Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Benno Baksteen: Verdediging tickettaks steeds ongeloofwaardiger

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 963 
|
 Luchtvaart =Nieuws= 
Benno Baksteen: Verdediging tickettaks steeds ongeloofwaardiger

Het is mooi om te zien hoe gezond verstand en feiten het uiteindelijk altijd winnen van ideologie. Jammer is wel dat ‘uiteindelijk’ even kan duren en dat er intussen veel schade ontstaat. Bovendien is niet altijd een voortschrijdend inzicht de bron van beter beleid. Het kan maar zo de wal zijn die het schip keert, waardoor de schade nog verder toeneemt. De Nederlandse vliegbelasting is hiervan een kleinschalig en daardoor overzichtelijk voorbeeld. Extra interessant is dat die tickettaks in oorsprong niet eens wat met ideologie te maken had.

Drie mannen in een misschien wel duistere achterkamer in Beetsterzwaag kwamen simpelweg nog 350 miljoen tekort en besloten dat uit de luchtvaart te halen. Op zich is daar niets mis mee, al zou het wel handig zijn geweest om eerst een analyse van de gevolgen te maken. Dat daarvoor geen tijd werd vrijgemaakt is begrijpelijk. Het monteren van een regeerakkoord is vast ook zonder detailgeneuzel al moeilijk genoeg.

De ideologie werd pas in het spel gebracht toen mensen met verstand van luchtvaart waarschuwden voor het onvermijdelijke verdwijnen van passagiers naar het buitenland. Dat zou leiden tot verlies van banen en verbindingen in ons eigen land, waardoor het batig saldo voor de Staat der Nederlanden weleens negatief zou kunnen uitpakken. Ter verdediging werd de belasting toen door sommige politici, onder wie de Minister van Financiën, hardnekkig neergezet als milieubelasting. En voor het milieu moet je toch wat over hebben. Dat de tickettaks feitelijk eerder negatieve dan positieve milieugevolgen heeft is dan niet handig en dat werd dan ook genegeerd. Het banenverlies vond men in de toen heersende omstandigheden sowieso niet interessant. Het zou hooguit een ‘virtueel lagere groei’, betekenen, aldus de Staatssecretaris van Financiën nog geen jaar geleden. Een in het licht van de huidige omstandigheden interessante positie. En wat het economische bloedverlies betreft: dat zou het kerngezonde Nederland niet eens merken, zei het CPB.

Hier wreekt zich een gebrek aan fundamenteel inzicht in het wezen van luchtvaart. Dat gebrek kwam jaren geleden schril aan het licht via de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, die stelde dat luchtvaart ook maar gewoon een bedrijf is. Dat is het natuurlijk dus niet. Luchtvaart is geen bedrijf maar infrastructuur. En luchtvaart heb je -net als systeembanken- nodig voor economische ontwikkeling. Het wegjagen van luchtvaart heeft hetzelfde effect als het failliet laten gaan van systeembanken. Schiphol verkeert momenteel in de slechtste positie sinds zestig jaar. Volgens onderzoekers is dit voor de helft te wijten aan de kredietcrisis en voor de andere helft aan de tickettaks. Dit leidt nu tot ontslagen op Schiphol en we kunnen wachten op ontslagen in afhankelijke sectoren als toerisme en congressen. Geen wonder dat nu ook de vakbonden oproepen de tickettaks zo snel mogelijk af te schaffen. De verliezen overstijgen nu al de opbrengsten. Dat we in Nederland ondanks onze kleine thuismarkt toch in Schiphol een mainport als bijzonder waardevolle structuur binnen onze grenzen hebben is een toevallig gevolg van historische ontwikkelingen, geen automatisme. Het is een kwetsbaar bezit, dat al werd bedreigd door genoeg andere ontwikkelingen.

De effecten van de economische golfbeweging zijn normaal. Als infrastructuur volgt luchtvaart die beweging gewoon, dus dat herstelt zich wel weer op termijn. Het effect van de tickettaks is echter blijvend en als het langer blijft bestaan waarschijnlijk onomkeerbaar. Het is veel moeilijker klanten terug te halen dan te behouden. Voor Schiphol, met haar kleine thuismarkt, geldt dat nog veel meer dan voor andere mainports.

Des te aandoenlijker zijn de recente Kamervragen van Tweede Kamerleden Tang en Samsom die nog steeds krampachtig op zoek zijn naar een ideologische rechtvaardiging voor het schadelijke beleid. De vragen gaan over vakanties met de caravan versus vliegen naar de Canarische eilanden. De toon ervan suggereert dat de vragenstellers niet wezenlijk geïnteresseerd zijn in feitelijke informatie. Zij lijken er vooral op uit te zijn om bij het grote publiek de wijdverbreide maar onjuiste perceptie van luchtvaart als slechter dan ander vervoer te versterken. De feiten tonen echter het tegendeel aan. Een vliegreis naar de Canarische eilanden levert per persoon dezelfde CO2 uitstoot op als samen met de caravan naar de Middellandse Zee. Vliegen naar de Middellandse Zee leidt tot minder uitstoot dan met de caravan gaan. En waar je ook met de caravan naar toe gaat, dat levert sowieso de helft meer uitstoot op dan gewoon met de auto gaan en een tent meenemen of een huisje huren. Als de Kamerleden zich oprecht zorgen zouden maken zouden ze dus het extra belasten van reizen met een caravan moeten nastreven.

