Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Beroep Amsterdam tegen vernietiging Schiphol-veto

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 792 
|
 Haarlems Dagblad 
Beroep Amsterdam tegen vernietiging Schiphol-veto

AMSTERDAM -  Amsterdam gaat in beroep tegen de vernietiging van het veto van de gemeente tegen de privatisering van Schiphol. Dat liet de gemeente zaterdag weten. Die vernietiging van de tegenstem via een Koninklijk Besluit, gebeurde vrijdag op voordracht van minister van Financiën Gerrit Zalm.


Amsterdam blokkeerde de privatisering van de luchthaven eerder met een veto tegen de noodzakelijke statutenwijziging tijdens een besloten aandeelhoudersvergadering. Zalm had die vergadering uitgeschreven, omdat hij vaart wilde maken met de verkoop van een belang van 49 procent in de luchthaven. Amsterdam is voor 21,8 procent eigenaar van Schiphol.

Met de vernietiging van de tegenstem wil de minister het veto ongedaan maken. Amsterdam liet hierop zaterdag weten het al eerder aangekondigde beroep tegen dat besluit aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Schadelijk

,,De gemeente Amsterdam is van mening dat de noodzaak voor een beursgang op dit moment onvoldoende is onderbouwd en is er van overtuigd dat het nu doordrukken van een beursgang schadelijk is voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven Schiphol’‘, zo liet Amsterdam weten. ,,Het belang van de luchthaven voor de nationale economie verdient op zijn minst een zorgvuldige afweging, in plaats van een te snel en ondoordacht proces dat als doel heeft voor de verkiezingen de privatisering te regelen.’‘

Door de juridische procedure van Amsterdam laat de daadwerkelijke aandelenverkoop op zich wachten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Uitstekend...! gemeente Amsterdam.
Zalm gedraagd zich absoluut onbehoorlijk. Dat Remkes,als partijgenoot hierin meegaat is nog te begrijpen, want ook VVD. Maar dat
Min. Peijs,CDA hieraan meewerkt is opmerkelijk, of is het typerend...

Geplaatst door Gerard uit NULL

Waarom is het uitstekend dat Amsterdam kennelijk gaat voor een nog verdere ontwikkeling van Schiphol dan met privaat geld mogelijk wordt geacht?

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Zou je kunnen uitleggen/beargumenteren Gerard, waarom jij denkt dat een niet geprivatiseerd Schiphol minder goed is voor
de burgers en dan vooral voor de gehinderde burgers?

Geplaatst door Gerard uit NULL

J.H. Griese, dat is niet wat ík vind. Het is Amsterdám dat blijkens het artikel denkt dat Schiphol nu meer ontwikkeld kan worden dan mogelijk zou zijn in geprivatiseerde handen. Of dat 'uitstekend' is? Ik weet het nog niet zo.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Gerard, Ik begrijp je.Het zou kunnen, dat Amsterdam Schiphol meer wil ontwikkelen. In welke richting, dat staat er niet bij. Zoals je weet is coalitie partner Groen Links al jaren tegenstander van steeds weer oprekken van Milieugrenzen. De pvda, als we de landelijke uitspraken van Samson en het verkiezingsprogramma van de pvda mogen geloven is het daar de laatste 2 tot 3 jaar mee eens. Uiteraard, zal Asscher het economisch aspect nu ook benadrukken. Als hij dat niet zou doen heeft hij direct de rechtse partijen op zijn nek.
Uiteraard, moeten we het allemaal nog maar zien met de Amsterdamse bedoelingen.
Maar persoonlijk, lijken mij de milieuvoorwaarden een grotere kans op behoud te hebben bij een niet geprivatiseerde lucchthaven dan andersom.
De politiek blijft dan aanspreekbaar. Dat dat de laatste jaren de politiek dat schandelijk liet lopen, en er een potje van maakte, is ook waar, maar ik denk dat de politici niet straffeloos kunnen blijven doorgaan , met het belazeren van burgers.
(Zie overigens ook de uitwassen bij geprivatiseerde bedrijven, Energiesector, Woningbouw corperaties, Ziekenhuizen e.d.waar managers 4 tot 6 x het salaris van de MP verdienen.
In het meest gunstige geval zou Amsterdam Schiphol mee willen ontwikkelen in een functionele kwaliteits luchthaven.
Private partijen hebben in deze keiharde wereld maar voor een ding oog: Winstmaximalisatie.
groet


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Toch weet ik het nog zo net niet. Wat ik wel begrijp is dat er hoogspel wordt gespeeld; de financiële belangen zowel als de politieke lijken enorm.
Maar zou het mogelijk kunnen zijn dat een geprivatiseerd Schiphol-bedrijf makkelijker aan de wet gehouden kan worden dan de huidige staatsversie? Ik stel me voor dat de politieke druk om niet te tornen aan de economische mythe rond de luchthaven zeer sterk is, er zijn zeer veel verstrengelde belangen. Wellicht dat een aantal van die verstrengelingen verdwijnt bij privatisering, al zal dat vast niet het motief van dhr. Zalm zijn.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Aalegeiz, ik heb natuurlijk ook geen glazen bol. Maar lees eens het artikel van Prof. Roos op deze site. Feit is dat de KLM niet voor privatisering is. KLM en Schiphol hebben hierover een conflict. Wij als Platforms zijn van mening, dat alleen mainport gebonden verkeer gefaciliteerd moet worden.
Dus uitplaatsen van vracht en low cost carriers. De KLM maakt deel uit van het zgn Sky team. Deze groep levert de meeste toegevoegde waarde op.
Verder denk ik, dat wij als burgers beter in staat zijn de politici aan te spreken, dan private partijen. (Ondanks het feit, dat deze politici er in het verleden een potje van maakten) Zie de bedrijven als Essent, Nuon e.d. Als de politiek hierop wordt aangesproken reageert men: daar kunnen wij niets aan doen. De private partijen hebben veel minder boodschap aan maatschappelijke belangen.

Geplaatst door k.weijer uit Amsterdam

Langzamerhand is het voor de meeste bewoners rondom Schiphol duidelijk dat Schiphol niet in de Randstad thuishoort, zeker niet wanneer de groei maar doorgaat en er geen definitieve grens aan die groei is gesteld. Dus Schiphol moet naar elders, de Noordzee of de Maasvlakte. Een andere keuze is er gewoon niet. En dan is het veel moeilijker en kostbaarder een geprivatiseerde luchthaven te verplaatsen dan een luchthaven die voor 100% in handen is van de Overheid.
Ook Amsterdam zal gaan inzien dat economische groei alleen het niet is. Nu al hebben ze te kampen met bouwverboden omdat er niet kan worden voldaan aan milieueisen betreffende fijn stof, dat er bijna geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn, dat het verkeer rondom Amsterdam steeds meer vastloopt. En natuurlijk speelt Schiphol daar een gigantische negatieve rol bij.
En verder, zie het uitstekende stukje van Dr. Hugo B. Roos dat door de webmaster bij het krantenartikeltje in het Parool van 14 november jl. is geplaatst.
En ten overvloede, de mentaliteit, van in dit geval Zalm, bevalt mij helemaal niet: gewoon je zin doordrijven.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

En substantiele bijdrage Kees met toegevoegde waarde !