Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners tegen al weer Nieuwe Uitbreiding Schiphol

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 2068 
|
 Persbericht Bewonersorganisaties 
Bewoners  tegen al weer Nieuwe Uitbreiding Schiphol

                                  PERSBERICHT
Gezamenlijk persbericht van

Platform Leefmilieu Regio Schiphol,
Platform Vliegoverlast Amsterdam,
Platform Vlieghinder Regio Castricum.

Amstelveen, Amsterdam, Castricum,  10 maart 2004

BESLOTEN OVERLEG OVER 6e EN 7e BAAN VOOR SCHIPHOL.
VEEL MEER OVERLAST DREIGT.
BEWONERSORGANISATIES ACHTEN DIT ONAANVAARDBAAR.

De aap komt nu geheel uit de mouw: Besloten overleg over een 6e en 7e baan voor Schiphol.
De gatenkaas van de 35 handhavingspunten (vroeger ca 300!)in het nieuwe normenstelsel, zou bij de aanleg van een parallele Kaagbaan, ruimte geven aan verdubbeling van het aantal vliegbewegingen naar 800.000. Opnieuw worden dan grote gebieden in de hele regio worden vogelvrij en zullen gigantische toename van ernstige geluidsoverlast te verduren krijgen. Veel van deze gebieden zijn in de nieuwe wet onbeschermd. Vrijwaringszônes dreigen geheel te verdwijnen, of worden fors opgerekt . Haarlemmermeer zou in het gebied tussen Hoofdorp en Nieuw-Vennep 1900 woningen wil situeren meldde de Volkskrant al eerder. Bij aanleg van een parallele Kaagbaan komen deze woningen in belast gebied te te liggen en grote delen van Bennebroek, Hillegom, Lisse, Zwanenburg, Heemstede, Amstelveen, A.damsterdam en Duivendrecht, krijgen veel meer herrie te verduren.

Het wordt steeds duidelijker dat het oprekken van de normen in de nieuwe luchtvaartwet van 2002 dit alles gewoon mogelijk heeft gemaakt. De beloofde evaluatie van het nieuwe stelsel in 2005 die de Eerste Kamer gelukkig nog afdwong, lijkt zo uit te draaien op een farce. Terwijl de commotie en de discussie over het gedraai en gemanipuleer (van NLR rapport CR-2001-373), de rekenfout, de 7 incidenten bij het parallele uitvliegen en de daarbij niet onderzochte alternatieven nog in volle omvang woedt, vindt er al weer besloten overleg plaats over nog meer banen voor Schiphol. De 3 bewonersorganisaties vinden dit onfatsoenlijk en ervaren het als minachting van de bewoners in de betroffen regio`s. Het aantal klachten naar CROS verdubbelde vorig jaar! Bewoners in Velsen en Castricum worden getracteerd op grote overlast, terwijl niemand van te voren werd geinformeerd.
Evenzo vinden zij, dat eerst de evaluatie in 2005 dient plaats te vinden, dat er eerst een groot aantal extra handhavingspunten in de hele regio, inclusief in een zeer ruim gebied in de wijde omgeving van Schiphol, dient bij te komen, alvorens ook maar te reppen over nog meer capaciteit. Ook de Eerste Kamer en de Raad van State delen die mening. Het parlement beloofde een gelijkwaardige overgang van de normen in de oude PKB naar het nieuwe stelsel, evenals bescherming van de buitengebieden conform die in de oude PKB.

De 3 bewonersorganisaties wijzen in principe elke verdere uitbreiding van Schiphol af, zolang er grote groepen bewoners lijden onder ernstige geluidsoverlast, dag en nacht en de onveiligheid voor de bewoners steeds maar blijft toenemen.

Nadere inlichtingen:

PLRS:  Drs J.H. (Jan) Griese tel: 0297-582336
PVA:  Dr K. (Kees) Weijer tel 020-6798672
PVRC:  Prof. dr Olav Bijvoet   tel: 0251-658681

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Fred uit Castricum

Beste Olav
Prima een persbericht uit een gezamelijke "koker" van een aantal pressiegroepen, echter ..... moeten we niet nog meer de politiek op alle nivo's aanspreken al dan niet met publieke akties.
Groeten
Fred