Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Benno Baksteen: Wil de echte ‘Minister van Luchtvaart’ nu opstaan?

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1266 
|
 Zakennieuws.nl 
Benno Baksteen: Wil de echte ‘Minister van Luchtvaart’ nu opstaan?

Luchtvaart valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat. Maar mocht hij vrezen dat minister van Financiën Wouter Bos hem de kaas van het brood probeert te eten, dan is die vrees terecht. Zo komt het beleidsonderdeel waar de Nederlandse luchtvaart en dus de Nederlandse samenleving op dit moment grote negatieve gevolgen van ondervindt, de ticketheffing, uit de koker van de Minister van Financiën.

De partij van de Minister, de PvdA, wil dat er minder gevlogen wordt vanaf Nederlands grondgebied. Volgens Tweede Kamerlid Paul Tang zijn veel vluchten, met name de goedkopere, overbodig. Hoe hij dat weet is niet helder. Wat de PvdA betreft mag vliegen in de toekomst daarom nog wel zwaarder worden belast. Waarvoor dat goed zou zijn is duister. De aanleiding voor de ticketheffing was geldtekort bij de overheid en het verkoopverhaal van Wouter Bos en van de PvdA was milieu. Maar het resultaat zal zijn schade voor het milieu, nadeel voor de Nederlandse reiziger, schade voor de Nederlandse economie en wellicht zelfs per saldo minder inkomsten voor de overheid. Er hoeft niets mis te zijn met plannen uit achterkamertjes, zeker niet uit Beetsterzwaag, maar je moet ze niet gauw tussen hoofdgerecht en dessert in elkaar flansen.

Naast de ticketheffing lijken nog twee voorvallen aan te tonen dat Wouter Bos een eigen luchtvaartagenda heeft.

Onlangs hield de Tweede Kamer een spoeddebat over de doorstart van Twente Airport. Aan het eind van 2007 verliet de luchtmacht dit vliegveld. Daarmee verdwenen faciliteiten, waaronder verkeersleiding, die nodig zijn voor commercieel luchtverkeer. Op initiatief van de Tweede Kamer heeft het kabinet destijds drie miljoen euro beschikbaar gesteld om Twente Airport gedurende drie jaar open te houden voor commercieel luchtverkeer. Dit was dus nog in 2007. Daarmee leek een nieuwe toekomst voor Twente bereikbaar. Door getreuzel bij het ministerie van Financiën, de eigenaar van de grond van het vliegveld, zullen dit jaar echter vrijwel zeker geen commerciële vluchten mogelijk zijn. Dit omdat voor de exploitatie van de luchthaven gedurende die interim-periode van drie jaar een Europese aanbesteding moet plaatsvinden. Minister Bos stuurde pas eind mei 2008 een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meldde dat aanbesteding nodig was. Had hij dit eind 2007 gedaan, dan had er in 2008 al gevlogen kunnen worden. Tijdens het spoeddebat hierover uitte de meerderheid van de kamer haar ongenoegen over deze gang van zaken. Feit is dat door het getreuzel van de minister de luchthaven al een jaar onnodig stil ligt, dat potentiële investeerders dreigen af te haken en dat de kans op een succesvolle doorstart steeds kleiner wordt.

Een derde voorbeeld van de oneigenlijke rol van onze minister van Financiën is het niet nakomen van afspraken die zijn gemaakt rond de privatisering van Schiphol. De minister had in die discussie een uitstekend argument met de stelling dat Schiphol een luchthaven van nationaal belang is en dat de rijksoverheid verantwoordelijkheid dient te dragen voor de nationale infrastructuur. In het regeerakkoord is afgesproken dat de privatisering niet door zou gaan en dat er vanuit Schiphol een ‘superdividend’ zou worden uitgekeerd. Dit dividend zou door het Rijk geïnvesteerd worden in de infrastructuur Amsterdam-Schiphol en daarmee ten goede komen aan de positie van onze nationale luchthaven. Nu blijkt dat minister Bos in strijd met die afspraak vierhonderd miljoen euro heeft gebruikt om een gat in zijn begroting te dichten. Dit terwijl investering in de infrastructuur rond Schiphol van groot belang is voor het vestigingsklimaat in de wijde omgeving van de luchthaven en daarmee voor onze nationale economie.

