Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners aan tafel Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1354 
|
 Haarlems Dagblad 
Bewoners aan tafel Schiphol

schiphol - 
Organisaties van omwonenden van Schiphol mogen meepraten over de toekomst van de luchthaven. De gezamenlijke platforms krijgen een plek aan de zogenoemde ‘Alderstafel’. Daar onderhandelt de luchtvaartsector met de regio over de groeiruimte van Schiphol en maatregelen om de hinder te beperken.

Bronnen rond het polderoverleg onder leiding van de Groningse Commissaris van de Koningin Alders verwachten dat alle betrokken partijen hiervoor morgen groen licht geven. Aan de Alderstafel beginnen straks de onderhandelingen over de groeiruimte voor Schiphol op de middellange termijn. Onlangs bereikten de regio en de luchtvaartsector aan de Alderstafel al een akkoord over de korte termijn, de periode tot 2010. In ruil voor ruim twintig maatregelen die de hinder moeten beperken, wordt een aantal handhavingspunten voor geluid versoepeld. Dit om te voorkomen dat de Buitenveldertbaan op slot moet omdat daar de geluidsruimte is opgesoupeerd. De luchthaven kan nu groeien naar 480.000 vluchten in het jaar 2010.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bewoner uit Castricum

PROTEST

Hiermee krijgen belangenorganisaties die NIET de gemiddelde omwonende vertegenwoordigen een politieke, dat si algemene zeggenschap.

Het Haarlems Dagblad rapporteert dit goed:
De platforms hebben al eerder het parlement in staat gesteld nu al lokaal de vliegtuigoverlast te vergroten (daar waar het percentage ernstig gehinderden toch al de pan uitrees) in ruil voor nu al instemmen met een een geringere groei (!) van de luchtvaart tot 2010 dan gevraagd.

In plaats van de politieke beslissing over te laten aan de verantwoordelijke, minister Eurlings, hebben "de" platforms, een toevallige samenspel van een niet representatieve groep betrokkenen, hem groen licht gegeven, en hem in staat gesteld de schijn te wekken dat alle omwonenden, waar dan ook, daarmee instemmen. Dat is dus niet het geval. Daarmee hebben de omwonenden geen mond gekregen, maar zijn ze onmondig gemaakt.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de "platforms" zonder enige consultatie hier in schijnen toe te stemmen.

We moeten het bovendien uit de pers horen.

Ofschoon het "bestuur" van "de" platforms en van het PVRC identiek lijken (von der Meer en Paap) hebben wij op deze officieële site van het PVRC niets maar ook niets mogen horen op een verspreking van de Heer Griese na. Er is ook geen mailing noch berichtgeving geweest in de richting van de leden. Dit is gewoon niet goed en volgens mij noet in de geest van onze vereniging.

Geplaatst door Bewoner uit Castricum

PROTEST

Hiermee krijgen belangenorganisaties die NIET de gemiddelde omwonende vertegenwoordigen een politieke, dat is algemene zeggenschap.

Het Haarlems Dagblad rapporteert dit goed:
De platforms hebben al eerder het parlement in staat gesteld nu al lokaal de vliegtuigoverlast te vergroten (daar waar het percentage ernstig gehinderden toch al de pan uitrees) in ruil voor nu al instemmen met een een geringere groei (!) van de luchtvaart tot 2010 dan gevraagd.

In plaats van de politieke beslissing over te laten aan de verantwoordelijke, minister Eurlings, hebben "de" platforms, een toevallige samenspel van een niet representatieve groep betrokkenen, hem groen licht gegeven, en hem in staat gesteld de schijn te wekken dat alle omwonenden, waar dan ook, daarmee instemmen. Dat is dus niet het geval. Daarmee hebben de omwonenden geen mond gekregen, maar zijn ze onmondig gemaakt.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de "platforms" zonder enige consultatie hier in schijnen toe te stemmen.

We moeten het bovendien uit de pers horen.

Ofschoon het "bestuur" van "de" platforms en van het PVRC identiek lijken (von der Meer en Paap) hebben wij op deze officieële site van het PVRC niets maar ook niets mogen horen op een verspreking van de Heer Griese na. Er is ook geen mailing noch berichtgeving geweest in de richting van de leden. Dit is gewoon niet goed en volgens mij beslist NIET in de geest van het PVRC.

