Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bewoners stemmen in met extra vluchten voor Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 767 
|
 Trouw 
Bewoners stemmen in met extra vluchten voor Schiphol

Bewonersgroepen rond de luchthaven Schiphol hebben ingestemd met uitbreiding van het aantal vluchten.
Schiphol mag nu tot en met 2010 jaarlijks ruim 55.000 extra vluchten uitvoeren.
Dat bevestigt een woordvoerder van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.
De bewoners hopen met dit plafond verdere groei van Schiphol te beteugelen.
Schiphol loopt al dit jaar tegen de wettelijk vastgestelde geluidsgrenzen aan. Dit zou betekenen dat er vluchten moeten worden geschrapt.
Om dat te voorkomen werd enkele maanden geleden een overleg onder leiding van Hans Alders, de Groningse commissaris van de koningin, gestart.
De luchtvaartsector, bewoners en bestuurders kwamen maandagavond tot een akkoord.
Momenteel mag de luchthaven maximaal 430.000 toestellen verwerken.
Alders zegt in een reactie dat het convenant alleen ingaat op het beleid voor de korte termijn.
Over het langetermijnbeleid wordt later dit jaar verder gepraat.
Alders buigt zich vandaag nog over ‘de laatste puntjes’ in de tekst. Morgen overhandigt hij het rapport aan minister van verkeer Eurlings.
Schiphol liet recentelijk doorschemeren vast te houden aan een extra baan, de parallelle Kaagbaan. Ook wil de luchthaven onderzoeken of de zelden gebruikte Oostbaan opgekalefaterd kan worden. De luchthaven gaat ook bouwen aan een nieuwe passagiersterminal en parkeerplaatsen voor vliegtuigen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Wat mij betreft hadden de gezamenlijke Platforms geen betere manier kunnen verzinnen of voor eens en altijd aan de kant geschoven te worden. Als zelfs de bewoners accoord gaan met uitbreiding kan het allemaal toch niet zo erg zijn. Verwachten ze nu echt een volgende keer door Schiphol serieus genomen te worden?
Duyvendak vergeleek vorige week in het A.O. Cerfontaine met een verwend kind die net zolang dreint tot het z'n zin krijgt. De gezamenlijke Platforms hebben hier braaf de rol van toegevende ouder vervult.
Ik blijf me er ook gruwelijk over opwinden dat maar steeds weer de indruk gewekt wordt dat de Platforms namens alle omwonenden spreken. Ik weet niet hoe het in andere plaatsen gegaan is, maar ik weet wel dat er in Amstelveen op geen enkele wijze overleg met de achterban is geweest.
Misschien ben ik te achterdochtig, maar zou het niet zo kunnen zijn dat Schiphol het expres zo geregeld heeft dat ze dreigden op slot te gaan, om zo de politiek te dwingen accoord te gaan met uitbreiding. Want dat kan toch niet. Waarom zou dit niet kunnen? Hadden ze hun zaakjes beter moeten regelen. En de Platforms maar braaf meewerken.
Ik denk dat een felicitatie voor Schiphol hier op z'n plaats is.
Ik weet wel dat ik alle hoop en moed verloren heb.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Ik heb net met B.A.S. gebeld, om aan te geven dat ik het absoluut niet eens bent met de uitbreiding van het aantal vluchten. Allereerst werd ik bijzonder vriendelijk te woord gestaan. Vervolgens werd mij (ongevraagd) meegedeeld dat ik zeker niet de eerste was die met deze boodschap belde. Vanaf vanmorgen 9.00 uur tot 12.00 uur hebben al rond de 15 mensen gebeld met hetzelfde verhaal. Morgen, na het persbericht van de Alderstafel, verwachten ze nog veel meer telefoontjes. Misschien een manier om ons massaal te laten horen? Niet geschoten is altijd mis.

Geplaatst door Rik uit Haarlem

Fijn, die bewonersgroepen! Die komen tenminste nog eens voor je belangen op...

Geplaatst door gerard uit NULL

Het manifest van de bewonersplatforms (zie elders op deze site) staat: "Groei van Schiphol is alleen mogelijk binnen de huidige wettelijke milieuruimte aangevuld met de beloofde wettelijke uitbreiding daarvan naar het buitengebied."

