Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

“Bewoners beter beschermd met advies Alders”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 667 
|
 Parool - Meningen 
“Bewoners beter beschermd met advies Alders”

Uit: Parool - Meningen, dinsdag 24 augustus 2010

Het donderdag door Hans Alders uitgebrachte advies over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol werd in verschillende media niet juist weergegeven. Bewoners kunnen de indruk hebben gekregen dat na het eerdere advies groei opnieuw aan de orde was. Dat is niet het geval.

Het advies dat aan demissionair minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat werd overhandigd, betrof de spelregels voor een experiment met een nieuw normen- en handhavingstelsel. Uit de krantenberichten kunnen bewoners hebben begrepen dat het ging om het mogelijk maken van verdere groei. Dat was niet de strekking van het advies. Een advies over beperkte groei tot maximaal 510.000 vluchten tot en met 2020, waarvan 32.000 in de nacht, werd al in oktober 2008 uitgebracht en met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer overgenomen. Aan deze eerdere afspraak verandert de aan de Alderstafel bereikte overeenkomst over het stelsel niets.

Ook is het niet zo dat Schiphol zonder een nieuw stelsel niet zou kunnen groeien. Binnen de grenswaarden van het bestaande stelsel kan Schiphol doorgroeien naar 460.000 tot 470.000 vluchten. Na salderen van grenswaarden, zoals de Kamer eerder toestond, kan Schiphol ook met het huidige stelsel doorgroeien naar 510.000 vluchten.

Het in 2008 aan de Alderstafel bereikte akkoord omvatte, naast beperking van de groei , onder andere afspraken over selectief gebruik van Schiphol, een reeks van hinderbeperkende maatregelen en de invoering van een ander normen- en handhavingstelsel.

Het stelsel, dat ten doel heeft te bewaken dat Schiphol binnen de wettelijke milieugrenzen blijft, wordt alleen vervangen als het nieuwe stelsel de bewoners een gelijkwaardige bescherming biedt. Onderzoek van de NLR heeft aangegeven dat het stelsel, dat met ingang van 1 november gedurende twee jaar wordt beproefd, de bewoners ten minste gelijkwaardig maar mogelijk beter beschermt dan het bestaande.

Het experiment moet aantonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Deze toets wordt gedaan aan de hand van de wettelijke ‘gelijkwaardigheidscriteria’ en door de geluidsbelasting op handhavingpunten te vergelijken met die onder het huidige stelsel. Daarnaast onderzoekt Lex Michiels, hoogleraar bestuursrecht, de gelijkwaardigheid van de rechtsbescherming van burgers. Mocht het nieuwe stelsel geen gelijkwaardige bescherming aan bewoners bieden, dan wordt het niet ingevoerd en vervallen ook de andere gemaakte afspraken.

De invoering van glijvluchtlandingen overdag, waardoor de hinder zal verminderen voor veel bewoners in het buitengebied, is de veruit belangrijkste maatregel. In het akkoord van 2008 heeft de luchtvaartsector zich verplicht om ondanks de groei naar 510.000, het aantal gehinderden met vijf procent te verminderen.

De bewonersdelegatie wil met dit bericht mogelijke misverstanden over het door de Alderstafel uitgebrachte advies, uit de weg ruimen.

Eef Havenkort,

bewonersdelegatie Alderstafel


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

Nu ook "Alderstafelvertegenwoordiger" Haverkort zich tot bewoners in het buitengebied richt met precies dezelfde misleidende informatie als Van Ojik (zie onze eerdere reactie!) gaat het er steeds meer op lijken dat de PR machine van de sector achter dit opzetje zit. Dat zou, indien het geval, op de langere termijn het imago van de sector bepaald geen goed doen.

Nu maar afwachten of en wat de platforms uit het buitengebied (niet deelnemers Alderstafel) in het werk gaan stellen om deze onsmakelijke propagandapraktijken aan de kaak te stellen?

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

De bewonersdelegatie aan de Alderstafel bestaat uit de heren van Oijk (CROS), Geudeke (CROS)en Geerdink (vz. VGP). De heer Haverkort benoemt zichzelf blijkbaar ook tot deelnemer van de Alderstafel en doet dat wellicht om de heer Oijk een beetje uit de wind te houden.

Reactie op dit artikel:
De heer van Ojik meldt ineens in streekbladen voor Kennemerland en IJmond dat "het Aldersadvis verkeerd wordt begrepen". Hoe is dat nu mogelijk onder de regie van de heer Alders. Nee de heer Alders geeft wel degelijk duidelijkheid maar daarmee kan de heer van Oijk geen mooie sier maken naar zijn achterban. Ja de sector wordt goed bediend maar de bewoners hebben helaas het nakijken. Een gepland nieuw handhavingsstelsel Vliegen volgens afspraak (VVA), waarbij de bewoners elke vorm van rechtsbescherming/zekerheid gaan verliezen is door de bewonersdelegatie geaccordeerd. Eerst als proef maar helaas zonder criteria om aansluitend vast te stellen of de proef als geslaagd mag worden beoordeeld. Dus zal deze proef gewoon het voorportaal zijn van dit nieuwe stelsel. Niet echt een reden voor de bewonersdelegatie om trots op te zijn. Het landen met glijvluchten was wel afgesproken maar zal eerst als proef plaatsvinden in 2012. Het landen zonder gebruik van het remmen op de motoren is door de sector afgewezen. Kost capaciteit dus wil en gaat men dat niet doen. Als toegift aan de bewoners is beloofd om de vliegtuigen te "adviseren" om dit 's nachts te doen. En zo zou ik door kunnen gaan. Dat de heer Haverkort als plaatsgenoot van de heer van Oijk een positief artikel schrijft over de uitkomst van het Alderstafel moet maar worden gezien als een soort blinde loyaliteit met weinig realiteitsgehalte.

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@Erwin, Mee eens. Er is echter nog een grote onzekerheid in dit Aldersadvies Het zgn CDA landen overdag is erg onzeker. Men gaat het onderzoeken....... maar het mag geen capaciteit kosten. Dit CDA landen is bij uitstek juist van belang voor het Buitengebied, dat al minder bescherming krijgt (GEEN HANDHAVINGS PUNTEN MEER , door het negeren ook van CDV advies Eversdijk , die er 90 punten bij adviseerde ! (BLRS vindt 35extra al voldoende!) Na 1 jaar volgt dan een evaluatie.. Dit woord Evaluatie is in dit Schipholdossier al een uitermate gedevaluerde term !
groet

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

HET cda OVERDAG VLIEGEN WORDT GROTENDEELS ONMOGELIJK GEMAAKT OMDAT MEN AAN DE VOORKEURS BAAN GEBRUIK MOET HOUDEN, alles op de Polderbaan afhandelen voor max capaciteit.
Beter zou zijn "best equiped best served", dus overdag zo veel mogelijk CDA op de Zwaneburg baan

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@Erwin,

Als we onze NOTA "Gezamenlijke Bewonersstandpunten" met dehandtekening ook van Haverkort tijdens het Alderstafelproces
(Paper met de 16 punten(Dus Cros + de Platforms) naast dit Aldersadvies leggen,dan blijft er weinig over dat is gerealiseerd... ! En zeker naast deze Haverkort notitie . Ons Artikel 9: "Enige vorm van Salderen is uit den boze "' .Zelfs de provincie was daar op tegen! En nu Salderen mag van Haverkort !.. (Het is onzin dat deKamer dat toestond, die was daar OOK tegen. we zullen zien!