Als de minister van Financiën luchtvaart als melkkoe wil gebruiken dan is daar op zich niets mis mee. Maar die politieke keuze moet dan wel gemaakt worden na een analyse van de gevolgen voor luchtvaart als infrastructuur en de bewuste acceptatie van die gevolgen voor de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving.

Het grote graaien verkopen als milieumaatregel, wat de minister van Financiën en het PvdA-smaldeel doen, is gemakkelijk, huichelachtig en feitelijk onjuist. Straks, als blijkt dat de schade inderdaad groot en onomkeerbaar is, als de minister van Financiën en de PvdA de schouders ophalen met de opmerking dat het zo niet bedoeld was, dat de maakbaarheid van de echte wereld helaas wat tegenviel, is onacceptabel. Gelukkig mag de kiezer daar dan over oordelen.

Binnenkort verschijnt het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol. Een uitgelezen moment voor Camiel Eurlings om te laten zien dat er maar één echte Luchtvaartminister is, die wel een goede analyse maakt van de functie en het belang van luchtvaart voor onze Nederlandse samenleving.

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Zo kennen we onze Benno weer. Een Unver-frohren luchtvaartpromotor tegen alle logica in. Het woord milieu en overlast komt in zijn vocabulaire niet voor. Mogelijk wil Benno eens uitleggen, waarom we nog steeds die beloofde HSL lijnen (Schiphol PKB 1995 !) vanaf Schiphol niet hebben.
Benno zou ook zijn licht eens kunnen opsteken bij Prof J. de Wit, directeur Airneth, die veel meer selectiviteit op schiphol bepleit !
Wat mij betreft wordt die Vliegtax verhoogd en gaat de Luchtvaart eindelijk eens BTW en belasting op Kerosine betalen.

Geplaatst door Frits uit Leiden

Ben een Baksteen, vlieg als een baksteen en val door de mand als een baksteen.

Benno, ik kan je echt niet serieus nemen.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Over huichelachtigheid gesproken, mijnheer Benno. Als u serieus wordt genomen binnen uw eigen sector, dan is dit wederom een staaltje van huigelarij!

"De aanleiding voor de ticketheffing was geldtekort bij de overheid en het verkoopverhaal van Wouter Bos en van de PvdA was milieu. Maar het resultaat zal zijn schade voor het milieu, nadeel voor de Nederlandse reiziger, schade voor de Nederlandse economie en wellicht zelfs per saldo minder inkomsten voor de overheid. Er hoeft niets mis te zijn met plannen uit achterkamertjes, zeker niet uit Beetsterzwaag, maar je moet ze niet gauw tussen hoofdgerecht en dessert in elkaar flansen."

De luchtvaartsector zelf is hier debet aan !
Zij maakt zich zelf belachelijk door allerlei
'achterkamertjes-politiek'. De gewone burger weet totaal niet meer waar zij aan toe is.
Het ene onderzoek en overleg is nog niet de kamer uit, of er volgt al weer een andere.
De problemen die Schiphol voor de omgeving genereert staan niet in verhouding!
Oplossingen komen gewoonweg niet, simpelweg omdat ze er niet zijn!
Dus wordt er een achterkamertjes-politiek bedreven van pappe en zoet houden.

Schade voor het milieu, bij naleving van de ticketbelasting? Van die 'Nederlandse reiziger' is Schiphol niet geworden wat zij nu is, nee wel van al die transfers!
Schade voor de Nederlandse economie?
Ook deze bewering is er een van losse flodders. Schiphol heeft slechts een klein deel van de economie in haar greep.

Benno Baksteen: wees een vent en noem de nadelen van een Mainport op zo'n klein oppervlak ook op!