Geplaatst door Wim uit Castricum

Hebben de omwonenden, georganiseerd in de Vereniging Samenwerkende Platforms, eindelijk een positie "aan tafel" verworven, voor sommige mensen lijkt het nooit goed te zijn.
Zelf heb ik op onze PVRC website, onder Actueel, nogmaals de uitleg over onze Schipholkoers gelezen. Verhelderend en geestverruimend!
Als altijd maar "ik ben tegen" te roepen niets oplevert, is het verstandig om van strategie te veranderen. Een beetje meebewegen om vervolgens "te dans" gevraagd te worden aan de Alderstafel mag een beginnend succes genoemd worden. Nu de rest nog!

Wim Perlee


Geplaatst door Bewoner uit Castricum

Wim Perlee en bestuurders van het PVRC:

Het heeft geen zin te roepen"het is nooit goed". Dat zou supportersgedrag zijn: Het is juichen als je een puntje maakt om het puntje, maar rechtvaardigheid vergeten. Omdat het belangrijk is zal ik hier, als bewoner, nog eens proberen uit te leggen wat ik hierover denk, al hebben anderen dat ook al gedaan. Ik wil de waarheid niet in pacht hebben, maar ik verwacht een behoorlijk gesprek, waarin de leden betrokken zijn. 

Meedoen van de VGP aan de Alderstafel betekent dat willekeurige belangengroepen invloed kunnen uitoefenen op politieke, dat is op algemene beslissingen. Dat is nu al een keer gebeurt tot onze schade. Ingestemd is met overschrijden van handhavingspunten. Dat betekent instemmen is met stelselmatige ernstige overbelasting van een bepaalde groep mensen. Zoiets mag niet kunnen voorkomen, of dat nu een tijdelijke of permanente overschrijding is. Erg is dat daarmee weer anderen bevoordeeld worden (in het kader van gelijkwaardigheid)

Belangengroepen kun je individuele afspraken laten maken met de sector, zolang die meewerkend is, maar hebben twee problemen
1. - je kunt en mag geen politieke beslissingen ophangen aan groepen met een eigenbelang
2. - Er is geen enkele garantie de onderhandelingspositie van de ene groep die van de andere niet benadeelt

Wil luchtverkeer geen onveiligheid of overlast veroorzaken dan zal de regelaar van dat verkeer middelen moeten hebben om de mate van onveiligheid en van overlast te kunnen analyseren. Omdat het hier gaat om gelijke rechten van ieder individu is een klachtenbureau olv LVNL noodzakelijk als een van de bronnen voor diagnostiek.n

En het binnen de van nature steeds wisselende vliegmogelijkheden zoveel vrijheid van handelen moeten krijgen dat het zijn handelen kan aanpassen aan de behoefte van veiligheid en rust

Wil de LVNL dat kunnen doen dan zal deze geen belangen moeten hebben, dat wil zeggen, de directe opdrachtgever moet de staat zijn en niet de sector.

De staat regelt dus twee zaken:
1. de sector via de MER (het handhaven van regels en grenzen, die ook consequenties hebben voor LVNL) de LVNL en via politieke beslissingen (aantal en wijze van gebruik van luchthavens)
2. de LVNL via het verlenen van verantwoordelijkheid en via politieke beoordeling van zijn efficientie

De wetgeving heeft tot nu te weinig aandacht gegeven aan het tweede. Dit is de oorzaak van de toenemende impopulariteit van toenemend vliegverkeer. De stem van de platforms zou niet tegen Schiphol moeten zijn gericht maar naar de overheid en is geen om overwinning op de sector. Het is een roep om rechtvaardig en begrijpelijk beleid.


