Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners Buitenveldert moeten weer stem krijgen in Schiphol-overleg

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2128 
|
 dichtbij.nl Editie Asd-Z 
Bewoners Buitenveldert moeten weer stem krijgen in Schiphol-overleg

Door: Dichtbijredactie, Stefan Heijdra (De Echo)

ZUID -  Inwoners van Buitenveldert ondervinden al jarenlang geluidshinder van vliegtuigen. Onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan wonen van alle start- en landingsbanen op Schiphol, de meeste mensen. Per 1 januari 2015 wordt een nieuw overlegorgaan opgericht, waarin de bewoners weer sterk vertegenwoordigd moeten worden. En volgens sommigen is dat hard nodig.

Vanaf 2011 experimenteert Schiphol met een nieuw normenstelsel, Vliegen Volgens Afspraak (VVA) genaamd. Voor 2011 bestonden er 35 handhavingspunten waar een overschrijding van de geluidsnormen werd vastgelegd, maar die zijn met de eventuele invoering van VVA afgeschaft. Dit is vervangen door de afspraak dat Schiphol zoveel mogelijk vluchten afhandelt op de Polderbaan en de Kaagbaan. Echter mag hier onder bepaalde omstandigheden van worden afgeweken. Bijvoorbeeld bij een harde westenwind, of alleen de kans daarop, mag worden uitgeweken naar de Buitenveldertbaan, ook ‘s nachts.

Jan Griese, voorzitter van het bewonersplatform Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB), spreekt regelmatig met bewoners van Buitenveldert. ‘Een bewoonster van de Van Boshuizenstraat bijvoorbeeld, die aangaf dat zij echt horendol wordt van de overkomende vliegtuigen,’ zegt Griese die zelf jarenlang onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan woonde. Hij is inmiddels verhuisd en noemt de geluidsoverlast van de vliegtuigen als één van de redenen waarom hij is vertrokken. De vliegoverlast voor Buitenveldert vindt hij echter een dusdanig maatschappelijk probleem, dat hij zich hiervoor blijft inzetten. Griese: ‘Afgelopen zomer is er drie nachten op rij volop gebruik gemaakt van de Buitenveldertbaan. Er was toen echt geen sprake van slecht weer. Die VVA-regels geven Schiphol een vrijbrief, ik heb het idee dat overal redenen worden gezocht om maar gebruik te kunnen maken van de Buitenveldertbaan. Als het geen slecht weer is, dan is het wel onderhoud aan één van de andere banen.’

Schiphol en de overheid houden zich niet doof voor de kritiek. In 2006 is de Alderstafel opgericht, onder voorzitterschap van voormalig minister Hans Alders. Aan de Alderstafel wordt overlegd door lokale en regionale overheden, de luchtvaartsector en bewoners met als doel advies uit te brengen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hierbij wordt de balans gezocht tussen de belangen van de luchthaven en haar omwonenden. De SWAB is een tijd geleden uit dit overleg gestapt. Volgens Griese verloopt het overleg niet eerlijk en wordt er gemanipuleerd. ‘Het zwaartepunt aan de Alderstafel ligt bij de luchtvaartsector. Als bewoners zijn wij hier niet tegen opgewassen,’ zegt hij. ‘We hebben niks tegen vliegen, maar het moet wel volgens de afspraken gebeuren.’

De SWAB vindt al langere tijd gehoor binnen het gemeentebestuur van Amstelveen en de Stadsdeelraden van Zuid en Zuidoost. In een reactie geeft Schiphol aan dat het in gesprek is met omwonenden via de Alderstafel en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). ‘Verder kunnen omwonenden geluidsoverlast melden via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Daarvoor is de website www.bezoekbas.nl in het leven geroepen,’ laat een woordvoerder van Schiphol desgevraagd weten.

De Alderstafel gaat vanaf 2015 samen met de CROS op in het nieuwe overlegorgaan Omgevingsraad Schiphol. Daniëlle Meiboom, secretaris van de CROS: ‘De nieuwe opzet moet zorgen voor een breder overleg. Het moet voor bewoners makkelijker worden om zich in het overleg te mengen. Momenteel dragen de gemeenten de bewonersvertegenwoordigers aan bij het CROS-bestuur. Vanaf januari wordt dit anders en kan elke organisatie die bewoners vertegenwoordigd, zichzelf bij ons aanmelden. Inmiddels hebben al zo’n dertig bewonersorganisaties dat gedaan en er zijn nog meer aanvragen in behandeling.’ Ook de SWAB sluit zich aan bij dit initiatief. Jan Griese: ‘We vertegenwoordigen graag zoveel mogelijk leden, zodat we een sterke stem hebben binnen dit overleg.’ Aanmelden kan via www.stichtingswab.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Het is maar de vraag of "onder" de Buitenveldertbaan de meeste mensen wonen.
Welke criteria zijn daarbij gehanteerd? Hoe is dat berekend? Geldt dat voor landers of voor starters? En geeft zo'n eventuele topscore je dan een andere positie dan mensen onder al die andere banen? Waar werd er geluids-geisoleerd aldaar?

Het nieuwe Schipholoverleg met nieuwe mensen(bewoners), niet gehinderd door kennis waarbij een hoog NIMBY-gehalte gegarandeerd lijkt.
Nieuwe mensen, nieuwe kansen,voor de vliegsector dan.
Ik vraag me af waarover het gaat bij zo'n overleg. Waarschijnlijk overleg om het overleg.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Beste Leo, Ha Ha, Jij weet dat toch wel ? De meeste ernstig gehinderde huizen liggen onder de Buitenveldertbaan, dat geldt voor starters en voor landingen. (Zie de huizen norm.) (berekend door ooit door RIVM en Geografische dienst overheid.) Dat het in dat kleine de Kwakel bij jou ook geen pretje is weten wij maar al te goed ! Het treintjes effect bij jullie telt ook. Ook op andere plekken, wat te denken van Lijnden,recht onder de verschoven route Zwanenburgbaan, geregeld door de beruchte dorpsarts van O. te Zwanenburg en b.v te Uitgeest. Hier vliegt de helft van de kisten op 200 m hoogte.. Een ware marteling voor de onderwonenden... WB Je 2e alinea zitten we op dezelfde lijn. Benieuwd wat dit in deze ORS gaat brengen. Temeer daar de al l7 jaar zittende dorpsarts te Z .zich brutaalweg weer als clustertrekker gaat aanmelden... Daarbij introduceert Alders al bij voorbaat weer het conflictmodel ... Terwijl je zou denken, dat Bewoners zeer zouden dienen SAMEN te werken.. Een democratisch model? Wel nee een feodaalmodel,dat kan je aan Hans A. wel overlaten.. Hij heeft die van O nog steeds erg nodig kennelijk,en met hem de Stas... van PvdA huize Nog 1 Leo: Het rijk vertikt het om GELUID echt te METEN...Prof Guus Berkhout TU Delft: " Beleid zonder echte Metingen is bedrog.." Te Amstelveen staan 2 hoogwaardige Meetposten van Geluidconsult, 2 zgn Luistervinken. Al jaren Meten de Luistervinken structureel meer lawaai dan er berekend wordt. TNO en RIVM beoordeelden Luistervink superieur aan Nomos
Maar ach,waar schiphol zich blijft manifesteren als VRIJSTAAT ,gedraagt b.v Hoogovens nu Tatassteel zich voorbeeldig en produceert toch 2x meer staal.. Beste Hans A,mocht je dit lezen, DOE ER IETS AAN !