Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bewoners rond Schiphol slaan handen ineen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 902 
|
 Gezamenlijke Platforms Bewoners- vertegenwoordigers CROS 
Bewoners rond Schiphol slaan handen ineen

Documenten:

Voor het eerst in hun bestaan hebben de verschillende vertegenwoordigers van bewoners rondom Schiphol de handen ineen geslagen. Bewonersvertegenwoordigers van de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en platforms die aangesloten zijn bij de Vereniging Gezamenlijke Platforms hebben een “Gemeenschappelijk Standpunt” naar de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer gestuurd. Een afschrift gaat naar de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Dit standpunt geeft antwoord op de vraag hoe een gezonde toekomst van Schiphol mogelijk is in een dichtbevolkte omgeving.

De bewoners erkennen het belang van de mainportfunctie van Schiphol maar constateren tegelijkertijd dat voor de groei van het mainportverkeer tot 2020 een capaciteit van 500.000 vliegbewegingen voldoende is. Voor de periode daarna is er voldoende tijd om nog eens goed na te denken over de ruimte voor de luchtvaart in Nederland. Schiphol faciliteert dit jaar ongeveer 430.000 vliegbewegingen.

Mainport kan flink groeien maar de groei van Schiphol moet worden begrensd
De bewoners vinden de groei van Schiphol naar in eerste instantie 600.000 en later 800.000 vliegbewegingen in een dichtbevolkt deel van Nederland onaanvaardbaar gezien de gevolgen voor het leefmilieu, de belasting van de infrastructuur en de ontwikkeling van de regio. Een keuze voor selectieve groei maakt vergaande groei bovendien onnodig.

Vliegbewegingen die niet essentieel zijn voor de knooppuntfunctie van de luchthaven in het mondiale luchtverkeersnet moeten geleidelijk worden “uitgeplaatst” naar andere luchthavens om ruimte te scheppen voor groei van mainportverkeer. Op deze wijze kan de mainport Schiphol tot 2020 meer groeien dan de grote concurrenten Heathrow, Frankfurt en Charles de Gaulle. Ook op deze luchthavens wordt onderscheid gemaakt tussen vluchten die op de mainport thuishoren en vluchten die op satelliet vliegvelden kunnen worden gefaciliteerd. Op deze wijze kan tevens de capaciteit die nodig is voor de ontwikkeling van home carrier AF KLM worden verzekerd. Voor de toewijzing van vliegbewegingen aan vliegvelden moet op korte termijn een “nationaal luchthavensysteem” ontwikkeld worden.

De bewoners vinden dat “de politiek” duidelijk moet maken dat 500.000 vliegbewegingen de uiterste grens is voor een luchthaven in de drukke noordelijke Randstad.  De mythe dat Schiphol alsmaar kan groeien zonder dat de hinder ernstig toeneemt moet niet langer in stand worden gehouden. De bevolking weet beter.

Geen onomkeerbare beslissingen op korte termijn
Binnen enkele weken zal een uitgebreide toelichting op het bewonersstandpunt verschijnen. De bewoners hebben het in 16 punten samengevatte standpunt echter nu reeds naar de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer gestuurd. Aanleiding is het Algemeen Overleg van 7 juni. Zij willen niet dat voor de korte termijn beslissingen worden genomen die vooruitlopen op de resultaten van het voorgenomen onderzoek naar de gevolgen van de groei van Schiphol tot 600.000 en later 800.000 vliegbewegingen. Dit onderzoek wordt volgens een begeleidende brief een farce als nú beslissingen worden genomen die tot aanzienlijk meer hinder leiden en vergaande groei mogelijk maken. Pas als dit onderzoek is afgerond kan de Kamer zich een oordeel vormen over de gevolgen van groei van Schiphol voor de economie en het milieu en over de andere maatschappelijke effecten.


Voor informatie:

CROS Bewonersvertegenwoordigers:
M. Geudeke, Uithoorn mgeudeke -at- zonnet.nl 0297 564628

Bewonersplatforms:
E. von der Meer, Castricum vondermeer - at-  casema.nl 0251 652906
J.H. Griese, Amstelveen jhgriese -at- orange.nl 0297 582336
E.J. Haverkort, Zwanenburg eef.haverkort -at- planet.nl 020 4974806


CROS Bewonersvertegenwoordigers

Cluster Noord-Midden: Wormerland, Zaanstad, Oostzaan
Cluster Noordwest: Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlem
Cluster Noordoost: Amsterdam
Cluster Centrum: Haarlemmermeer
Cluster Oost: Amstelveen, Ouder-Amstel, Muiden, Weesp
Cluster Zuid: Aalsmeer, Alkemade, Jacobswoude
Cluster Zuidoost: Uithoorn, Nieuwkoop
Cluster Zuidwest: Oegstgeest, Teylingen, Leiden, Noordwijkerhout, Lisse, Noordwijk