Prima, zou je zeggen. Maar wat doén ze? Ze stellen nota bene zelf voor de milieuruimte uit te breiden om zo de groei van Schiphol mogelijk te maken. Zie : deze brief van de PlatformsIk begrijp het niet.

Mag ik de (voorzitter van) de Platforms uitnodigen om op deze website aan te geven waarom ze hun eigen manifest plots breken?

Het vetrouwen wankelt, ik ben misschien een eenvoudige ziel, maar ik begrijp hier echt geen snars van.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

De voorzitter zal zelf zeker met een reactie komen, maar ik kan nu al zeggen dat dezelfde brief nu nog eens vanmiddag uit gaat!

Geplaatst door Ton uit NULL

Al zeker sinds 1990 is Schiphol op deze lokatie te groot en geeft al sindsdien aan héél veel omwonenden buitengewoon véél hinder van allerlei aard.
Inderdaad, daarvan voert de schrikbarende geluidsoverlast de boventoon.
Kortom, gróei van Schiphol behoort hélemaal niet in beeld te zijn. Verlies van welzijn en welbevinden in deze regio is met geen enkele groeiende ekonomie te betalen.
En daar wordt dus al járen fatsoenlijk op geattendeerd en over aan de bel getrokken.
En toen kwam de polderbaan. En kwamen ineens veel meer mensen in de gordijnen en ze organiseerden zich in platforms en roffelden verbaal en schriftelijk op de trom.
Ik hoopte dat het tij was gekeerd.
En toch gaat nu Schiphol groeien, terwijl de overlast ervan op een eenvoudige manier met minder slots was en is op te lossen.
Krimp op korte termijn van het aantal vliegbewegingen geeft vermindering van hinder en vergroting van welbevinden.
Dát is het doel, óók al wordt dat wellicht door anderen niet realistisch genoemd.
In andere situaties wordt het tevéél weggehaald. Bij Schiphol komt er steeds een beetje bij.
We zijn er "zo zachtjes aan" wél aan toe om wat wég te halen.
En als dat niet lukt bij de aanbieder van het vliegen, dan is het wellicht verstandig de aandacht te richten op de gebrúiker.
En dié middels een goed opgezette (anti-reklame)campagne te wijzen op het onhoudbare van deze Schipholsituatie.
NU en in toekomst.
Die antireklame kost geld en vereist een goede organisatie.
Een goede taak voor de gezamenlijke platforms.
De 1e € 1000,- ligt nog steeds klaar.
Doe maar een beroep op nog 1000 andere gehinderden of meer. Dat geeft wat armslag.
Ik zal niet zeggen dat het dán lukt de hinder en overlast daadwerkelijk te verminderen, maar wél is het een weg die nog niet is bewandeld.

Geplaatst door gewone bewoner uit zaanstad

Bedoelt gerard dat in de brief "Gemeenschappelijk standpunt van bewonersvertegenwoordigers Schiphol"(cros bewonersvertegenw. en platforms) juist staat bij punt 1 :"1.De groei van Schiphol moet blijven binnen de wettelijk vastgelegde grenswaarden van de handhavingpunten". En dat nu in de brief van de platforms(de link bij gerards text) staat dat er 0,7 dB(ruim 17% meer vluchten) over deze grenzen heen mag worden gegaan in 4 punten? Ja, dat zou ik ook wel eens uitgelegd willen zien...of ik begrijp het ook niet goed...Er zijn namelijk zoveel brieven en stanpunten in omloop...

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


Geplaatst door Ton uit NULL

Inderdaad een moeras van details en onnavolgbare discussies waarmee we ons bezig houden.
Houdt het simpel.
Minder hinder is anno 2007 gewoon minder vliegen. Hier en nu.
Dát is het doel.
Dáár moet je middelen voor zoeken en bereid zijn die dan ook uit te voeren.
Om details en discussies over die details wordt doorgaans hartelijk gelachen.

