Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersavond geluidsoverlast Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1313 
|
 WebRegio Oegstgeest 
Bewonersavond geluidsoverlast Schiphol

OEGSTGEEST - Het beeld van laagoverkomende vliegtuigen boven Oegstgeest is een ieder bekend. Niet iedereen ervaart overigens het bijbehorende geraas als hinderlijk. Oegstgeestenaar Edwin van Rooyen wel. Meer dan honderdvijftig handtekening haalde hij samen met zijn buurtbewoners op. Genoeg om het onderwerp ‘vliegtuiglawaai boven Oegstgeest’ te kunnen agenderen in de gemeenteraad. Donderdag 29 januari besprak de gemeenteraad de strategie van het College in reactie op het burgerinitiatief van Van Rooyen.


Voor het eerst sinds de invoering van het burgerinitiatief buigt de gemeenteraad zich over een onderwerp geagendeerd door inwoners van Oegstgeest zelf. Om die reden hebben alle politieke partijen en ook het College dan ook lof voor het burgerinitiatief. Over het door Edwin van Rooyen en zijn mede ondertekenaars gevraagde - de lokale politiek meer druk uit laten oefenen op de hogere overheden, Schiphol en vooral ook richting de Tweede Kamer - is het College en ook de meeste politieke partijen een stuk minder enthousiast.

Met uitzondering van PrO zien de politieke partijen geen reden om de strategie van de gemeente - deelname aan de reguliere overleggen zoals de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en beïnvloeden van de zogenaamde Alderstafel - te heroverwegen: de gemeente doet immers al haar stinkende best zo betoogt wethouder De Kok (CDA). Smallenbroek (CDA) verwoordt misschien wel het best de behoudende opstelling van de raad: ‘we moeten misschien beter in de richting van de inwoners van Oegstgeest communiceren dat we wel degelijk knokken.’

Het is daarom dat de partijen het idee van een bewonersavond wel zien zitten. Tijdens de bewonersavond zal de groei van luchthaven Schiphol en de daaraan verbonden milieuproblematiek (geluid, fijnstof) nader worden belicht. De bewonersavond wordt in maart georganiseerd. Hét punt van Van Rooyen ‘politiek spreek je duidelijk uit en onderneem actie’ lijkt hiermee richting een zijspoor te worden gemanoeuvreerd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Als het blijft bij:

"deelname aan de reguliere overleggen zoals de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)"

zal er niets veranderen!!


Er dient grotesk op het Aldersadvies worden ingegaan door de gemeente.
De gemeente moet duidelijk maken aan de 2e kamer dat dit advies niet acceptabel is...
omdat de overlast nu al te groot is.

zolang dat niet gebeurd is de actie van van Rooyen voor niets!!

Geplaatst door Edwin van Rooyen uit Oegstgeest

Wij zijn het burgerinitiatief begonnen, omdat we ons ernstig zorgen maken over wat ons te wachten staat als het aantal Schipholvluchten uitbreidt van 430.000 naar 510.000 en een tweede Kaagbaan wordt aangelegd. Zelfs de verantwoordelijk wethouder in Oegstgeest is bang voor een drastische toename van het vliegverkeer boven de gemeente. Natuurlijk heeft de een meer hinder van het vliegtuiggeluid dan de ander, bijvoorbeeld omdat die ander zijn werkdagen in een andere gemeente doorbrengt of omdat de route van de vliegtuigen gunstig is. Ook is het zo dat in de winter aanmerkelijk minder vliegtuigen over komen dan in de zomer en dat Schiphol voor het eerst een daling in het aantal uitgevoerde vluchten meemaakt sinds 1947. Wat wij niet willen, is dat de overlast die veel mensen gedurende bepaalde perioden wel degelijk ervaren, groter wordt. Wij willen dat onze lokale politici zich inzetten voor de belangen van hun burgers en daarbij alle politieke mogelijkheden benutten. Regionale overlegorganen kunnen helpen om de last tussen gemeenten te spreiden, maar zijn niet de beste plek om de aanleg van een tweede Kaagbaan te voorkomen en de machtsbalans tussen Schiphol en gewone mensen in evenwicht te brengen. Wij zouden graag zien dat ook in andere gemeenten bewustwording optreedt en politici (burgemeester en wethouders) de belangen van hun burgers actief gaan behartigen. Zolang Schiphol en 'Den Haag' geen tegendruk ondervinden, zal het totale aantal vluchten blijven groeien. En dat terwijl er grenzen zijn aan wat mensen in de Randstad kunnen of willen verstouwen. Laat Schiphol investeren in duurzaamheid, en daarin zijn groei zoeken.
Edwin van Rooyen, initiatiefnemer