Ik sluit me volledig aan bij de bewering van Frits. Benno's beweringen vallen wederom als een baksteen uit de lucht.Geplaatst door Els uit Castricum

"Een kat in het nauw maakt rare sprongen." Dat lees je in het betoog van mijnheer Baksteen, die zich in de tang genomen voelt worden!
En het tweede spreekwoord, dat ik u meegeef is: "Als het getij verandert, moet men de bakens verzetten." Welke bakens zult u wel weten maar ik help u even: De opwarming van de aarde (ik las vandaag dat over 5 jaar er geen ijs meer op de Noordpool is), het opraken van de brandstof, het overvolle luchtruim boven Nederland met tal van incidenten. De drie en een half miljoen klachten in 5 jaar tijd van mensen, die het lawaai niet meer vol kunnen houden, de gezondheidsklachten van volwassenen maar nog erger...van kinderen (en helaas de dieren kunnen het niet zeggen). Wat zou u een wijs mens zijn als u zegt: "OK jongens, we hebben jáááááren onze gang kunnen gaan, maar nu komen er andere normen en waarden. En maken we van Nederland weer een leefbaar, rustig en schoon land, te beginnen bij die uit zijn voegen gebarsten luchtvaart."

Geplaatst door Ton uit NULL

"Gelukkig mag de kiezer daar dan over oordelen".
En gelukkig niet alleen dhr. Baksteen.
Overigens betekent 't natuurlijk wél dat de kiezers in héél Nederland zo volledig mogelijk op de hoogte moeten raken van die vreselijk nadelige effekten van dat tevéél aan vaak onnodige luchtvaart.
Het pósitieve komt nl. al véél te lang en te vaak op de voorgrond.
Blijven doorgaan.
We hebben nog veel te doen!!

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Wat een combinatie! Baksteen heten en je inspannen voor de luchtvaart. Dat kan niet goed gaan!

Geplaatst door Maaike uit Leiden

"In 2001 heeft het Platform Nederlandse Luchtvaart de bijzondere leerstoel 'Toegepaste Psychologie van Geluidhinder' aan de Rijksuniversiteit Leiden ingesteld. Prof. dr. Pieter Jan Stallen bekleedt de leerstoel. Onder zijn leiding wordt onderzoek gedaan naar effectieve maatregelen in de aanpak van geluidshinder."

De meest voor de hand liggende maatregel lijkt me het terugdringen van het aantal vliegbewegingen!

Of is dat nou net niet wat de PNL met "effectieve maatregelen in de aanpak van geluidshinder" bedoeld!?Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik vind het vooral grappig dat Benno de politiek beticht van "het grote graaien."

Hoe zat het ook alweer met zijn goede vriende Gerlach C. die bij zijn aantreden besloot zijn salaris te verdubbelen?
Kun je ook even de gederfde waarde onze huizen komen vergoeden beste Benno? Dankzij jou en je collegae is die in elkaar gestuikt namelijk, niet door de aanwezigheid van koeien, schapen, paarden, kikkers, vogels of misschien wel culturele erfgoederen.

Stuk vlieg tuig.

Maar erger nog is Camiel E. die zometeen door de knieen gaat, wedden?


Geplaatst door Maaike uit Leiden

Ik heb me dood geërgerd aan de loze uitspraken van Minister Eurlings in een TV- journaal vorig jaar (maandag 8 oktober):

Ik citeer: "Wij willen allemaal dat ons land economisch vooruitgaat, dan kun je niet zonder dit soort mainports. Alleen we zijn wel als Nederland ook duurzaam en daarom vind ik het zo mooi want deze mensen laten zien dat groei tegelijkertijd kan gaan met duurzaamheid door nieuwe technologie."

"Deze mensen" zijn Ben Droste en consorten van het Nat. Inst. voor vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart.

Hoe kan je je als volksvertegenwoordiger zo laten leiden door de uitspraken van een lobby-partij als het NIVR. Op de website van het NIVR staat nota bene: "Het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) bevordert het maatschappelijk nut van lucht- en ruimtevaart, inclusief de economische bedrijvigheid, en maakt dit zichtbaar."

Het is een slechte zaak dat Minister Eurlings doet alsof het NIVR de wijsheid in pacht heeft. Een goed volksvertegenwoordiger laat zich door meerdere partijen informeren en stelt zich niet zo partijdig op als Eurlings.

In andere discussies heeft Eurlings geopperd om desnoods de wet aan te passen om de voortgang in de wegenbouw niet te belemmeren.

Dus ja, L.R. Aalegeiz, vrees ik het ergste.