Geplaatst door E.. von der Meer vz VGP uit NULL

Gerard en anderen,
Als gezamenlijke platforms proberen wij met redelijke en fatsoenlijke mogelijkheden uit een probleem te komen met name als zij weten dat de Overheid de problemen “so wie so” gaat oplossen. Dan liever een oplossing met randvoorwaarden.
In het betreffende geval is er een probleem met geluidsruimte van de Buitenveldertbaan voor de rest van dit jaar.
Wij willen hierin meedenken onder 4 voorwaarden. Het normenstelsel wordt nu eindelijk waterdicht gemaakt. Er wordt een duidelijke grens gesteld aan het aantal ernstig gehinderden en zwaarbelaste aantal woningen en de overschrijding van normen wordt allen toegestaan als het echt niet meer kan en de totale hinder niets toeneemt. Deze oplossing is tijdsgebonden en geldt voor maximaal twee jaar. M.b.t. de ernstige hinder is als randvoorwaarde gesteld dat het aantal niet groter wordt dan in 2005. De Buitenveldert en Aalsmeerbaan worden slechts gebruikt wanneer slecht zicht of harde westerwind daartoe dwingen. Dit jaar zijn de twee banen veel meer gebruikt, waardoor een overschrijding dit jaar bijna niet meer te voorkomen is. Voor volgend jaar zal bij strikte naleving van de regels deze verruiming vermoedelijk niet meer gebruikt hoeven te worden. Het is aan Schiphol om aan te tonen dat zij te goeder trouw zijn met het nakomen van afspraken of niet. Ik hoop dat ik hiermee deze zaak in het juiste perspectief heb gebracht. Waar het echt om gaat is dat Schiphol wordt belemmerd zijn irreëel groeiscenario’s van 700-800.000 vliegbewegingen te realiseren.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Meneer von der Meer, ik ben er op zich altijd een voorstander van om problemen met redelijkheid en fatsoen te benaderen. Ook ben ik niets te beroerd om te luisteren naar het standpunt van de ander en ook hier met rede en fatsoen mee om te gaan, om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een oplossing waar ALLE betrokkenen zich in kunnen vinden. Alleen op het moment dat deze rede en fatsoen uitsluitend en alleen van één kant komt, stopt het wat mij betreft.
Ik waardeer uw poging op de zaken in een juist perspectief te plaatsen, maar het heeft bij mij ten gevolge dat er een aantal vragen rijzen t.w.:

1) Wat is het waterdicht maken van het normenstelsel. Dit is een rekbaar begrip.
2) Kunt u duidelijk specificeren wat "ernstig gehinderden en zwaarbelaste woningen" precies inhoudt. Dit probleem gaat gepaard met een uitermate selectieve beleving. Wat voor de één ernstige hinder is, is voor de ander acceptabel.
3) Wie bepaalt die grens voor deze ernstig gehinderden en hebben deze mensen zelf ook nog enige vorm van inspraak.

Dan zegt u "De overschrijding van de normen wordt alleen toegestaan als het echt niet meer kan..." Meneer von der Meer, Schiphol zegt bij een overschrijding altijd dat het echt niet anders kon en dat hen toch vooral geen enkele blaam treft. Waarom wordt hen niet duidelijk gemaakt dat overschrijding niet meer getolereerd wordt, tenzij in een situatie van calamiteiten die strak weergegeven worden.
Verder moet ik nog zien gebeuren dat Schiphol zijn irriële groeiscenario niet over een aantal jaren alsnog gaat realiseren. Het kan zijn dat ik nu te cynisch ben, maar ik geloof het niet voor ik het zie. Je doel bereiken is vaak een kwestie van de eerste stap zetten en stug volhouden tot je er bent. Schiphol heeft er wederom blijk van gegeven deze strategie tot in de puntjes te beheersen en zal nu ineens echt niet stoppen met doorlopen.


