Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Beperking van vliegen over stiltegebieden?

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1449 
|
 Redactie 
Beperking van vliegen over stiltegebieden?

In haar brief over dit onderwerp aan de tweede kamer van 12 octobrer geeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het volgende aan:

In eerste instantie is haar streven er op gericht de sector te bewegen het vliegen over stiltegebieden te vermijden via zelfregulering. Daarbij is gewezen op de mogelijkheid te komen tot een convenant met de sector.

De sector heeft gereageerd met het opstellen van een ‘Gedragscode’ voor haar leden. Daarin is ook het mijden van stiltegebieden opgenomen. Bij de Gedragscode is informatie gevoegd over de locatie van alle stiltegebieden in Nederland.
In de Gedragscode wordt er op aangedrongen niet nodeloos te vliegen boven de stiltegebieden en bij het voorbereiden van een verkeersvlucht een zodanige route te kiezen dat deze gebieden worden vermeden.

De totstandkoming van de Gedragscode leidt er toe dat op dit moment niet ingezet wordt op een langduriger variant om een formeel convenant op te laten stellen. Het Ministerie heeft een bijdrage geleverd aan het uitbrengen van communicatie-materiaal, zoals de kaartbeelden met daarop stiltegebieden.

Het bovenstaande heeft vooral betrekking op de kleine luchtvaart.

De gedragscode van de ‘grote’ luchtvaart kent de volgende prioriteiten:
1. Veiligheid
2. Capaciteit
3. Milieu


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“Haar streven is er op gericht… …via zelfregulering.”

“De totstandkoming van de Gedragscode leidt er toe dat op dit moment niet ingezet wordt op een langduriger variant om een formeel convenant op te laten stellen.”

“De gedragscode van de 'grote' luchtvaart kent de volgende prioriteiten:
1. Veiligheid
2. Capaciteit
3. Milieu”


Met de beoogde groei van Schiphol, de zeer beperkte ruimte voor stiltegebieden in de Randstad en bovenstaande 'borging' van beperking van geluid door vliegverkeer (laat ons dat vooral niet formeel regelen) denk ik dat iemand die handel in stilte begint een grote toekomst heeft.