Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Bescherming buitengebied onvoldoende gewaarborgd.”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 602 
|
 Milieudienst IJmond 
“Bescherming buitengebied onvoldoende gewaarborgd.”

26 april 2006 - door Milieudienst IJmond

De gemeenten in Cluster noord (Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) spreken, na bestudering van het kabinetsstandpunt Schiphol, hun bezorgdheid uit over de toekomst van het buitengebied. Zij lezen in het standpunt bijzondere aandacht voor de hinderproblematiek in het buitengebied en goede mogelijkheden voor hinderbeperking, maar zien dit onvoldoende terug in de uitwerking van de plannen. De cluster zal er bij de leden van de Tweede Kamer op aandringen de plannen beter te laten uitwerken.

Buitengebied
Voor het buitengebied streeft het kabinet naar een alternatief beschermingssysteem. Dit moet worden gewaarborgd in een convenant tussen de overheid en de sector dat in het najaar klaar moet zijn. Cluster noord wil betrokken worden bij de uitwerking van dit convenant. Zij vindt dat de afspraken met de sector eerst op papier moeten staan voordat er ook maar sprake kan zijn van verruiming van het aantal vliegbewegingen. Voorts zal de cluster de Tweede Kamer verzoeken om er bij het kabinet op aan te dringen dat er geen vrijblijvende, maar harde en toetsbare afspraken tussen de sector en het ministerie worden gemaakt.

Meten van vliegtuiggeluid
Het kabinet wil, in plaats van handhavingspunten in het buitengebied, alternatieve maatregelen voor geluid opnemen in het eerdergenoemde convenant. Met deze aanpak worden meetsystemen uitgesloten als alternatief. Cluster noord wil dat de meetsystemen ook gebruikt worden voor handhaving.

Salderen
Het kabinet wil saldering tussen de handhavingspunten mogelijk maken, waarbij achteraf aangetoond moet worden of er nog sprake is van gelijkwaardigheid. Cluster noord heeft echter slechte ervaringen met het achteraf terugdraaien van beslissingen in het Schipholdossier. De cluster is verder van mening dat het toepassen van saldering negatief zal uitpakken voor de regio. Met dit systeem neemt de hinder in het gebied toe doordat het aantal vliegbewegingen over de Polderbaan toeneemt. Ook lijkt, met deze saldering, de uitbreiding van het aantal vluchten al te worden weggeven aan de sector. Cluster noord wil voor invoering van het salderen, hierover eerst tastbare afspraken maken met de sector.

Voorstellen voor hinderbeperking
Cluster noord heeft, in samenwerking met het Platform Nederlandse Luchtvaart, een experiment voorgesteld, waarbij de Polderbaan hoger zal worden aangevlogen. Cluster noord verwacht dat hoger aanvliegen tot aantoonbare vermindering van de geluidshinder in de regio zal leiden. Het experiment met hoger aanvliegen moet uiteindelijk leiden tot een zogenaamde Continues Descent Approach (CDA nadering) gedurende de dag. Cluster noord dringt er op aan dat het experiment op korte termijn wordt uitgevoerd.


Reacties op dit bericht