Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Bent u de nieuwe bewonersvertegenwoordiger in CROS?’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1454 
|
 Gemeente Castricum 
‘Bent u de nieuwe bewonersvertegenwoordiger in CROS?’

Dit item is verlopen op 28-11-2006.

Op 20 februari 2003 is de Wet luchtvaart voor Schiphol in werking getreden. De Wet luchtvaart heeft een overlegcommissie, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) ingesteld. De voornaamste taak van CROS is om in overleg op zoek te gaan naar oplossingen om vermijdbare hinder te reduceren. In het overleg worden de mogelijkheden besproken om, binnen de rijksregels, het gebruik van de luchthaven te optimaliseren vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt. Binnen CROS nemen, namens de aangesloten gemeenten, ook bewonersvertegenwoordigers plaats.

 

Deelnemers aan CROS

De volgende leden hebben zitting binnen CROS: een onafhankelijke voorzitter, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, gemeenten uit de genoemde provincies, exploitanten van de luchthaven, de verlener van de luchtverkeerdienstregeling en luchtvaartmaatschappijen.

De aangesloten gemeenten nemen per cluster deel binnen CROS. Elke cluster bestaat uit verschillende gemeenten. Per cluster heeft één bestuurder en één bewonersvertegenwoordiger zitting in CROS.

De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest vormen één van deze clusters, namelijk Cluster Noord.

 

Uw gemeente

Iedere gemeente wijst een bewonersvertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan. Deze, door de gemeenten aangewezen vertegenwoordigers, kiezen uit hun midden weer een clustervertegenwoordiger en een plaatsvervanger in CROS. Uw gemeente is op zoek naar een bewonersvertegenwoordiger die deel wil nemen aan CROS.

 

Van de bewonersvertegenwoordiger wordt het volgende gevraagd:

U heeft interesse in en het liefst kennis van het ‘Schiphol dossier’ en de bereidheid tot het verder opbouwen van kennis betreffende dit dossier. Het ‘Schiphol dossier’ is een omvangrijk en ingewikkeld dossier;

U heeft gevoel voor het bestuurlijke proces rond ‘Schiphol’.

U heeft tenminste HBO-kennisniveau;

U heeft goede communicatieve vaardigheden;

U bent bereid tot vertegenwoordiging van het algemeen belang van de regio;

U bent bereid om in overleg te treden met achterban en gemeentebestuurders;

U bent bereid en in staat deel te nemen aan het CROS-overleg en aan het bewonersoverleg (10 à 15 keer per jaar, overdag);

U bent eventueel bereid om zitting te nemen in - aan CROS gerelateerde - werkgroepen.

De gemeente Castricum hecht veel waarde aan een goed overleg met het Platform Vlieghinder Regio Castricum. Dit overleg vindt regelmatig plaats tussen de verantwoordelijke wethouder voor Schipholzaken en het bestuur van het Platform. De gemeente vindt daarom dat de bewonersvertegenwoordiger ook het vertrouwen moet hebben van het Platform.

 

Wat biedt deelname in CROS:

-              Presentie- en onkostenvergoeding;

U kunt een beroep doen op de kennis en ervaring bij het CROS bureau;

Binnen het bewonersoverleg wordt, waar wenselijk, inhoudelijke bijstand geboden.

 

Uw reactie:

Heeft u belangstelling in deelname aan CROS, dan kunt u een gemotiveerde brief, met curriculum vitae, sturen aan burgemeester en wethouders van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum onder vermelding van CROS op de enveloppe. Reacties op deze advertentie dienen uiterlijk vrijdag 1 december 2006 binnen te zijn.

Binnen twee weken na deze datum vinden de eerste gesprekken plaats.


Reacties op dit bericht