Geplaatst door Bryan Schokking uit Amstelveen

Geacht heer von de Meer,

Zoals Rieneke als eerder meldde, en ja wij zijn partners, is het waterdicht maken een rekbaar begrip.
Commisisie Eversdijk heeft al eerder aangegeven dat er diverse handhavingpunten bij moeten.
Daarbij heeft een zeer gerenommeerd expert van millieu defensie aangegeven dat er op diverse plekken al veel meer overlast is dan dat er via het handhavingsysteem gesignaleerd kan worden.
Waarom zeg ik dit:
Het huidige handhaving systeem is een systeem waarbij niet gemeten maar berekend wordt. Over de berekeningen valt niet te twisten, deze zijn zeer inaccuraat.
Of wel zowel de politiek als Schiphol willen niet weten wat nu de echte overlast is.
Vervolgens zegt de minister van Verkeer en Wwaterstaat dat het systeem niet wordt aangepast.
Conclusie:

1. men kan niet weten hoeveel overlast er
feitelijk is;
2. Schiphol en de politiek zijn twee handen
op een buik;
3. het nakomen van eventuele afspraken is
op basis hiervan niet te controleren;
4. eindconclusie Schiphol heeft gewonnen.
Gefeliciteerd!! De omwonenden hebben
ruim verloren. Gecondoleerd!!

Geplaatst door Ton uit NULL

De polderbaan ging van start.
En er kwam een explosie van klachten !!
En men ging zich organiseren in platforms.
Er kwam een goede website om van gedachten te wisselen en informatie op te doen.
Er kwamen ook vele klachten van piloten en passagiers en verladers.
Allemaal gevolgen van die waardeloze polderbaan.
Iedereen vindt dat daarop en daarvan minder gevlogen moet worden en dat daardoor de hinder in de regio weer drastisch zal verminderen. Daar is toch het doel ??
Toch ??
Wat moet ik dan met al die andere banen ?
Die alleen maar bij slecht zicht en sterke westenwind gebruikt mogen worden ?
Laten we het simpel houden !
Vermindering van hinder betekent minder vliegentuigen over onze daken !
Méér vluchten kunnen maken is daarmee absoluut in tegenspraak ! Wáár je ook woont.
Houdt éénheid en houdt het simpel.
Die hinder moet minder !!
Er is, anno 2007, maar één manier.
En dáár doet Schiphol niet aan mee !
We zullen het echt zélf moeten realiseren !

Geplaatst door Els uit castricum

Op de laatste PVRC bijeenkomst, zei iemand tegen mij, "nog even, en de mensen van achter de tafel van PVRC zitten aan de zijde van Schiphol". Ik moest lachen en dacht,
" dit kan toch niet waar zijn!" Maar hij heeft gelijk gekregen. Schiphol blijft op deze wijze van manipuleren doorgaan en menigeen is ziende blind en horende doof!

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

En die mensen die niet ziende blind en horende doof zijn worden volledig genegeerd en er wordt niet eens naar hun mening gevraagd. Om vervolgens te doen voorkomen alsof het hele verhaal in overleg met desbetreffenden personen is gegaan.
Ton, ik denk dat het de hoogste tijd is om eens te gaan brainstormen met een aantal mensen hoe we jouw idee van een anti-campagne vorm kunnen gaan geven.
Als er een concreet plan op tafel ligt is het waarschijnlijk (hopelijk) ook makkelijker geld in te zamelen.
Ik houd me aanbevolen om hierover mee te denken. En, zoals eerder gezegd, mee te betalen.

