Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bestuurskundige kritiek op plan Schultz voor evaluatie Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 582 
|
 Radio 1EO 
Bestuurskundige kritiek op plan Schultz voor evaluatie Schipholbeleid

‘EVALUATIE SCHIPHOLBELEID KAN ALLEEN GOED GAAN ALS ALLE PARTIJEN ERBIJ BETROKKEN WORDEN’

De evaluatie van het Schipholbeleid kan alleen goed verlopen als het ministerie van Verkeer en Waterstaat alle partijen - de luchthaven, de bevolking en de gemeenten uit de omgeving van Schiphol - van begin tot eind bij de evaluatie betrekt. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist vanmorgen in het radio-1-programma De Ochtenden (EO).

Afgelopen vrijdag stuurde staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat haar Plan van Aanpak naar de Kamer over de evaluatie van de Schipholwet. Daar staat juist in dat zij zelf de regie wil voeren. Van Twist vindt dat niet verstandig omdat het ministerie zelf partij is en bovendien niet onomstreden is in de ogen van de gemeenten en bewoners rondom Schiphol.

De evaluatie van het Schipholbeleid zal geen eenvoudige klus worden. In de afgelopen jaren is er veel over te doen geweest. De commissie-Berkhout die de minister moest adviseren over vliegtuiglawaai, werd onder druk gezet en stapte op. Spaarndam verzette zich tegen de uitvliegroute van de Polderbaan. En de inkt van de Schipholwet was nog nauwelijks droog of Schiphol meldde dat er een ³rekenfout” in de wet zat waardoor de luchthaven ten onrechte veel te weinig vluchten zou kunnen verwerken op de Zwanenburgbaan. De inwoners van Zwanenburg waren het volstrekt oneens met de luchthaven en beriepen zich op de Planologische Kernbeslissing Schiphoil uit 1995 (PKB) waaruit zij opmaken dat er na de komst van de Polderbaan juist de helft minder gevlogen zou worden via de Zwanenburgbaan.

Een andere voorwaarde voor een goed verloop van de evaluatie is volgens Van Twist dat het ministerie geen overtrokken verwachtingen moet voeden bij de bevolking die rond Schiphol woont als zou alles nog anders kunnen. “Dat zou misverstanden oproepen bij de bevolking die alleen maar verder bijdraagt aan de onvrede die er toch al is”.
Ook dient volstrekt helder te zijn wat het uitgangsspunt voor de evaluatie is: de binnenkort gerapareerde Schipholwet waar de ‘rekenfout’ uit gehaald is, of juist de situatie zoals vastgelegd in in de PKB uit 1995.

Van Twist pleit daarom voor “gedeeld opdrachtgeverschap” waardoor alle betrokken partijen - bv de Commissie Regionaal Overleg Schiphol, waar de luchthaven in zit maar ook de bewoners - gezamenlijk de evaluatie doen. Bijvoorbeeld door al deze partijen in een begeleidingscommissie te zetten die vanaf het begin - de formulering van de opdracht - tot het einde de evaluatie begeleidt en bewaakt.

Van Twist is hoogleraar bedrijfskunde te Nijmegen met als specialisme publiek-private samenwerking. Als onderzoeker heeft hij in diverse functies de bestuurlijke processen rondom Schiphol van dichtbij gevolgd.

EO Radio 1, Peter Siebe, 035-6474320


Reacties op dit bericht