Hun vragen passen dan ook eerder bij een ideologie die als doel heeft om mobiliteit, en daarmee uiteindelijk de economische ontwikkeling in de samenleving, te beperken. Dat mag natuurlijk, maar het zou goed zijn als de discussie zich daar dan ook op zou richten. De feiten, ook die over luchtvaart, winnen het uiteindelijk toch. Het Platform Duurzame Luchtvaart vindt dat de luchtvaart die de samenleving nodig heeft beschikbaar moet zijn met de kleinst mogelijke footprint. Niet alleen wat betreft energiegebruik, maar ook op het gebied van geluidproductie en veiligheid . De feiten zijn dat luchtvaart daar in vergelijking met andere modaliteiten heel aardig in slaagt. Zo aardig dat luchtvaart haar eigen plek heeft in het aanbod aan openbaar vervoer. Een plek die, anders dan sommige ideologen denken, niet zonder milieuschade kan worden overgenomen door ander vervoer. Kortom: de tickettaks is een belasting waarvan de kosten in alle opzichten groter zijn dan de opbrengst. Dat is onhandig. Weg ermee.

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Duurzame Luchtvaart


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Een hoop tekst om iets recht te praten dat ernstig krom is:

Meneer Baksteen moet eens gaan beseffen dat de behoefte aan 'de infrastructuur' wellicht kleiner is dan altijd verondersteld.

Na 100 jaar verbazing over de technische mogelijkheden van de luchtvaart begint heel langzaam in de hersenen van wat bestuurders door te sijpelen dat er meerdere kanten aan deze medaille zitten.
Dit is altijd uit beeld gebleven vanwege de enorme subsidies die in de sector zijn gepompt.

Nu er een verhoging van de kosten plaatsvindt zal de sector er alles aan doen om met een volle krachtlobby meer geld los te peuteren bij de overheid; argumenten als 'de banken wel, waarom de luchtvaartsector niet' liggen voor de hand.

Ondertussen verdient de top van die sector 5 tot 8 ton per jaar, stroomt de kerosine rijkelijk onbelast naar de motoren die het spul omzetten in afval op weg naar de Polderbaan, liggen honderdduizenden 's nachts wakker vanwege die infrastructuur.

Interessant is dat vanuit een economisch perspectief er steeds sterkere geluiden ontstaan dat 'groen' en 'eco' in sterke mate in belang zullen groeien (Lars Bovenberg, Heertje, Van Duyn). Niet vanuit een politiek perspectief dus maar vanuit een economisch perspectief.

En wij Ollanders weten maar al te goed dat als het over geld gaat 'het' allemaal een stuk sneller gaat dan als het over 'ethiek' gaat.

Geplaatst door Ton uit NULL

Zo is 't maar net, meneer Alegeiz.
In vergelijking met andere vormen van (openbaar) vervoer is de luchtvaart sterk in 't voordeel. Met de auto, de trein, de bus zijn kaartjes, wegen en benzine flink belast en wordt "groen" steeds nadrukkelijker.
In de luchtvaart wordt op de kerosine nog stééds geen belasting betaalt en óók niet op de tickets. Diegenen die niét vliegen betalen méé aan diegenen die wél vliegen, want 't moet allemaal wél betaald worden. Toch ?
Grote voordelen voor de luchtvaart.
En toch maar piepen.
Maar meneer Alegeiz, het zijn vast allemaal aardige mensen in hun eigen omgeving, vriendelijk, gul en gezellig, maar helaas wel mensen met tunnelvisie en bedrijfsblindheid.
Gewoon hopen dat de krisis deze mensen bescheidenheid leert.


Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Het Platform Duurzame Luchtvaart vindt dat de luchtvaart die de samenleving nodig heeft beschikbaar moet zijn met de kleinst mogelijke footprint. Niet alleen wat betreft energiegebruik, maar ook op het gebied van geluidproductie en veiligheid . De feiten zijn dat luchtvaart daar in vergelijking met andere modaliteiten heel aardig in slaagt. Zo aardig dat luchtvaart haar eigen plek heeft in het aanbod aan openbaar vervoer. Een plek die, anders dan sommige ideologen denken, niet zonder milieuschade kan worden overgenomen door ander vervoer. Kortom: de tickettaks is een belasting waarvan de kosten in alle opzichten groter zijn dan de opbrengst. Dat is onhandig. Weg ermee. "


In dit stukje tekst staat dus dat de sector gewoonweg liegt.
Het is een doelbewuste creatie van een sector die met behulp van enorme geldelijke steun, (belastingen die niet geheven worden en toegesluist geld) zichzelf 'onmisbaar' acht. Tegelijkertijd enorme millieu-schade toebrengt, zowel qua stoffen als geluid.
Enorm veel bruikbaar land opslokt en leeft van de uitzendkrachten die als het maar ook even iets minder gaat, gelijk de straat op worden geknikkert. Hoezo een duurzame sector?

