tegen de geluidhinder van Schiphol zijn van mening dat het Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) geen rol mag spelen bij de beoordeling van verbetervoorstellen voor het Schipholbeleid. Zij achten het BRS niet onbevooroordeeld. Ook bij het voorgestelde bewonerspanel worden grote vraagtekens gezet. Het beleid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat lijkt erop gericht de partijen die voor groei van Schiphol zijn een prominente plek te geven bij de beoordeling en de omwonenden uit te sluiten.

De procesgang rond de evaluatie van de Wet luchtvaart wordt beheerst door het gegroeide wantrouwen tussen de partijen. Bij de totstandkoming van de Wet Luchtvaart in 2002 is afgesproken dat er binnen drie jaar na inwerkingtreding bekeken moest worden of de wet op de beoogde manier heeft gewerkt. De bewoners rond Schiphol zijn van mening dat daarvan geen sprake is. Hun kritiek wordt echter nauwelijks serieus genomen. Het lijkt erop dat er nog maar één doelstelling over is en dat is groei van Schiphol. Alles wordt daar ondergeschikt aan gemaakt.
De door de regering ingestelde onafhankelijke Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid is van mening dat het van het grootste belang is dat het gegroeide wantrouwen wordt weggenomen. Ondanks hun inspanningen tot dusver, om met behulp van goed doordachte adviezen de overheid zover te krijgen dat de spanning vermindert, lijkt het erop dat de overheid juist de spanning verder aan het opvoeren is. Ieder nieuw initiatief van de overheid op dit moment gaat in tegen datgene wat door omwonenden, maar ook onafhankelijke buitenstaanders, als redelijk wordt ervaren.
Voorbeelden hiervan zijn de voorgenomen instelling van een burgerpanel en de rol die het BRS opeens wordt toebedeeld.
Over de samenstelling van het burgerpanel zijn door de platforms kritische vragen gesteld aan de Staatssecretaris. De platforms zijn van mening dat zij bij uitstek geschikt zijn om de bemanning van zo’n burgerpanel te leveren. De overheid stelt daartegenover dat een indiener van een verbetervoorstel om die reden niet als adviseur op kan treden. Een argument dat kennelijk niet geldt voor anderen als CROS en BRS. In haar laatste advies stelt de Procescommissie dan ook onomwonden dat de kans groot is dat instelling van een burgerpanel op de voorgenomen manier zal bijdragen aan het geconstateerde wantrouwen.
Dat de BRS, ondanks dat zij aantoonbaar een onversneden belangenbehartiger is van Schiphol, wel om advies wordt gevraagd, is bij de Platforms in het verkeerde keelgat geschoten. De Staatssecretaris is in een brief dan ook gevraagd af te zien van inschakeling van BRS in het adviestraject.


Klik ==> hier voor de brief.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Limmen

Met stijgende onzetting heb ik het verbetervoorstel van de BRS gelezen. Dit belooft niet veel goeds. Dit verhaal is geheel in lijn met de persoon van de voorzitter van het BRS en gedeputeerde van Noord-Holland, de heer A.M.C.A. Hooijmaijers.
2 maanden geleden werd er in Bakkum door de PVDA een congres georganiseerd over de overlast van Schiphol. De gedeputeerde was ook aanwezig en hield een speech. De man buitelde de ene uitspraak over de andere. Hij stikte nog net niet in z'n woordenstroom, en ging er bovendien prat op dat sommigen wat moeite hadden met z'n manier van presenteren. Er ging dan ook een zucht van verlichting door de zaal toen deze man afgeserveerd werd door de dagvoorzitter i.v.m. de beschikbare tijd. Een van zijn uitspraken was "In gelul kun je niet wonen" ( Dit was een roemruchte uitspraak van de bekende wethouder Jan Schaefer uit Amsterdam in de jaren 70 inzake de woningnood van destijds) De gedeputeerde bedoelde hiermee te zeggen dat de politiek nu eindelijk duidelijke standpunten moet innemen t.a.v. het Schiphol-dossier en er vervolgens ook naar moet handelen.
Welnu, dat gebeurt dan ook in het voorstel van de BRS: Schiphol moet maximaal groeien. En als de grenzen bereikt zijn binnen de huidige stelsels dan worden deze op verzoek weer opgerekt. Lelystad moet ook maximaal capaciteit krijgen om de geweerde low-cost carriers en overigen van Schiphol op te vangen. Tegelijkertijd moet het gezeur van de bevolking afgekocht worden met isolatie programma's, steunfondsen, ruimhartige verhuisregelingen en een informatie systeem voor geluidsoverlast. Uiteraard allemaal bekostigd voor een flink deel publiek geld. (Alsof je 1.4 miljoen klachten in 3 jaar tijd kunt afkopen. Maar dat terzijde)

In gelul kun je niet wonen was bedoeld om mensen aan goede huisvesting te helpen in een omgeving waar mensen zichzelf konden zijn.

Het gelul waar de gedeputeerde zich van bedient biedt geen enkele hulp aan de bevolking in de strijd om te wonen in een omgeving waar ze nog zichzelf kunnen zijn. De overheid laat op deze wijze z'n beschermende taak voor de bevolking volledig varen.
Met de door de BRS voorgestelde maatregelen wordt de door Schiphol zo gewenste groei beloont, door de bevolking met zelf opgebracht publiek geld te beschermen tegen de overlast.
Het moet niet gekker worden meneer de gedeputeerde!
P.S. Ik hoop dat hij mijn manier van presenteren niet vervelend vindt.