Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners betichten Schiphol van ‘truc’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 855 
|
 Parool 
Bewoners betichten Schiphol van ‘truc’

AMSTERDAM - Schiphol zal tot november meer vliegtuigen over Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn laten vliegen. Volgens bewonersgroepen haalt de luchthaven daarmee ‘opnieuw een truc uit om versoepeling van de geluidsnormen voor elkaar te krijgen.’

Het verwijt komt van Jan Griesse van de Vereniging Behoud Leefmilieu regio Schiphol, een koepel van veertien bewonersgroepen.

Schiphol beperkt sinds donderdag het vliegverkeer op de Kaagbaan omdat het geluidsquotum voor dit jaar ‘vol’ is. Door het vliegen op andere banen hebben vooral bewoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn tot 1 november meer geluidsoverlast. Op 1 november start een nieuw ‘gebruiksjaar’.

Griesse beticht Schiphol van ‘volstrekt verkeerd management’. ‘‘Iedere leek kan bedenken dat je de de vluchten op de Kaagbaan uitsmeert over het hele jaar. Dit had je in januari al kunnen regelen.’’

Schiphol zegt dat door de milieunormen de Kaagbaan, die de minste overlast veroorzaakt, zo goed als gesloten wordt. ‘‘Schiphol is zich ervan bewust dat deze maatregel mogelijk veel onnodige hinder kan veroorzaken, maar het huidige geluidsstelsel vraagt helaas hierom,’’ aldus Elcke van Piggelen. ‘‘Wij konden dit in januari niet voorzien. We vliegen zo veel mogelijk op de Kaagbaan zodat zo weinig mogelijk mensen hinder hebben. Maar omdat er veel zuidenwind was, is de geluidsnorm nu al vrijwel volledig bereikt.’’

Volgens Van Piggelen is er geen truc. ‘‘We moeten ons gewoon aan de normen houden.’’ Lony Wesseling van Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer noemt het verhaal van Schiphol ‘niet onlogisch’. ‘‘De wind speelt een belangrijke rol. Die heb je niet in de hand. Het is vervelend dat nu meer mensen onder de Buitenveldertbaan last hebben. Aan de andere kant: bewoners onder de Kaagbaan hebben minder last.’’ (ROB ROMBOUTS)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Thijs uit NULL

Ik had ook al zo,n voorgevoel dat dit (zoals altijd) weer een nieuwe terreurtechniek van Schiphol is.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik kwamtot de ontdekking, dat de Inspectie al op 2 juli 2009 met de maatregel kwam: Zie hun Nieuwsbericht:
MAATREGELEN TEGEN OVERSCHRIJDING GELUIDSNORMENSCHIPHOL
Nieuwsbericht | 02-07-2009

De Inspectie Verkeer en Waterstaat legt de luchtvaartsector maatregelen op die moeten voorkomen dat in het gebruiksjaar 2009 op dezelfde locaties overschrijdingen van geluidsnormen ontstaan als in het gebruiksjaar 2008. In 2008 was er sprake van overschrijdingen op drie locaties ten zuiden van Schiphol. Deze waren het gevolg van te veel starts vanaf de Kaagbaan in zuidoostelijke richting.

De belangrijkste maatregel van de inspectie is dat twee weken vóór het einde van het gebruiksjaar 2009, dat loopt van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009, niet meer dan negentig procent van de geluidscapaciteit verbruikt mag zijn op de drie locaties waar in 2008 sprake was van overschrijdingen. Hiertoe moeten Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol een beheersplan opstellen. Schiphol moet vervolgens de Inspectie om de twee weken op de hoogte houden van het verbruik van de geluidscapaciteit op de drie locaties.

De luchtvaartsector had de mogelijkheid om betreffende overschrijdingen te voorkomen maar heeft hier naar eigen zeggen van afgezien omdat dit zou leiden tot extra hinder voor omwonenden van Schiphol. Het overleg aan de Alderstafel, dat vorig jaar in een cruciale afrondende fase bevond, zou door het nemen van de stuurmaatregel volgens de sector ook ernstig worden verstoord. De Inspectie stelt daar echter tegenover dat handhaving van de geluidsnormen op Schiphol slechts kan geschieden op basis van bestaande wet- en regelgeving.

Te lezen is dus, dat hoog spel is gespeeld door Schiphol ! De Inspectie hield dus de rug recht.

En schiphol wijst de inspectie op het Alderstafeltafeloverleg dat zou worden verstoord.

Duidelijk is: brutaal gedrag van Schiphol.

Verder werd gisteravond duidelijk tijdens de infoavond Alderstafel te Hoofddorp, dat er in het nieuwe Stelsel VVA (Mocht dat doorgaan...) niet zal worden gehandhaafd, maar slechts gemonitoord , als infoverstrekking...

Geplaatst door cns uit deltametropool

"Waar macht heerst, dient tegenmacht georganiseerd te worden"

(Alexander Pechtold, D66 in een tv spot van deze politieke partij)

Duidelijke informatie zoals hierboven kan daar bepaald aan bijdragen. Verder dient de vraag te worden gesteld of de Provincie Noord Holland - na het vertrek van drie gedeputeerden en C vd K ivm de verdwenen vele,vele miljoenen - nog wel kan herstellen van de schade die door dit bestuur in de afgelopen jaren op meerdere terreinen is aangericht.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Het zal een truuk blijken omdat er sprake gaat zijn van verruiming -desnoods tijdelijk- van de geluidsruimte bij Leimuiden via de meteomarge.