Bewonersplatforms

Vereniging Geus Aalsmeer, Aalsmeer
Platform Leefmilieu Regio Schiphol, Amstelveen
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB),Amstelveen
Platform Vliegoverlast Amsterdam,  Amsterdam
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer,  Amsterdam
Platform Vliegoverlast Assendelft, Assendelft
Platform Vlieghinder Regio Castricum, Castricum
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord, Heemskerk
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede, Heemstede
Milieucontact Heiloo, Heiloo
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord, Hoofddorp
Platform Vliegoverlast Zaanstad, Krommenie
Platform Vliegoverlast Oostzaan, Oostzaan
Platform Vlieghinder Schermer, Schermer
Dorpsraad Spaarndam, Spaarndam
Platform Uithoorn, Uithoorn
Dorpsraad Wijk aan Zee, Wijk aan Zee
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Zwanenburg / Halfweg
Studiegroep Zwanenburg, Zwanenburg

Documenten:

Zie ook:

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

BELANGRIJK

Het is een gelukwens waard dat de twee overlegorganen van bewoners tot een gezamenlijk standpunt zijn gekomen. Het zijn de groep door gemeenten naar CROS gedelegeerde bewoners en en groep van bestuurders van Platforms die zich tot een 'Vereniging Gezamenlijke Platforms" hebben geformeerd.

De reorganisatie werpt ook zijn vruchten af in de reorganisatie van deze website. Door enige vereenvoudiging heeft die aan helderheid gewonnen. En helderheid is belangrijk.

Openheid heeft in deze website altijd voorop gestaan. Daarin speelt zij een niet geringe rol, want zo krijgen ook feitelijk álle bewoners een stem en iedere visie een kans. Daarom dat ik, ondanks de gelukwens mij hier ook een minimaal commentaar veroorloof.

Een kernpunt van de gezamenlijke brief is wat heet "Nationaal Luchthavensysteem" voor de herverdeling van vliegtuigen, met een onafhankelijk kenniscentrum. Ministeries hebben in het verleden aangegeven dat ze niet happig zijn op het formeren van nog maar zelfstandige bestuursorganen (ZBO). Ik denk dat ook de LVNL als ZBO aan herformulering toe is en dat er tussen de leiding van het internationale verkeer en die van het plaatselijk naar specifieke luchthavens toegeleide verkeer, een nationaal gebied is, waar LVNL van vele vrijheidsgraden gebruik kan maken om verkeer veilig en hinderloos te begeleiden. Er is een herformulering nodig van deze taak. Dit punt is al eerder in het kabinet aan de orde geweest in verband met veiligheid.

Een tweede punt is de rol van CDA in de brief. Specifieke methoden behoren aan het oordeel deskundigen. Het is niet zo zeer CDA, als waar en hoe CDA en hoeveel CDA routes per landingsbaan, want er kunnen er velen zijn. Een tweede ring van handhavingspunten kan men wel vergeten. Dat betekent dat het enige middel tot beheersen van toegeleid verkeer ligt is een nieuwe definitie van de opdracht aan en vrijheid van een hervormd LVNL.

Olav Bijvoet

Geplaatst door Eric Philippo uit Heemstede

Wij Wonen op de glip in Heemstede
Voor mij gevoel hebben ze de opstijg route iets meer naar Heemstede verlegt lol het begint hier langzaam aan lawaai op een industrie terrein te lijken
Vandaag 19 augustus om 21.20 vloog er zelfs laag een tankvliegtuig over met een bezine slang uit het vliegtuig .
Is er werkelijk niets aan te doen??

langzaam begin ik steeds meer in de film
http://www.zeitgeistmovie.com/ te geloven
waar ik van overtuigt ben dat iedereen er eens met een objectief blik naar zou kunnen kijken.

Geplaatst door F. de Groot uit Dronten

Het vliegtuiggeluid wordt niet echt gemeten.

Het moet goed mogelijk zijn om het (a.o.) vliegtuiggeluid met een extra buitenmicrofoon aan een computer te meten.
Slimme studenten kunnen:
- een ontwerp maken om met een eenvoudige microfoon reproduceerbaar geluid te meten en in een computer op te slaan
- software maken om het geluidsniveau te ijken.
- en via internet de gegevens eens per dag laten verzamelen
- geluidscontour kaartenmaken op grond van echte metingen
- bij overschrijding van de normen automatisch de autoriteiten op de hoogte te stellen.
Mogelijk een combinatieopdracht voor Technische studenten.Geplaatst door Gerard uit NULL