Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners, Gemeenten en Kamer. Een Democratisch Oordeel over de Luchtvaart

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 730 
|
 PVRC 
Bewoners, Gemeenten en Kamer. Een Democratisch Oordeel over de Luchtvaart

In de Handhavingsrapportage Schiphol 2003 aan de Tweede Kamer staat ‘dat er volgens de wet en besluiten ten aanzien van geluidbelasting geen grenswaarden zijn overschreden’. Dat is juist. Het probleem is dat in de wet de sector nergens wordt verplicht om rekening te houden met klachten zoals wij die kennen. Wat dat betreft heeft de overheid geen enkele mogelijkheid om Schiphol tot de orde te roepen. Wanneer je naar de bestaande regels en normen kijkt, lijkt alles in orde.

Ons echte probleem, het enige waar we echt iets aan kunnen doen, is het oordeel dat in 2005/6 zal moeten worden geveld over de waarde van die bestaande regels. De vuistregel voor dat oordeel is dat de geluidsbelasting en veiligheid ten opzichte van 1990 niet achteruit gegaan mag zijn, ondanks groei van schiphol. Wanneer de overheid zou zeggen dat de normen die ze nu toepast ook zullen bepalen of men al of niet is achteruit gegaan, dan wordt de huidige toestand definitief. Dan gaat het onverminderd door en staan we open voor nog ergere dingen.

Nu denk ik dat er argumenten zijn om te zeggen dat de huidige normen niet geschikt zijn voor die evaluatie. Ten eerste zeggen ze niets over veiligheid. Maar een verrassing is dat we ook niet de goede middelen hebben om te beoordelen of de huidige normen voor geluidsbelasting zijn geslaagd. Je kunt namelijk bestaande regels niet gebruiken om te beoordelen of diezelfde bestaande regels voldoen.

Wat ter discussie moet staan is dus niet: handelt de sector fatsoenlijk? Iedereen denkt dat Schiphol dat niet doet en dat geldt ook voor de LVNL. Toch handelen beide naar de wet. In dit opzicht lijkt de wet zeker niet geslaagd.  Maar wat we vooral moeten uitvinden is: hoe we daar dan in 2005/6 democratisch over kunnen oordelen en wie dat moet doen.

Het zou vreemd zijn als de overheid zelf oordeelde over falen of slagen van eigen werk, of als de sector dat deed. Nee, het aanbrengen van ideeen voor de evaluatie in 2005/6 is mijns inziens een taak van bewoners en gemeenten, versterkt door hun vertegenwoordigers in de de tweede kamer. Zo laten we democratie haar werk doen.

Daarom is het niet goed als we alleen maar blijven roepen of laten zien hoe slecht het is. Daarom is het goed dat we ons als bewonersplatforms zijn gaan organiseren en dat deze platforms zoals nu gebeurt overleg plegen, met de eigen gemeenten en vooral ook onderling, over de hierbij te volgen strategie en het doel daarvan.

Er kan eenheid van visie ontstaan over de middelen om het groeiproces van Schiphol en de dynamiek daarvan in de vingers te krijgen en zichtbaar te maken in relatie tot de effekten op de gemeenschap. Dat zal niet alleen het beoordelen mogelijk maken maar ook betere kritische evaluatie van toekomstige plannen. Misschien zal het zelfs invloed kunnen hebben op de regulering van de dagelijkse praktijk.

Dit is niet de plaats en het moment om daarover uitgebreid te schrijven, maar we hebben het gevoel een goede en realistische weg te zijn ingeslagen.
Wij bereiden een nieuwe ledenvergadering en een nieuwsbrief voor, om al onze duizend leden daarbij te kunnen betrekken.

Het Bestuur van het PVRC


Reacties op dit bericht

Geplaatst door H.M.A.Martens uit Castricum

De Heer O. Bijvoet heeft gelijk.Wat er is bereikt, zo snel en zo deskundig is meer dan goed.Een kleine kanttekening. Vanaf het ontstaan van Schiphol zijn er problemen, ondanks de verheerlijking van een aantal piloten,verkeersleiders en zelfstandige eigenaren, binnen het maatschappelijk krachtenveld geweest. Het lijkt me juister te stellen dat Schiphol met zijn vazallen continue de wet oprekt. Er is wellicht sprake van een zeer onfatsoenlijke bedrijfsvoering gesteund door overheden, bedrijfsleven etc.Ooit een vergadering meegemaakt bij de Kamer van Koophandel ?Ondanks de ogenschijnlijke openheid van Schiphol wordt er volstrekt geen informatie gegeven over sancties tegenover verkeersvliegers en verkeersleiders etc., er is b.v. ook geen route vliegboekje.Er wordt boven deze regio vanaf 4.40 zeer laag over dorpskernen gevlogen.etc. Hoe kun je dan van een fatsoenlijke organisatie spreken. Het lijkt me goed bij de volgende ledenvergadering subgroepen in te stellen om andere mogelijkheden te onderzoeken voor het beinvloeden van diverse andere ( belangen ) groepen. Schiphol zit continue in een win- win situatie. Veel klachten, een 6e en 7e baan erbij.Het stelt me overigens gerust dat deze organisatie weliswaar op lange termijn, net zo de klos zal zijn zoals Enron, AH, Bouwwereld etc. Zeg nu eens eerlijk, rijdend over de A9 en alle informatie die over Schiphol is verzameld: "de rotting van deze organisatie komt ondanks de dichte ramen toch
je neusgaten in".