Geplaatst door Olav uit Castricum

Hallo bewoner en Perlee,

Als de 'bewoner' gelijk heeft, dan is het 'puntje' dat hier is gemaakt een score van de sector, niet van de bewoners.
ik ben geneigd het met de bewoner eens te zijn.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Termen m.b.t. de VGP als "mogen meepraten" en dat bronnen verwachten dat alle betrokken partijen hiervoor (het meepraten van de VGP aan de Alderstafel) morgen groen licht geven, wekken niet de indruk dat de VGP een steviger positie hebben weten te bemachtigen dan het geval was bij de vorige overlegronde. Terecht hebben de VGP een volwaardige en proactieve rol geeist voor de 2e ronde Alders. Is hier door de andere partijen aan voldaan? Blijkbaar niet als die partijen nog groen licht moeten geven. Je wordt dan m.i als vertegenwoordiging van omwonenden (hoe we met z'n allen hier ook over mogen denken)vanaf het begin niet als volwaardig behandelt, en dus niet serieus genomen. Een proactieve rol lijkt mij dan al helemaal lastig in te vullen. Als de andere partijen deze houding t.a.v. de VGP nu al aannemen, waarom zou dit dan veranderen gedurende het verloop van de 2e overlegronde.
Terecht hebben de VGP gesteld dat ze zich terug zouden trekken als niet aan hun voorwaarden werd voldaan. Doen ze dit ook nu op voorhand al blijkt dat het krukje nog steeds een wankel krukje is.
Meneer Perlee, een beetje meebewegen om vervolgens ten dans gevraagd te worden, zou inderdaad een succes genoemd mogen worden.
Maar als je ten dans gevraagd wordt, terwijl de andere dansenden je dwingen zonder benen hetzelfde tempo te dansen, moet je de dans weigeren. Dan respecteer je jezelf en daarmee ons als omwonenden.

Geplaatst door BS uit Castricum

De tafels bij Verkeer en Waterstaat zijn niet bedoeld als inspraak maaar als legitimering van een reeds genomen besluit. De zogenaamde 'verandertafels' bij V&W werken op exact dezelfde wijze. Een uitnodiging voor een dergelijke tafel heeft dan ook met inspraak niets van doen. Ik vrees dan ook dat Bewoner gelijk heeft en dat de platforms op een zeer professionele wijze worden verleid tot een dans die ze niet machtig zijn. Wat was het ook alweer bij Truman; 'if you can't convince them, confuse them?
Het lijkt er op dat we terug moeten naar simpele posities. Zoals een aantal jaren Greenpeace de almachtige Shell met de uitspraak 'de zee is geen vuilnisvat' in de zaak met de Brent Spar tot overgave dwong zo kan ik mij niet voorstellen dat de bewoners de excessen van vliegtuigoverlast 'noodgedwongen' moeten accepteren. Een kolonne vliegtuigen op ca. 600 meter over een woonwijk om 5 uur in de ochtend is niet te legitimeren. Zo simpel is dat. Als we ons laten verleiden tot een democratische schijnproces (in plaats van je recht te zoeken) dan verlies je het recht op verdediging.

Geplaatst door Teun uit Heiloo

Na jaren vliegtuigherrie (Polderbaan!) is het genoeg geweest: we gaan verhuizen naar het oosten des lands. We hebben absoluut geen vertrouwen meer in een stelletje demagogen, bij wie economie toch altijd blijft prevaleren. Omdat ik tot nu toe een 'veelklager' was bij CROS, BAS en Schiphol (trouwens nooit enige reactie gehad op mijn klachten)zal het aantal klachten wel afnemen. Wedden dat men zich dan later op de borst zal slaan dat Schiphol het wat geluidsoverlast betreft zo goed doet!
Momenteel gaat weer de ene na de andere herriebak over. Wat heerlijk om daar straks geen last meer van te hebben.
Mensen, succes in jullie verdere acties tegen de ziekmakende vliegtuigherrie!

Geplaatst door Gerard uit NULL

De 18e is inmiddels ruim geweest en nog steeds geen mededeling van 'de Platforms'. Geen info vóór, maar kennelijk ook niet ná het Aldersoverleg. Transparantie kan de Gezamenlijke Platforms inmiddels niet meer 'verweten' worden. Ik benieuwd of en wanneer men met medelingen komt. Als burger, lid van een van de Platforms, begint me het gebrek aan informatie aan (en luisteren naar) de eigen achterban inmiddels te irriteren. De Platforms ontlenen hun bestaansrecht als het goed is aan hun achterban, en niet andersom.

Geplaatst door kat uit zaanstad

Heer von der meer, kan er een update van de afgelopen Alders tafel komen?
Wat is ons concrete uitgangspunt waarnaar we streven?
Is er ook een agenda beschikbaar wanneer de volgende tafels zijn en wat de agenda tijdens die tafels is?