Geplaatst door cns uit deltametropool

Vandaag (Buitenhof- Ned.2) werd nog eens pijnlijk duidelijk dat we midden in de gevarenzone zijn beland.
Een groot aantal Pensioenfondsen blijkt het lot te hebben verbonden aan een instantie die zeer grote verliezen heeft geleden met collectief ingelegd pensioengeld. Diezelfde instantie blijft gewoon in het zadel zitten en blijkt - net als de professionele tekstschrijver van B. Baksteen en zijn club! -
nu opeens "infrastructuur" als alles oplossende factor heftig te promoten.

De "luchthavenwet" werd al "luchtvaartwet";
op 9 april staat de eerste "Metropoolconferentie" -jawel!- in Lelystad in de planning en de regio's worden in het "WERELDSE" scenario voor de Provinciale structuurvisie door de verantwoordelijk gedeputeerde als
"DIENEND" aan de (Schiphol)-Metropool
opgevoerd. De bekende afvoerput?
Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat het PVRC-bestuur eens uit het verborgene naar
voren treedt en klip en klaar opkomt voor
de regio die het zegt te vertegenwoordigen?

Wanneer dit bestuur verstoppertje blijft spelen, dan kan deze website beter maar z.s.m. van het toneel verdwijnen: men speelt op deze manier slechts de "Metropolisten" in de kaart!
Denk hier eens goed over na voordat er wederom op onze reacties een veeg uit de pan wordt uitgedeeld...............


Geplaatst door cns uit deltametropool

Kleine correctie: dat deze inzet op "infrastructuur" onderdeel van een lopende strategie is komt tevens tot
uitdrukking in de terminolgie:
"de luchtvaartwet" werd later door een "luchthavenwet" vervangen.
De olievlekwerking doet voor een steeds groter gebied het ergste vrezen.............

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Deze heer Baksteen bakt ze al jaren bruin.
Mijn goede vader bezigde wel eens de uitdrukking: "Die heeft een hele timmerfabriek voor zijn hoofd." Wel Baksteen is er zo een..........
Sprak onze Benno eerder namens het Platform Ned. Luchtvaart ,PNL, nu heet het plotseling
Platform Duurzame Luchtvaart............
Hij neemt graag het woord infrastructuur in de mond. Er dient op gewezen te worden, dat alle infrastructuur aan belastingheffingen onderhevig is. De Luchtvaart probeert al jaren onder kerosineheffing uit te komen !
Hoe durft deze Baksteen anderen over ideologie aan te vallen. Zijn ideologie is slechts: Hoe maken we maximale winst.

Ik begrijp nog steeds niet, wat er mis is met het deponeren van de opbrengsten van de Vliegtax in de algemene middelen.
Uit die algemene middelen moeten straks ook o.a. de Dijkverzwaringen betaald worden (Deltaplan,commisie Veerman) Etc,etc, etc,
Op deze site is al zeer uitgebreid en goed gedocumenteerd,dat de teruggang van de passagiers op Schiphol te maken heeft met de energie en krediet crisis. Op het vrachtverkeer wordt GEEN tax geheven, , terwijl daar nu juist de grootste neergang blijkt. Uit De enquetes ingevuld door millioenen reizigers, wereldwijd (De Forbeslijst) blijkt schiphol in luttele jaren weggevallen uit de Top 10 ! (Zie elders op deze site !)
De slechte service (lees wat schoonmakers op schiphol nu laten weten ) en de slechte bereikbaarheid spelen bovendien nog hun rol.
Naast uiteraard de hoge prijzen voor de tickets,via o.a. hoge havengelden etc,etc.
De transferpassagiers daalden niet (Zij betalen geen tax ! Mooi toch, die houden de mainport in stand. Daar kozen we toch voor , voor het behouden van die Mainport ?
Baksteen wordt braaf geholpen door de Telegraaf, die het vuurtje maar al te graag opstookt, ten behoeve van hen niet gehinderd door kenis van zaken....
Baksteen: WEG ER MEE !


Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

PS: Als Baksteen het allemaal zo duurzaam zou bedoelen, waarom bepleit hij dan niet de hogesnelheidslijn,die er nog steeds niet is, en in 1995 al werd beloofd ?? (PKB Schiphol 1995 )
Nee daar verdient Baksteen niet aan.

Geplaatst door Els uit Castricum

Geachte mijnheer Baksteen,

Graag geef ik u een paar mooie spreuken mee ter overdenking van de noodkreten, die u uit.

'Je pijn,
is het breken van de schaal,
die je inzicht omsluit.'
Van Kahlil Gibran.

'Als we ons tegen de werkelijkheid verzetten,
voelen we stress,
stress is een teken dat we op het verkeerde spoor zitten,
als we de realiteit omarmen, voelen we vrede.
Byron Kate.