Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Betreft informatie over (on)mogelijkheden m.b.t. Schadeschap Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1595 
|
 Voorzitter PVRC 
Betreft informatie over (on)mogelijkheden m.b.t. Schadeschap Schiphol

Geachte PVRC leden,

Recentelijk is de folder “Uw signaal wordt serieus genomen” afkomstig van Schadeschap Schiphol, Postbus 716. 2130 AS Hoofddorp breed verspreid in de o.a. de Gemeente Castricum.
De lezer wordt erop geattendeerd dat bij nadelige gevolgen door het instellen van geluids- en veiligheidzones rond luchthaven Schiphol en/of door de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol (de Polderbaan) de mogelijkheid bestaat van recht op schadevergoeding. U moet hiervoor echter op tijd reageren en wel uiterlijk voor 23 augustus 2009.

Op het eerste gezicht lijkt dit voor de bewoners uit de regio Castricum interessante informatie, doch bij raadpleging van de website www.schadeschap.nl blijkt dit echter een lege dop te zijn.
Schade dient uitsluitend te worden bezien in het kader van planschade door het wijzigen van gemeentelijke bestemmingsplannen en/of waardedaling van de huizenprijzen als gevolg van geluidshinder. Beide gevallen zijn niet van toepassing voor onze regio.
Het geven van deze informatie moet daarom worden bezien in het licht van het volgens de formele regels benadrukken van de sluitingstermijn van 23 augustus.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over (on)mogelijkheden van Schadeschap Schiphol.

Indien hierover meer wil weten wordt aangeraden de genoemde website te bezoeken.

Met vriendelijke groet
Bestuur PVRC

www.schadeschap.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Schade dient uitsluitend te worden bezien in het kader van planschade door het wijzigen van gemeentelijke bestemmingsplannen en/of waardedaling van de huizenprijzen als gevolg van geluidshinder. Beide gevallen zijn niet van toepassing voor onze regio.

Kan ook makkelijk worden toegepast. De luchtvaartwet heeft immers vrijwel alle troeven in handen.........de meest belangrijke is wel de economie en het feit dat vliegen nu eenmaal zo makkelijk is.
Dat het ook ten koste gaat van een flink aantal mensen, die zelfs gezondheidsklachten ontwikkelen door de blootstelling aan vrijwel continue herrie, wordt volledig door de sector gebaggataliseerd!

Geplaatst door Els uit Castricum

Al zou het schadeschap me een koe met gouden horens hebben aangeboden, dan nog had ik daar niets, maar dan ook niets van aangenomen. Ik neem geen Judaspennningen aan, ook al zou ik het nog zo nodig hebben. En dat ze pas na 6 jaar kwelling met zoiets aankomen is voor mij ook een bewijs, dat ik alles wat met de brutale handelwijze van Schiphol te maken heeft, moet verachten!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

OPROEP

Wordt het niet hoog tijd dat PVRC het verleden inslikt en lid wordt van het VGP ?

Mijns inziens zou zoiets een weg zijn naar winst voor iedereen.

Deze website (mits de schrijvers zich houden aan de hier nog eens door Els samengevatte aanbevelingen) , maar ook het VGP zelf, kunnen daarmee een opener karakter krijgen.
Ze hoeven zich dan niet te verbergen achter een alleen voor bestuursleden (of bestuursleden van aangesloten verenigingen) open gordijn.
Er moet een plaats zijn waar je samen over de problemen kunt nadenken, zonder het gevaar te lopen door slimme belanghebbenden te worden gemanipuleerd. Zelfs binnen een overheid die vaak de schijn wekt zich - zelfs in de persoon van de minister - door materieel belanghebbenden te laten manipuleren is er ruimte. Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat dingen als het nieuwe ATM systeem een winst kunnen zijn in de richting die ook hier in het verleden is bepleit. Op mini niveau ook de micrudiscussies van onze verkeersleiding.
De ATM discussie en sommige ontwikkelingen in de verkeersleiding laten inderdaad zien dat het ook anders kan. De ATM discussie wil waarden voor buiten (Europees denken) verbinden met behoud en verbeteren van waarden voor binnen. Dat binnen is zowel eigen land als locale regio.
Lees :
"Air traffic management wordt gemoderniseerd"

Datzelfde, behoefte aan openheid en vernieuwing, geldt voor het PVRC en zijn website, waarvan ik op dit moment de betekenis voor al zijn (echt nog steeds 1288 ?) 'geachte' leden op dit moment niet meer kan inschatten.

Dus mijn dringende vraag aan het PVRC bestuur is: lten we ons aansluiten en ook anderen daarin stimuleren, met als inbreng de wens van blijvend open dialoog. Ook de website van het VGP zelf stelt al dat er een leven is buiten de commissie Alders. Geef ruimte en tijd aan mensen met andere opinies.

Ik denk dat het dat leven is (leven buiten voor manipulaties vatbare, door belangen geleide discussies) dat voor ons allen van belang is. Het is dat leven dat ook de gemeente Castricum bij monde van haar wethouder vorig jaar duidelijk heeft onderschreven.

Wat ik hier voorstel is geen breuk met het verleden, maar juist helemaal in de geest van waaruit onze vereniging indertijd is opgericht, en van waaruit zelfs uiteindelijk de kiem voor waaruit het VGP ontstond, ooit is gelegd.

Zelf woon ik niet meer in Castricum. We hopen ergens langs het Spaarne terecht te komen, alhoewel vrienden bij de LVNL me uitdrukkelijk waarschuwden dat het geen verbetering zou zijn wat geluishinder betreft. De reden voor vertrek was uitdrukkelijk niet de overigens wel heel aanwezige geluisoverlast. Maar je onttrekken aan problemen is even weinig solidair als je onttrekken aan een open en tegenover anderen respectvolle dialoog.

Olav