Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bert Wagendorp: ‘Tegen een schappelijke vergoeding is Hans Alders tot veel bereid’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 872 
|
 Volkskrant Nagekomen van 18-10-2012 
Bert Wagendorp: ‘Tegen een schappelijke vergoeding is Hans Alders tot veel bereid’

COLUMN In Nederland slaagt een energiekongsie van gevestigde belangen er nu al ruim tien jaar in om verduurzaming te vertragen, zegt Bert Wagendorp. Met een glansrol voor beroepslobbyist Hans Alders. ‘Met stip binnengekomen in de top-3 van Hans Alders’ Beste Gotspes Aller Tijden. Lees meer ...


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Een duidelijk voorbeeld van de manipulatie van het luchtvaartbeleid is de wijze waarop via de Alderstafels naar een definitief akkoord / convenant wordt toegewerkt.
Afgedekt met een wijzigingswet kan zo jarenlang de schijn van democratische besluitvorming worden gewekt, terwijl politici in alle bestuurslagen zich achter het uiteindelijke voorstel - dat nog door experimenten onderbouwd dient te worden! – ALS WARE HET EEN AKKOORD verschuilen.

Tegelijkertijd manipuleert men het milieubeleid waarbij het Rijk nu zelfs gemeenten heeft verplicht om een akkoord te tekenen voor een LANDSDELIGE DIENST LEEFOMGEVING per 2015.
Dat een voorstel van het huidige kabinet voor de mogelijke vorming vijf landsdelen nog maar onlangs bij de Tweede Kamer werd neergelegd is opvallend. Blijkbaar wordt er achter de schermen reeds een nieuwe inrichting van bestuur en maatschappij aangebracht en vooral het megalomane karakter springt in het oog...........


Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Wagendorp beschrijft goed wat er de laatste jaren gebeurde. Het ministerie van VROM (Milieu dus) was al niet sterk, maar bestaat nu helemaal niet meer. Daar zorgde de VVD wel voor. De adviezen van Commissie MER, en Comm Deskundigen vliegtuiggeluid II, die beiden lieten weten: De vorige stelselwijziging was NIET gelijkwaardig, Er DIENEN handhavings-punten bij te komen. Het PBL (Prof K. van Egmond, Leefomgeving) had slaande ruzie met Min.Eurlings, die de huizennorm even oprekte met 1300 extra woningen die gehinderd mogen worden worden. Zo werden de voorwaarden geschapen, om Hans Alders op ondemocratische manier alweer de normen te laten oprekken,via een volstrekt oncontroleerbaar, en niet handhaafbaar VVA stelsel, en zo de belangen van een miljoen omwonenden te negeren {Die huizennorm wordt nu zelfs achteraf BEREKEND, waardoor de laatste degelijke norm geen betekenis meer zal hebben. Op dit moment is men bezig het CROS (Comm.Regionaal Overleg Schiphol) om te vormen in een zgn OMGEVINGS-RAAD. nadat er nu pogingen worden ondernomen, om dit krakkemikkige stelsel VVA formeel te maken. 18 kritische platforms in BLRS werden naar de zijlijn gemanoevreerd, en ook Cros zou straks mogelijk geen enkel Regioplatform meer huisvesten? Alders en zijn straatvechter Mr Th Vermeegen.. de schaamte voor bij?

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

II) Ik vraag me hierbij ook af, waarom we al die dure adviesorganen hebben: Comm MER, CDV II PBL als er toch niet naar geluisterd wordt. Evenals al die Toezichthouders op de financiële markten.Steeds weer ontstaan nieuwe schandalen. In de Weekendbijlage Telegraaf stond een ronkend verhaal, waarin o.a. LVNL directeur dhr Dr Paul Riemens, ja hij, die de titel van zijn proefschrift gaf: "Schiphol is groter dan nederland", en stelde: Het is hoog tijd,om eigen agendas op zijn te schuiven,en gelederen te sluiten" De hinder en de milieubenadering die de laatste jaren is ingeburgerd,is volgens critici een doodlopende weg.. VRAAG: Welke milieube-nadering zou deze wolf in schaapskleren toch bedoelen?? en dan te bedenken, dat deze man directeur is van een ZBO , (Zelfstandige bestuursorganisatie), een uitvoerings-organisatie, die toch geen beleid ontwikkelt,
of heeft hijde belangenvan hem zelf en zijn onderdanen op het oog, . Als ik goed ben ingelicht, lopen er bij LVNL 7 toplieden rond met € 700.000 op jaarbasis ..... met leuke optrekjes in Aerdenhout. Begrijp me goed, hard werkende en deskundige werkers mogen m.i. goed verdienen, maar dit lijkt me graaigedrag.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering.Onder.Schipholbeleid.

''maar dit lijkt me graaigedrag.''

@ J.h. Griese. Ja, ik denk dat u gelijk heeft. Dat systeem van graaien kan enkel in stand worden gehouden door 'rupsje nooit genoeg' gedrag. Ten koste van meer dan een miljoen geluidsgehinderen. Het intereseert ze totaal niet. Het lijkt mij dat deze mensen hun geweten op een verkeerde plaats hebben zitten, als ze die al hebben.