Geplaatst door gerard uit NULL

Geachte E.. von der Meer .
Ik meen dat de overheid (inspectie VenW) al een oplossing voor dit probleem had gevonden: Schiphol kreeg de recent reeds de opdracht om zoveel minder te vliegen dat er nog 10% reserve zou zijn op bedoelde handhavingspunten tegen het einde van het vliegjaar. Zo wordt voorkomen dat er plotseling passagiers zouden stranden. hetgeen overigens sowieso niet stond te gebeuren, immers de andere banen hebben nog zat ruimte over. Het was dus helemaal niet nodig voor de omwonenden om Schiphol de ruimte te geven. Die was immers al geknot door de overheid.
Voor volgens jaar is het probleem eenvoudig te ondervangen door de Slotcoordinator op zijn wettelijke plicht te wijze om niet meer slots uit te geven dan de milieuruimte toestaat. De Slotcoordinator is dit jaar in zijn taak schromelijk tekort geschoten.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Zojuist terug van ons spoedplatformoverleg woensdagavond 23:30 uur
Bryan Schokking:
"Commisisie Eversdijk heeft al eerder aangegeven dat er diverse handhavingpunten bij moeten":
Dit standpunt wordt nog steeds onverkort door De Platforms uitgedragen, maar is nu niet aan de orde. Het ging deze ronde om de korte termijn. (De dreiging dat schiphol op slot zou moeten, en wat nauwelijks in de Tweede Kamer iemand voor zijn rekening wenste te nemen, maar door disproportionele ophoging tot doorgroei naar minstens 650.000 vluchten zou hebben kunnen leiden.)Vele zaken die wij bepleiten komen in sept aan de orde in de midlangetermijn onderhandelingen, waarvoor wij onwrikbare standpunten hebben.(Er valt w.b ons weinig te onderhandelen !)En wij zijn er in geslaagd de dreiging van uitloop naar 6 tot 700.000 vluchten te stoppen. Dat is een prestatie van formaat.
Dat wil niet zeggen dat wij tevreden zijn. Verre van dat ! Leest u morgen op deze site ons Persbericht en brief aan de Tweede Kamer.
De maatregelen, waar schiphol die kleine ophoging mee moest verdienen schieten schandelijk te kort, een werd nota bene door onze bestuurden (! ! ! ) (BRS) toegestaan, die nog erger opereerden dan schiphol, voor zo ver ik het begrijp.
Els: Je opmerking over het bestuur van PVRC acht ik buiten proportie.
De koppen in de kranten (Telegraaf en NRC) waren ook buiten proportie.... Wat is goede journalistiek toch schaars tegenwoordig...
Er wordt GEEN forse groei toegestaan.
De politiek gaat nog steeds uit van een scenario van ca 508.000 voor 2018 !
Dat is andere koek.

De idiote manieren van vliegen boven de IJmond , boven Castricum, de gaten in de ring Handhavingspunten te Amstelveen, Zaanstad, de idioot lage manier van vliegen boven heel Kennemerland, de verschillen tussen gemeten en berekende waarden, Het verdwijnen van de Rechtszekerheid van de burger,(Raport Novioconsult!) Het nog steeds niet in gang gezette Meten. (V en W) is laakbaar ! het worden allen ferme strijdpunten voor september a.s.

Gerard: Jij moest toch beter weten: Die slotcoordinator wordt uiteindelijk aangestuurd door de politiek !
Natuurlijk vinden wij dat schiphol in feite gestraft behoort te worden voor haar brutale onfatsoen, maar praktisch niemand in de politiek wilde tot de bodem gaan tot de consequentie Schiphol voor 20 % dicht in augustus !

Enfin..Leest u morgen ons Persbericht

Geplaatst door Johan uit NULL

Goed idee van Ton. Mocht dit handen en voeten krijgen doe ik zeker mee. Echter een anti-campagne? Het zal de gemiddelde nederlander worst zijn wat schiphol doet, zolang de herrie maar niet bij hun in de achtertuin is. Van politici hoef je al helemaal niets te verwachten. Valt er niet meer te halen in juridische mogelijkheden? Ik begreep altijd dat hier wel kansen liggen, maar dit veel geld kost. Misschien dat dit via een club van 100 wel te realiseren valt?

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Heren Griese en von der Meer,

U heeft maar één zaak duidelijk gemaakt:
dat het platformoverleg niet in staat is een rechte rug te houden, wanneer het risico's loopt door anderen te worden overstemd. Wie bang is voor gezichtsverlies lijdt gezichtsverlies.

