Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Beroering in Bollenstreek over vliegplan

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 668 
|
 Haarlems Dagblad 
Beroering in Bollenstreek over vliegplan

HAARLEMMERMEER -  In de Bollenstreek is beroering ontstaan over het idee van wethouder Michel Bezuijen om te kijken of er niet meer vliegtuigen over de Bollenstreek kunnen vliegen zodat de woningbouw in Hoofddorp-West geen gevaar loopt.

Komend voorjaar moet de zogeheten Alderstafel met een visie komen op de groei van Schiphol tot ongeveer 2020 en Bezuijen wil bij dat overleg het idee betrekken. Bezuijen zit daar aan tafel namens de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol, onder meer voor de belangen van de Bollenstreek. De raadsleden Cees Verburg in Lisse en Wil van Aken in Hillegom hebben aan hun colleges inmiddels vragen gesteld over het idee naar aanleiding van berichtgeving in deze krant. Beide raadsleden zien niets in het plan, laten ze daarbij weten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hoe was de relatie ook alweer tussen Bezuijen en de Alderstafel...?

Geplaatst door Els uit castricum

Kent u dat? Opeens een herinnering, die uit het niets opduikt?
En zo herinner ik me een lezing van 35 jaar geleden, die diep in mijn onbewuste was opgeslagen.
Ik ging in die tijd nog netjes naar gemeenteavonden van de Doopsgezinde Kerk. En zo was er op een avond een predikant, die over het leven op de wallen kwam vertellen. Daar was toen ook al heel wat te doen en de predikant hoorde erg veel. En zo vertelde die predikant en die zin lag als een anker in mijn onbewuste dus opgeslagen: "de maffia is in de hoogste regionen van de KLM en de regering doorgedrongen." Ziek was ik van die avond en ik dacht: "moeten mijn kinderen in zo'n land opgroeien?" Maar toen verdrong ik die gedachte want ik wilde het niet geloven.
Maar gek, in deze tijd moet ik steeds vaker aan die lezing en aan die letterlijk geciteerde woorden denken. En nòg wil ik het niet geloven maar er aan denken moet ik wél! Want dat er voor mijn gevoel ongrijpbare machten aan het werk zijn daar kan ìk althans niet omheen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Die Bezuijen heeft wel heel veel petten op. Wethouder Haarlemmermeer, vertegenwoordiger in Cros namens Haarlemmermeer, plv voorzitter van Cros, voorzitter werkgroep Hinderbeperking Cros, lid van BRS, lid van Alderstafel. Gezien dit bericht lijkt het mij duidelijk dat de diverse belangen aardig door elkaar lopen bij deze heer.

Geplaatst door gerard uit NULL

Hij zit in ieder geval net lang genoeg ad interim om het aldertafelcircus in 'goede' banen te leiden.

Geplaatst door O B uit Castricum

Dit is nu net het probleem waar de Alderstafel en CROS voor zijn gemaakt:
Voor Schiphol verandert er niets, als het mogelijk blijkt het vliegverkeer ruimtelijk zo te verdelen, dat bepaalde zones van de Haarlemmermeer geschikter worden voor woningbouw en andere zones, elders, die toch voor industriegebied bestemd zijn, wat meer worden belast. Een punt voor de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Haarlemmermeer.

Zullen de bewoners, sorry, de Heren van Ojik (CROS) en von der Meer (VGP en PVRC), nu mee mogen beslissen en bijvoorbeeld in het nu geheime overleg tot de conclusie komen dat, ja wat?, dat de bewoners instemmen omdat ze niet weten waartegen ze bezwaar zouden kunnen maken?

Met die tafel realiseert de overheid nu eindelijk die bedoelde en hoopgevende, want zo van verantwoordelijkheid ontlastende horizon van goed polderoverleg tussen sector, regio en bewoners, bewoners die juist daar zitten waar ze niet behoren te zijn.

Het realiseren van een microregie voor de dagelijkse aanpassing vliegverkeer met als doel het luchtverkeer voor alle burgers gelijkelijk minder storend te maken - ja, dat is een doel dat zelfs aan de horizon niet meer op zal hoeven duiken. Dat is door onkunde uit het zicht geraakt ten behoeve van economische verdelingsspelletjes binnen de zo beschermend bedoelde geluidscontouren.

Geplaatst door Wim Perlee uit Castricum

Mijnheer OB,
Uw opmerking ten aanzien van de heren Van Oijk en Von der Meer vind ik suggestief en van generlei niveau getuigen.
Volgens mij is het zo dat u pas kritiek kunt uiten als daar feitelijk aanleiding toe is.

Geplaatst door O B uit Castricum

Heer Perlee

Dat (gefundeerde kritiek uiten) wil ik graag doen. Aan de Alderstafel zijn niet onderhandelbare belangen van burgers een onderhandelbaar element geworden in relatie met de economische belangen van Schiphol. Zo kan het gebeuren dat grenzen die aangaven wat in een bepaald onderdeel van de regio maximaal aanvaardbaar ia, zonder meer als overschrijdbaar zijn aanvaard. Dit gegeven is nu gepubliceerd als aanvaardbaar voor omwonenden.

De Alderstafel heeft een structuur en bedoeling die dergelijke conclusies in de hand werkt. Deelnemen aan de Alderstafel werkt zo in de hand dat de overheid niet geconfronteerd wordt met de plicht verabtwoordelijkheid te dragen voor de problematiek die de oorzaak is van Uw en mijn overlast. Die heeft te maken met regeling van luchtverkeer, onafhankelijk van economische belangen.

Ik ben het eens wanneer men zegt dat niet invullen van deze eis (oprekken van handhavingspunten) schade zou berokkenen aan de economie. Maar dan had een dergelijke beslissing overgelaten moeten worden aan de politiek, met de uitdrukkelijke wetenschap dat de politiek hier wetens en willens voor de bewoners schadelijke en dus voor bewoners niet aanvaardbare grenzen overschreed. Bewoners worden hier van individu teruggebracht tot verwaarloosbaar percentage.

Elders op deze site hebben anderen evengoed het problematisch karakter van dergelijke niet beïnvloedbare beslissingen aangegeven.

Het doet mij geen deugd dit te moeten constateren, maar ik vind het beslist onjuist wanneer ik niet ter discussie zou durven stellen waar ik vind dat de zaken de mist ingaan. Gelijk of ongelijk. Het siert u dat u, die naar ik vermoed bestuurslid bent van het PVRC (de huidige samenstelling van het bestuur is nergens gepubliceerd), de handschoen opneemt. Men is nergens beter mee gediend dan met volledige openheid van zaken. Dat geldt voor U, maar ook voor mij.

Geplaatst door Ton uit NULL

En zó is dat!