Geplaatst door Els uit castricum

Van alle berichten op deze website, maakt die van Teun nog de meeste indruk op me. Wat erg, dat je alles hebt moeten opgeven en dat je moet gaan verhuizen. Het is een schande!
Waarom wordt er potdorie toch niet naar alle mensen, die werkelijk een punt hebben om te klagen over die helse herrie en de inbreuk op hun leven, geluisterd? Teun, het beste en we zullen je sterkte nodig hebben.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit CastricumHET ROER OMGOOIEN

Het bestuurt van de gezamenlijke platforms is vastgelopen.
Behoefte aan meepraten overheerst
Een visie op de de oorzaken van het wederzijds onbegrip ontbreekt.
Wederzijds?
De sector wil wederzijds begrip tussen sector en stakeholder
De omwonende wil harmonie tussen burger en luchtverkeer.

De GVP heeft zich laten verleiden tot meepraten aan de tafel van de sector. Kenmerkend zijn de voorwaarden: Laat het gesprek niet storen door invloeden van ondeskundige buitenstaanders. De sector levert wel de elementen die je nodig hebt om de behoeften van stakeholderbelangen te kunnen verstaan. Stakeholders zijn namelijk stakeholders van Schiphol.

Zo gaat het niet langer

In veler gedachtengang zijn de twee zaken die altijd weer een rol spelen: niet economie en belanghebbenden, maar gemeenschap en mensen.

Capaciteit en economie zijn toch begrippen die juist ten dienste staan aan samenwerking van mensen? Deze wat abstracte begrippen dekken een geheel van kennis over handelen en zaken die gericht zijn op gemeenschappelijke belangen. Ze zijn zinvol door hun maatschappelijk nut.

Maar er is meer dan nut.
Gemeenschap is gelukkig samenleven;

In een Gemeenschap moet ieder mens, gelijk wie, gelukkig kunnen zijn en het gevoel hebben dat leven zin heeft. Die zin ligt in jouw, mijn, ieders geluk. Vandaar dat mensen boven gemeenschap gaan en je soms nut moet kunnen offeren om de gemeenschap in staat te laten zijn mensen gelukkig te maken.

Politiek is niet alleen maar wijsheid en inzicht, maar de moed om je bij de vertaling te laten temperen door voorzichtigheid. Pas zo bereik je een rechtvaardig bestel, waarbinnen ieder zich kan ontplooien. Alleen daarvoor zijn de wetten en regels. Zo werken de maatschappelijke deugden: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid.

Daardoor staan wetten en regels in dienst van het individu, vandaar dat een ambtenaar er is om regels toe te passen ten behoeve van mensen, niet om mensen, kost wat kost, te dwingen in een keurslijf van regels. Een goed ambtenaar zijn is dus een kunst.


Zo zijn er regels voor Schiphol. Schiphol, de sector is een puur instrument tot nut en welvaart. Maar de LVNL, ZBO of niet, moet zijn als een ambtenaar. Niet betaald door de sector, maar door de overheid. Net als Driebergen voor het rijverkeer. De kunst van de verantwoordelijkheid daarvoor, dat de vliegwereld de menselijke vertrouwdheid van onze goede wereld in stand houdt. Dat is een grote kunst en er dient geïnvesteerd te worden in onderzoek naar mogelijkheden om dat te bereiken. Dat maakt het leven spannend. Anders zou alles alleen maar een soort veredeld kruiswoordraadsel zijn.

Het GVP heeft zich nu bij de sector geschurkt? Dat is dan Stom, stom, stom!
Wat moet gebeuren is dat de overheid zich bezint op zijn al te uitsluitende aandacht voor bedrijven. De moed hebben om te denken over de mogelijkheden van het prachtige instrument dat ze hebben, in de LVNL. Geef die de middelen. De burger kan er spreken via het IKB, maar laat die dan haar info geven waar ze hoort. Naar het LVNL. Platforms: lokale belangen horen lokaal te zijn en niet politiek: By all means praten, maar met je eigen burgers en gemeenteraad en... zoals Gerard zegt, laat je leiden door je eigen mensen