U schreef (hierboven):
- Griese: "en wat nauwelijks in de Tweede Kamer iemand voor zijn rekening wenste te nemen" en
- von der Meer ; "als wij dat de Overheid de problemen 'so wie so' gaat oplossen"

Indien Uw mening toch niet telt laat dat dan duidelijk zijn voor iedereen. Zoals de heer Duyvendak, of de Heer van den Brink hebben laten zien.
Denk niet dat U een belofte hebt gewonnen. Als het er op aan komt blijkt U namens ons een belofte te kunnen verliezen.
Wat nu duidelijk is voor iedereen is het volgende:


DE OMWONENDEN HEBBEN HET ZELF GEWILD

Wat U nu verloren heeft is ons prestige.
De Minister en Kamer waarschuwden tevoren dat zij de Alderstafel ernstig nemen.
Door Uw toedoen kunnen zij nu met reden zeggen:
"Ook de bewoners stemmen in met extra vluchten voor Schiphol"


Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Johan, natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat het de gemiddelde Nederlander een worst zal zijn, zolang alles maar niet door hun tuin vliegt.
Ik ben er een voorstander van om te kijken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. een fors tegengeluid. Als juridische stappen het meest zinvol zijn, ga ik hierin vanzelfsprekend mee. Het belangrijkste is m.i. momenteel om te kijken hoe we het één en ander vorm kunnen gaan geven.

Geplaatst door Gerard uit NULL

J.H. Griese, wellcht moet ú het beter weten, ik ben slechts amateur.

Voor uw informatie:
in Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaartstaat onder artikel 4.2.5 Maatregelen inspecteur-generaal:

"In dit artikel is vastgelegd dat de inspecteur-generaal, zodra hij constateert dat de grenswaarde voor de geluidbelasting en/of het externe veiligheidsrisico en/of de uitstoot van de stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken is overschreden, maatregelen voorschrijft gericht op het terugdringen van de belasting vanwege het luchthavenluchtverkeer binnen die grenswaarde.
...en verderop in dit artikel.......
"Een maatregel op de meerlange termijn kan worden opgelegd in de vorm van een reductie van de door de exploitant aan de slotcoördinator beschikbaar te stellen capaciteit."

Bij wet geregeld, dus.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Gerard, De maatregelen zoals omschreven in de wet, zijn door de Inspectie uitgevoerd.
Schiphol. Er is bestuurlijke dwang opgelegd.
Vervolgens is het dan aan de Minister en de politiek, hoe daarna met de situatie moet worden omgegaan. En...Er was nauwelijks steun in de Kamer, om Schiphol voor 20 % op slot te doen. Ook de Bestuurders wilden dat niet. Het is voornamelijk aan de Bewoners te danken, dat Schiphol een halt werd toegeroepen. Geen doorgroei naar 6 tot 700.000 vluchten. In september (middenlange termijn overleg komen vele essentiele zaken
aan de orde. Het is niet ondenkbaar, dat De Bewoners dan, wanneer niet tegemoet gekomen gaat worden aan de vele essentiele wensen , zij zullen opstappen. Bovendien is nu bedongen, dat de Bewoners veel proactiever
in September moeten kunnen acteren , dan nu het geval was. Zie het komende Persbericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Heer Bijvoet. Uw oreert via het bekende Klok en Klepel werk. Dat siert eenwetenschappe. Evenmin als het napapagaaien van sommige krantenkoppen, die de lading allerminst dekt. Ik vraag me overigens al lange tijd af, of ik wel verlegen zit, om uw prestige.

Geplaatst door Olav uit NULL

"Alders zegt in een reactie dat het convenant alleen ingaat op het beleid voor de korte termijn."

Wij (omwonenden) zullen zien

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Ik zou het toch zo langzamerhand bijzonder op prijs stellen als er gestopt wordt te spreken over "bewoners" op een manier alsof
"de bewoners" enige zeggenschap in het hele verhaal gehad hebben.
In september is het ineens niet ondenkbaar dat "De Bewoners" op zullen stappen als er niet aan essentiële eisen tegemoet wordt gekomen. Dat had nu al moeten gebeuren. Als minder vliegbewegingen geen essentiële eis is voor Bewonersvertegenwoordigers, zit er iets grondig fout met het vertegenwoordigen van die bewoners. Zoals blijkt uit menige reactie hier op deze site worden "Deze Bewoners" niet vrolijk van de hele gang van zaken. "Deze Bewoonster voelt zich zeker niet vertegenwoordigd.